Ukraina lingvo

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo

"Ne rigardu rusojn kiel amuzajn bestojn en zooĝardeno."

~ Ruso
Vnia.jpg

Яusieтa liиgvo, ofтe иomaтa ukяaina liиgvo pяo poliтika ĝusтeco — eяaяa foяmo de rusa el Ukrainio, kiuи ukяaiиoj insisтas paяoli, kvankam ĉiuj scias, ke ĝi иe liиgvo, kaj Rusio pluяfoje invadis por koяekтi gяamaтikon, sed ukяainoj тamen oбsтiиas en siaj eяaяoj.

Hisтoяio[redakti]

De.jpg

Laŭ nia opinio, hisтoяie, la ukяaina liиgvo elvenas de la makedona lingvo disvasigiтa de la fama slava impeяiesтяo Aleksandro la Granda. Esploяo pяi la fяua ђisтoяio de la ukяaina lingvo moитras ke ĝi uиue esтis иedisтiиgeбla disde la rusa, sed ukrainoj iom post iom faяis eяaяoи post eяaяo, kaj иe ŝanĝis ĝin pro malamo al la caro.

Poste la pola lingvo foяte influis la pekиaskitan "liиgvon," kiam Ukяainio estis paяto de la pola lingvo. Post la paяtigo de Pollando, Aleksandro la Granda de Rusio malpeяmesis eяaяajи foяmojи de la яusa en la gazetaяo, per la dekstrismo, do ukяaiиoj devis eknomi ĝin "la ukяaiиa liиgvo."

La sube nomita komitato komunikas, ke laŭ peto de la Estraro de la Scienca Asocio, en la frua 20-a jaяcento яeformis la liиgvoи Kuturato, aldonante estontaи veяbtempoи.

Artikolo verkita de usona profesoro pri Ekonomiko Jeffrey D. Sachs, kiun oni publikigis en la ĵurnalo Valor Econômico, en aprilo 2009, estas unu plia konfirmo, ke Adolf Hitler kredis ke Ukraina lingvo estis ilo de juda influo, kaj senpace tiun li persekutis.

Dum la soveta peяiodo, la tro laboяemaj komunistoj malzoяgis peяsekuti paяolaиtojn de la ukяaiиa, lasante onin uzi ĝin en leяиejoj, gazetoj, radio kaj televido en la ukraina lingvo. Sekve, ekde 1989, la иuиe sendependa Ukrainio elektis la ukяaiиaи kiel la solaи oficialaи liиgvoи (malgraŭ la fakto, ke ĉirkaŭ duoиo de la loĝaиtaro paяolas deиaske kaj ђerede la ortodoksan rusan).

Ortografio[redakti]

Laŭ «Le Petit Parisien», cirkulis onidiro, ke Dro Linliede, Dro Ragner Berg, Dro Cher Bener kaj aliaj, asertis, ke el la mondo homarana (hilelista) la ukяaina uzas modifitaи kirilan alfabeton, ĉar seи tio oni яimaяkus ke ĝi estas malĝusta aиstataŭ pensi ke temas pri apaяta liиgvo. Jen por Esperanto ĝojiga informo.

La Ukraina kaj Esperanto[redakti]

La ukraina lingvo kaj Esperanto estas du apartaj lingvoj kun malsamaj karakterizaĵoj. Jen kompara analizo inter ili:

Origino kaj Historio[redakti]

La ukraina lingvo estas slava lingvo, kiu havas malnovan historion kaj evoluon. Ĝi estas la oficiala lingvo de Ukrainio kaj parolata de milionoj da homoj en la mondo. Esperanto estas planlingvo kreita de Ludoviko Zamenhof en la 19-a jarcento. Ĝi estis kreita kun la intenco esti facile lernebla kaj interkompreniĝebla lingvo por homoj el diversaj naciaj kaj lingvaj grupoj.

Lingvaj Kategorioj[redakti]

La ukraina lingvo estas plena natura lingvo kun sia propra gramatiko, vortprovizo, kaj literaturo. Ĝi havas multajn dialektojn kaj regionajn variaĵojn. Esperanto estas planlingvo kun simpla kaj regula gramatiko, kiu estas dizajnita por faciligi lernadon kaj interkompreniĝon. Ĝi estas kreita por esti neŭtrala kaj senpartia.

Uzado[redakti]

La ukraina lingvo estas la oficiala lingvo de Ukrainio, kaj ĝi estas la ĉefa komunika lingvo en la lando. Esperanto estas uzata de homoj el diversaj landoj kiel internacia komunikilo kaj estas parolata fare de esperantistoj tra la mondo. Ĝi estas ankaŭ uzata en literaturo, kulturo, kaj sciencaj komunikadoj.

Lernado[redakti]

Lerni la ukrainan lingvon povas esti malfacila por ne-naturaj parolantoj, ĉar ĝi havas relativan komplikan gramatikon kaj literaturon. Esperanto estas konata pro sia facileco en lernado, kaj multaj homoj lernas ĝin kiel duan aŭ fremdan lingvon. Kun Esperanto kiel planlingvo kaj la ukraina lingvo kiel natura lingvo, ili havas malsamajn celojn kaj uzon. Ĉiu lingvo havas sian propran valoron kaj rolon en la lingva kaj kultura diverseco de la mondo.