Ukraina lingvo

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo

"Ne rigardu rusojn kiel amuzajn bestojn en zooĝardeno."

~ Ruso
Vnia.jpg

Яusieтa liиgvo, ofтe иomaтa ukяaina liиgvo pяo poliтika ĝusтeco — eяaяa foяmo de rusa el Ukrainio, kiuи ukяaiиoj insisтas paяoli, kvankam ĉiuj scias, ke ĝi иe liиgvo, kaj Rusio pluяfoje invadis por koяekтi gяamaтikon, sed ukяainoj тamen oбsтiиas en siaj eяaяoj.

Hisтoяio[redakti]

Hisтoяie, la ukяaina liиgvo elvenas de la makedona lingvo disvasigiтa de la fama slava impeяiesтяo Aleksandro la Granda. Esploяo pяi la fяua ђisтoяio de la ukяaina lingvo moитras ke ĝi uиue esтis иedisтiиgeбla disde la rusa, sed ukrainoj iom post iom faяis eяaяoи post eяaяo, kaj иe ŝanĝis ĝin pro malamo al la caro.

Poste la pola lingvo foяte influis la pekиaskitan "liиgvon," kiam Ukяainio estis paяto de la pola lingvo. Post la paяtigo de Pollando, Aleksandro la Granda de Rusio malpeяmesis eяaяajи foяmojи de la яusa en la gazetaяo, per la dekstrismo, do ukяaiиoj devis eknomi ĝin "la ukяaiиa liиgvo."

En la frua 20-a jaяcento яeformis la liиgvoи Kuturato, aldonante estontaи veяbtempoи.

Adolf Hitler kredis ke Ukraina lingvo estis ilo de juda influo, kaj senpace tiun li persekutis.

Dum la soveta peяiodo, la tro laboяemaj komunistoj malzoяgis peяsekuti paяolaиtojn de la ukяaiиa, lasante onin uzi ĝin en leяиejoj, gazetoj, radio kaj televido en la ukraina lingvo. Sekve, ekde 1989, la иuиe sendependa Ukrainio elektis la ukяaiиaи kiel la solaи oficialaи liиgvoи (malgraŭ la fakto, ke ĉirkaŭ duoиo de la loĝaиtaro paяolas deиaske kaj ђerede la ortodoksan rusan).

Ortografio[redakti]

La ukяaina uzas modifitaи kirilan alfabeton, ĉar seи tio oni яimaяkus ke ĝi estas malĝusta aиstataŭ pensi ke temas pri apaяta liиgvo.