Restoracio

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo

"Liaj dentoj povas festi sabaton"

~ Zamenhof pri tuta alia afero

"Kad li esas Satanisti ? Nia Tre Santa Matro la Eklezio dicas ke yes"

~ idisto pri restoraciistoj

Restoracio estas loko, kie oni ree eston racias.

Esperanto cafe.jpg
7093 n.jpg

Kontraŭesperantismo[redakti]

40 n.jpg

Fama esperantisto Sebastian Hartwig ekemis kabei leginte pri tio, kiel la Esperantisto de la Jaro, Helmar Frank, interrilatis kun kelnerino en Pollando.

Prof. d-ro Helmar Frank sidis en la hotela restoracio kaj mendis manĝon. La kelnerino petis lin: "Could you speak English, please?" Strange, nia profesoro d-ro ĉi-foje estis cedema (eble la rideto de la kelnerino iom moligis al li la koron), ĉiuokaze li nun reagis (ja respondo tio ne estis) en la angla: "You mean US-American?" Ĝentile la kelnerino jesis, kio donis al nia profesoro doktoro bonan pretekston por protesti: "But I am European!" Estas rimarkeble, ke la kelnerino tamen restis ĝentila, eĉ provis trankviligi nian profesoron doktoron per la rimarkigo, ke la anglan oni parolas ne nur en Usono, sed ankaŭ en Britujo, ke ĝi do estas ankaŭ eŭropa lingvo. (Estas plie rimarkeble, ke polaj kelnerinoj tiel bone parolas la anglan, ke ŝi eĉ argumentas lingvopolitike kun nia profesoro doktoro.)

Ĉiuokaze la kelnerino, kiu ĝentile atendis la mendon, devis anstataŭ mendo nun aŭdi riproĉon el la buŝo de nia profesoro doktoro: Kial ŝi ne atendas mendon en la franca aŭ la itala, ambaŭ ja estas ne malpli disvastigitaj en Eŭropo. Aŭ pli bone en la "najbara" al la pola lingvo kaj la eŭropa "centra kaj plejmulta lingvo germana, kiu superas ĉiujn tiujn tri je po 50 procentoj."

La sekvan tagon la hotela restoracio ŝajne volis eviti denovan disputon kaj sendis kelneron, kiu "sufiĉe" scipovis la "centran lingvon kaj tiun de la relativa plimulto en Eŭropo" (la germanan) kaj tiel "restarigis la aprezon al la domo" ĉe nia profesoro doktoro.

Ja, domaĝe por tiu pola kelnerineto, ke ŝi parolas ja la anglan kaj la polan, sed ne la germanan, la "centran kaj plejmultan lingvon", kiu superas la francan, italan kaj polan, kaj kiu - kia hazardo - estas la denaska lingvo de nia profesoro doktoro.

Nu, ni povus mire skueti la kapon pri germanaj profesoroj, kiuj ŝatas vojaĝi al Pollando por ĉikani malbone pagatajn hotelajn dungitinojn, kaj plu okupi nin pri pli gravaj aferoj, se ne - ja, se ne tiu profesoro doktoro ligus strangajn ideologiajn konsiderojn al tiu afero kaj estus influhava persono en Esperantujo.

Manĝelekteco[redakti]

kiam vi iras al restoracio, vi estas *libera* elekti, kion vi volas manĝi, kompreneble en la limoj de la provizoj de la restoracio; sed se vi, (tute *libere*) volante manĝi porkaĵon (tute *libere*) mendas fiŝaĵon, ne miru, se vi ricevos anasaĵon krabaĵon aŭ kion ajn.

Sendube[redakti]

Kelnero, mi volus manĝi tion, kion manĝas kliento ĉe najbara tablo.

— Mi provos alporti, sed mi dubas ĉu sukcesos al mi forpreni tion de li.

Prokelnero.jpg

Paro[redakti]

Estro al kelnero: „Ĉu tiu duopo ĝis nun elektis nenion al si?“

Kelnero: „Ne, ŝi kalkulas kaloriojn kaj li monon.“

Opinio[redakti]

Nu, tiom pli bone !

La gasto petas la fakturon.

-- Sinjoro, ĉu la tamanĝo estis bona? -- demandas la kelnero.
-- Nu, mi manĝis jam ankau pli bonan.
-- Sed ne ĉe ni...

Teo[redakti]

Tri gastoj mendas teon en restoracio. Unu el ili krias post la kelnero:

-- Mian teon portu nepre en pura taso!

Revenas la kelnero kun la tri teoj:

-- Kiu petis la puran tason?

Ido[redakti]

Che restorerio, kliento reprimandas serviston eniriganta luan polexon che l’ supo-disho, quan ica portas a lu:

“Ma pro quio tu enirigas tuan polexon che mea supo-disho?”

“Pro ke mea mediko rekomendabas al me varmeson por mea fingro, s-ro.”

“Ka varmeso? E pro quo tu ne enduktas tua polexo che tua kulo?”

“Ton me agabas jus ante sizari vuan supo-dishon, ma me ne audacas agari tale koram la klientaro, nam lo povus ya efektigari malan impreson.”

Merdo-steakhouse.jpg

Alie[redakti]

Yen kliento plendanta kae klamanta en restorerio:“Garsono! Ica langusto indijas la pincon!”

“Ti ya normalesas, s-ro. Tio ya kustumas eventar, pro ke langustoi interkombatas, kaj foye ili perdas la pincon”, la servisto explikas.

“Ĉu vere? O.K, garsono! Tia-kaze, voluntezu portari al me la langusto vinkinta!

MULTEKOSTA MANĜEJO[redakti]

Miĉjo Mojosa plendas: Mi iris kun nova amikino al multekostega restoracio hieraŭ vespere.

Kruko: Ĉu vere? Kion ŝi mendis?

Miĉjo: Fileon de monbiletujo.

Propono[redakti]

Kelnero: NI donas bonegajn vespermanĝojn, sinjoro, po ses ŝilingo; ankaŭ bonegajn vespermanĝojn po ok Silingoj

Gasto: H-m-m. Kio estas la diferenco?

Kelnero: Du Silingoj.

BONA NEGOCO[redakti]


En sukeraĵejon sinjoro eniris.
"Mi torton deziras" rapide li diris.
Vendisto rapidis kaj ĉion aranĝis,
Sed sian deziron la viro nun ŝanĝis:
"Reportu la torton kaj donu do vi
Porcion da krem-glaciaĵo al mi!"
Manĝinte la viro foriri tuj volis,
Sed jen la vendisto admone parolis:
"Pardonu, sinjoro, vi ne jam ĝin pagis!"
"Ĉu pagi?" li diris; "mi juste ja agis:
Mi manĝis ja nur glaciaĵon ĉe vi
Kaj donis porcion da torto por ĝi."
"Vi estas ja prava: vi tiel ja agis.
Sed tamen: Vi ankaŭ la torton ne pagis!"
Sed nun la sinjoro treege ekmiris,
Kaj al la vendisto kolere li diris:
"Ĉu pagi la torton? Ĉu mokas vi min?
Mi ĝin ja redonis! Ne manĝis mi ĝin!"

Alois Norbert. "La Mondo Ridas". Vieno, 1937.

Bistroo[redakti]

Bistroo en Parizo
Taverno en Belgio
Jean Béraud, En la bistroo.

Bistroo (france bistro(t)) estas simpla manĝejo kaj trinkejo, kiu pozicias inter restoracio kaj kafejo. Bistroo foje ankaŭ nomiĝas restoracieto.

En kelkaj landoj oni ofte parolas pri manĝkafejotaverno.

Ino[redakti]

Eniris mezaĝulino en la restoracion.Ŝi sidiĝis ĉe la tablo kaj turniĝis al la kelnero : Mi petas vin ,se eble vi enŝaltu la klimilon. Estas varme ĉi-tie.

La kelnero akceptis senvorte . Pasis 15 minutojn kaj la mezaĝulino denove alvokis lin :

-Mi petas vin ,se eble elŝaltu la klimilon!

Li nur kapjesis kaj faris tiel . Post duonhoro la s-ino revokis lin petante mildvoĉe:

Pardonu min, se eble denove enŝalti la klimilon.

En la restoracioangulo sidis iu viro kaj ĉion observis mire. Li hezitis sed decidis demandi la kelneron .

-Kial vi permesas al tiu s-rino senĉese ludi kun vin .

Ho , ne estu zorgema. Ŝi ne ludas kun mi .Nome , mi estas ludanta kun ŝi , ĉar ni ne havas la aparaton por klimao!

Etimologio[redakti]

La origino de la vorto estas necerta. Unu varianto kun populara origino sin apogas sur la supozo ke la vorto deriviĝis de la rusa vorto por "rapida" ( ruse: быстро, bistro).

Aliaj variantoj estas "eta servisto" (france: Bistraud, el la potavia dialekto) aŭ la nomo de de mikstrinkaĵo el kafo kaj brando (france: bist(r)ouille), la proprulo nomiĝas 'bistrotiér'.

Kosto[redakti]

Kelnero al gastoj: „Tiu konjako estas vere 50 jarojn aĝa.

La gasto: „Tute mi kredas al vi, sed se ĝi tiel malnova, kial daŭre tiom kosta?“

Pagado[redakti]

"Mi scias manieron por manĝi senpage."

"Vi,", reagas la amiko, "Kiel vi faras tion?"

Ulo: "Mi iras al la restoracio en malfrua horo, mendas salaton, ĉefan pladon, fromaĝojn, deserton, kafon kaj konjakon. Fine mi fumas bonan havanan cigaron kaj atendas ke ili fermu la restoracion. Ĉar mi ne moviĝas eĉ kiam la servistoj aranĝas tablojn kaj metas seĝojn sur ili, la kelnero venas al mi por demandi ĉu mi povas pagi, ĉar ili estas jam pretaj foriri. Tiam mi respondas: "Sed mi ja pagis al la kelnero, kiu jam iris for."

Amiko: "Ho, brila kaj grandioza strategio! Ĉu ni kune provu ĝin morgaŭ?"

Je la sekvonta vespero ambaŭ amikoj iras al la restoracio kaj mendas salaton, supon, fromaĝojn, deserton, vinon kaj konjakon. Post la manĝo, kiam la kelnero petas de ili pagi, diras la judo: "Sed ni jam pagis al via kolego kiu estas jam foririnta." Kaj la amiko aldonas: "Bonvolu, ni atendas ke iu el vi redonu al ni la monan diferencon..."

Skalopo[redakti]

„Kelnero! Ĉu tio ĉi estas eskalopo? Ja estas ridinde!“

„Tion mi volonte aŭdas. Kutime homoj nur sakras kaj malĝojas.“

Refektorio[redakti]

Refektorio de la serba ortodoksa monakejo Sankta Ĉefanĝelo en la Nacia Parko Krka

Refektorio (latine refectio kio signifas restarigon, ripozumon, refreŝigon) estas manĝosalon(eg)o de kristana aŭ budhisma monakejo. Temis unue pri libere staranta konstruaĵo kiu laŭ la benediktana tradicio ofte unuiĝas per alo de la klostro. La refektorio rangas apud kirko kaj kapitulejo inter la plej gravaj ejoj monaĥejaj.

Gramatiko[redakti]

— Hodiaŭ, sinjoro, ni havas ŝafkotleto, ĉevalbifsteko, porkrostaĵo kaj...

— ...kaj akuzativo ŝajne ne plu estas, ĉu ne?

— Mi ne scias, sinjoro, sed mi tuj demandos en la kuirejo.

Tradicio ortodoksa: Trapeza[redakti]

Projekciaĵo horizontala de la trapeza kun sigmoformaj tabuloj en la Granda ĉelularo (lavra) sur Athos (18-a jarcento).

La greka nocio signifas laŭvorte tablon, do en pli larĝa senco kaj altaron kaj la tutan manĝosalonon. En la ortodoksaj monaĥejoj trapeza (ruse: трапеза, greke: τραπέζιον) kontraŭas/kompletigas iel la preĝejon (katholikón). Ideale tio ankaŭ montratas arkitekture per situigo de ambaŭ ejoj sur unu akso. Disde la plialtigita loko abata en la refektorio li povus dum la malfermiĝo de la pordoj spekti ĝis la reĝa pordo de la ikonostazo enkirka.[1] La vandoj de ortodoksa refektorio estas pentritaj, kio ete kirkigas la ĉambron. La frokulaj tabloj havas tradicie la formon de la greka litero sigmo respektive de duoncirklo kun la rondaĵo en la direkto de la vando kaj la rekta flanko en la direkto de la koridoro meza por esti perfekte atingeblaj al la servistoj. Ĉirkaŭ la tablo estas benko fleksiĝanta; la plato tabla povas ja havi kanelon por plifaciligi la purigon. La pentrado refektoria ordigatas tradicie kaj unuigas diversajn primanĝadĉapitrojn de la Biblio.

Salo[redakti]

En restoracio iu individuo diras al sia najbaro :

Bonvole donu al mi la salujon.

Ba ! Gin petu al la kelnero !

Ho Pardonu min, sinjoro, mi eraris.

Cu vi pensis, ke mi estas kelnero ?

Ne, mi pensis, ke vi estas bon-maniera homo.

Refektorio en la klostro de Deir er-Raiyan en la Libia dezerto.

Okcidentekleziaj tradicioj[redakti]

Somera refektorio en la monaĥejo de Seligenstadt.
Vintra refektorio en la Georgo-klostro en Stein ĉe Rejno.

Sub ŝtona baldakeno maldekstre staris forno hejtita disde la antaŭĉambro. La vandniĉo dekstre servis al la starigo de lavabo. La fama klostroplano de la Monaĥejo Sankt-Galo klarigas ke ankaŭ dum la frumezepokaj tempoj ĉe la benediktanoj refektorio kaj preĝejo estis en speciala interdependiĝo estante en paralela konstruiĝo. Sed ĉe la cistercianoj la refektorio troviĝis diagonale al la preĝejo situante ĉe la klostro. La enurbaj almozpetantaj ordenoj laŭbezone adaptis ambaŭ lokojn. Refektoria specialaranĝo faratas plejmulte nur eventuale per eta fortimpresilo.

En Ettal kaj Neresheim kun siaj barokaj monaĥejoj okulfrapas la uzo de similaj elementoj arkitekturaj ĉe kirko respektive refektorio. Bildprogramo fiksita laŭ ortodoksa maniero por la pentrado okcidente ne ekzistas. En Italujo dum renesanca tempo la Lasta vespermanĝo ofte bildigatas. Kelkan tempon ekzistis ĉe la benediktanoj kaj la cistercianoj dividitaj refektorioj por klerikaro kaj laikaro. Dum la barokaj tempoj ekzistis ofte hejtebla vitra refektorio kiu arthistorie malpli valoris ol la pli impona somera refektorio (ekz. en la monaĥejo en Geras).[2]. Tiaj dividoj hodiaŭ ne plu praktikatas.

Kelkfoje oni trovas manĝosalonojn por gastoj. Kelkfoje dum gastigo de elstaruloj la abato disponis pri propra loko malantaŭ septo.

Foje oni manĝis silente dum ĉetabla laŭtlegado, ekz. de eltiraĵoj el nekrologio, martirologio, el la ordenregularo, el religiaj libroj ĝenerale, el interesaj gazetartikoloj. Famegaj refektorioj estas ekz. en Marienburg kaj en la Triunuo-monakejo de Sergijev Posad.

En Pollando[redakti]

Malriĉulo eniras restoracion kaj demandas la kelneron kiom kostas rostita hepato.

Kelnero: "150 zlotojn."

Malriĉulo: "Kaj kiom kostas pano kaj saŭco?"

Kelnero: "Tio estas senpaga."

Malriĉulo: "Do donu al mi nur panon kaj saŭcon!"

Aĝo[redakti]

2578 n.jpg

Gasto: „Kelnero, kiom tiu kokido aĝas?“

La kelnero: „Kun kokido ni surtabligas terpomojn, rizon, sed neniam biografion.“

Kuraĝo[redakti]

— Kelnero, kiel vi kuraĝas elpreni vespon el la supo, per la fingroj?

— Ho, sinjoro, mi ne timas, ĝi jam mortis.

Deveno[redakti]

Gasto post tagmanĝo: „Kial tiu gulaŝo nomiĝas „turka“?“

„Tiu hundo nomiĝis Sultano.“

Edzino[redakti]

7183 n.jpg

Kelnero al gasto: „Ĉu unu bieron plu?“

Gasto al sia edzino: „Kion vi opinias karulino, ĉu mi ankoraŭ soifa?“

Fremdulo[redakti]

Demandas gasto kelneron: „Tiu sinjoro ĉe la tria tablo havas bandaĝitan tutan kapon. Ĉu okazis al li iu malfeliĉo?“

„Ne, li estas hindo.“

Fasto[redakti]

8ba4.png

Gastino en gastejo: „Per kio oni nutris tiun kokidon?“

Kelnero: „Mi ne scias, kial vi deziras scii tion?“

„Mi dezirus ankaŭ tiel bele malgrasiĝi.“

Kompleta divido[redakti]

Du maljunuloj venis al restoracio kaj mendis unusolan pladon de kokinaĵo, terpomoj kaj salato. Ricevinte la pladon, la edzo tranĉdividis la kokinaĵon en du egalajn partojn kaj metis la duonon en la edzinan teleron. Poste li prenis duonon de la terpomoj kaj duonon de la salato kaj metis ilin en ŝian teleron. La rigardanta kelnero ne povis plu elteni kaj demandis la edzon: "Sinjoro, kial vi ne mendis du pladojn?"

Respondis la edzo: "Mia edzino kaj mi ĉiam dividas ĉion!"

Tiam la edzo komencis manĝi dum la edzino estis sidanta trankvile kaj ankoraŭ ne manĝis. Denove la kelnero ne povis elteni kaj demandis ŝin: "Sinjorino, kial vi ne manĝas?"

Respondis ŝi: "Mi atendas la dentojn".

Tagmanĝo[redakti]

Aladdino.jpg

Viro kun knabeto eniras restoracion kaj ordonas bonan tagmanĝon por si kaj por la knabo. Je la fino li diras al kelnero:

- Mi devas eliri momenton, intertempe portu dolĉaĵon por la knabo. Pasas la tempo, sed la viro ne revenas. Do la kelnero diras al la knabeto:

- Prenas multe da tempo via patro por reveni!

- Li ne estas mia pacjo. Li estas iu, kiu hazarde renkontis min surstrate kaj proponis al mi bonan tagmanĝon senpage.

Langaĵo[redakti]

8646.jpg

Kliento en restoracio: Kelnero, kio estas la hodiaŭa ĉefplado?

Kelnero: Estas bovidlangaĵo, sinjoro.

Kliento: Ne, ne! Mi ne povas manĝi tion. Mi ne shatas ĝin. Cetere, ĝi estas malpura, ĉar ĝi venas el bestbuŝo! Tiukaze, bonvole, portu al mi ovaĵon.

Francaj pladoj[redakti]

Viro eniras usonan francekuiran restoracion kun sia amikino, al kiu li volas doni bonan impreson. Kiam venas la kelnero li do mendas por la paro, kun pompe postulema mieno:

"Mignonettes à la crême d'écrevisses, kun Cèpes à la Rossini, kaj kun buteritaj terpomoj tre junaj; botelon da bona vin blanc laŭ via elekto; kaj por frandaĵo, Perigordajn truflojn."

La kelnero foriras, kaj post kelkaj minutoj la paro aŭdas krion ĉe la pordo de la kuirejo:

"Du el numero 14..."

Freneze[redakti]

Almo.jpg

Ulo kun la damo en restoracio. oficianto:

- Kion vi mendas?

- Ion ekzotikan prefere.

- Kion vi opinias pri rabia bovino?

- Nu, ŝi mem por si elektos.

Bedaŭre[redakti]

—Mi tre bedaûras, sinjor’ restoraciisto, ke mi ne ves-permanĝis tie çi antaû ok tagoj ...

—Tio faras al mi plezuron.

—Jes, çar tiam eble tiu çi viando estis freŝa.

Hundo[redakti]

Avertoj.gif

La patro solvis tagmanĝi en luksa restoracio kun sia familio. Post la manĝado li alvokas la kelneron kaj petas:

- Kelnero, bonvolu paki ĉi tiun restintan viandon por ke ni donu ĝin al nia hundo. Aŭdinte tion, liaj gefiloj laŭte kriis:

- Bonege! Paĉjo aĉetos hundon!!!

Pledebleco[redakti]

2058 n.jpg

Sciigo sur la muro de restoracio: 'Ĉiujn pledojn direktu al mia filo, kiu ankaŭ instruas pri bokso, lukto kaj ĵudo.'

Libro[redakti]

- Ĉefkelnero! Ĉu vi havas libron de pledo?
- Ne, ĉi tiu estas restoracio, ne biblioteko!

Tro[redakti]

Ulo iras en tre malmultkostetan restoracion, kaj mendas simplan pladon da terpomkaĉo kun ia saŭco. Ekmanĝante, li trovas en ĝi pantalonbutonon. Kolere li montras la butonon al la kelnero, kiu flegme respondas, "Estas malmulte, mi agnoskas. Sed por unu eŭro vi ne povis esperi trovi la tutan pantalonon...."

Kafo[redakti]

Gasto ricevas post duonhoro kafon. Li gustumas ĝin kaj diras: „Kelnero, tiu kafo estas jam tre malvarma.“

„Kaj kion vi dezirus, ja vi mendis ĝin antaŭ duonhoro.“

Alie[redakti]

Al la gasto kelnero alportas pladon kaj pledlibron.

— Mi ne petis la pledlibron.

— Jes,sed mi ne volas dufoje iri tien kaj reen.

Striko[redakti]

Ulo en restoracio al kelnero: „Mi ĝojas, denove vidi vin. Ĉu vi jam finis strikon?“

„Kiun strikon?“

„Tiun, kiun vi komencis tuj post kiam mi mendis manĝon.“

Atendo[redakti]

Nete.JPG

En restoracio: „Ĉu vi mendos bifstekon, kiel kutime?“

„Jes.“

„Ĉu vi atendos, kiel kutime?“

„Jes, dentisto malpermesis al mi dum tri horoj maĉi.“

Parto[redakti]

„Kelnero, mi manĝis unu porcion de truto, sed en fakturon vi metas prezon de tuta.“

„Tio estas ĉe ni kutimo, sinjoro.“

„Do mi feliĉas, ke mi ne manĝis bovan gulaŝon!“

Lokelekteco[redakti]

CkI.jpg

Kliento en rectoracio donas trinkmonon al la oficianto:
- Konsilu al mi ion bonan!
Oficianto sin klinas kaj flustras en lian orelon:
- Foriru de ĉitie

Alie[redakti]

-- Kelnero! Tiu ĉi perkelto estas tragedie misgusta! Tuj alvoku la gvidanton de la restoracio!
-- Pardonu min, kara sinjoro, sed mi devas supozi, ke tio estas absolute malebla.
-- Ĉu, ĉu? Kial?
-- Ĉarr li tagmanĝas ĝuste nun en la najbara restoracio.

Alimaniere[redakti]

Dino.gif

„Kion bonan vi konsilus al mi, sinjoro kelnero?“

„Alian restoracion.“

Elektado de tablo[redakti]

Byron neniam sidiĝis ĉe la tablo sur kiu troviĝis salo.

Ĉina restoracio[redakti]

Fama restoracio

„Kiel gustis al vi en ĉina restoracio?“

„Tre bone, nur tiuj bastonetoj kuŝas al mi iel malkomforte en stomako.“

Pri trinkaĵoj[redakti]

— Mi petas mineralakvon.

1romanfoto.jpg

— Kun suko aŭ sen?
— Kun suko.
— Kun kiu suko?
— Kun la oranĝa.
— Mankas la oranĝa.
— Do, kun la framba.
— Mankas ankaŭ la framba.
— Do, mi petas sen suko.
— Bone! Sen kiu suko?

Bona loko[redakti]

Ulo instalas restoracion, dum ties amiko instalas funebrejon... jĥus aliflanke de la sama strato.

Sherceme, unu fiksas jenan ŝildeton sur la restoracia pordo:

'Ĉi-flanke oni pli bone fartas ol aliflanke.'

La alia furiozas, kaj respondas per jena ŝildeto sur la funebreja pordo:

'Ĉiuj ĉi-flanke venas de aliflanke.'

Biero[redakti]

Expl.jpg

En restoracio: „Kelnero, ĉu vi havas ankoraŭ ion por manĝi?“

„Bedaŭrinde ne plu.“

„Do alportu al mi almenaŭ bieron.“

„Bedaŭrinde, bieron ni servas nur al manĝantoj.“

Ĉapelo[redakti]

Demandas kelnero gaston: „Ĉu tiu ĉi ĉapelo estas via?“

„Jes, kaj kie vi ĝin trovis?“

„Vi forgesis ĝin ĉi tie, kiam vi hieraŭ foriris sen pago.“

Konforto[redakti]

Post longa atendo kliento turnas sin al la kelnero:
— Ĉu vi scias...? En via restoracio mi sentas min same kiel en mia propra hejmo. — Ĉu ni tiel bone nutras?
— Ne! Ankaŭ hejme ĉiuj min neglektas!

Esperanto-shildoj-070.jpg

Menuo[redakti]

—Kelnero, donu al mi porcion da fiŝaîo kun saûco. Aû ne! mi prenos prefere bovaîon, çar mi ne fidas je viaj fiŝoj; via mastro açetas malfreŝajn fiŝojn mortintajn.

— Ho, sinjoro, çu vi pensas, ke ni eble açetas bovojn vivantajn?

Hepato[redakti]

Malfeliĉo.png

Gasto: „Kelnero, ĉu vi havas ankoraŭ hepaton?“

„Jes, sed ĉu vi kapablas imagi, kiel ĝi post tridek jaroj de servado en gastejo aspektas?“

Rapidmanĝejo kaj Fina Venko[redakti]

McDonalds bone konas la principojn: Unue, science, arte kaj praktike dezajni kaj munti unu modelan restoracion kiu bone funkcias, kaj poste lerni reprodukti tiun modelon, kun la necesaj kulturaj ŝanĝoj, en alia urbo, en aliaj urboj, en alia lando kaj en aliaj landoj.

Verŝajne ĝia sukcesega procezo fariĝi ĉiea igis tiun restoraciaron fakta bildsimbolo ("ikono") de la dominanta formo de tutmondigo, kiu i.a. iel kondukas al ioma kultura unuformigo, lau la amasaj konsumprofiloj de apartaj socioj, kiel Usono.


McDonalds ankaŭ ne kondukas al uniformigo de la kulturo. McDonals estas nur unu plia faceto kontribuanta al la internacia kulinaria kutimaro. La samon eblus diri pri Pizza kaj Döner Kebap, kiuj kulturhistorie estas kompareblaj kun McDonalds. Sendube tiuj diversaj fast-food-ujoj kopiis unu la aliajn, kaj tre sukcese, diference de Esperanto, kiu ne sukcesis kompare kun la propraj ambicioj. Antaŭ ol tiuj produktoofertoj ekzistas, la kulinaria oferto en Eŭropo estis multe pli malriĉa. Dank al tiuj ofertoj (Pizza, McDonalds, Döner Kebap ktp.) la kulinaria oferto kulture fariĝis pli riĉa.

Do, Esperanto kaj McDonalds povas esti komparata nur lau la kriterio de la propra sukceseco. Kaj la respondo estas klara: McDonalds venkis, Esperanto malvenkis.

Supo[redakti]

85 o.jpg

En restoracio mallerta kelnero portas plenan supujon, kaj verŝas la supon sur la veston de iu sinjorino. La sinjorino kolere demandas:

- Ĉu vi ne povas atenti pri la supo?

- Ne estas problemo. En la kuirejo estas ankoraŭ supo abunde. - respondis la kelnero.

Fadeno[redakti]

Gasto en restoracio plendas, ke li trovis en supo fadenon. Kelnero ĝojas: „Do ekzistas ankoraŭ en la mondo honestaj trovintoj.“

Malsata viro[redakti]

9c b.jpg

En la baro sidas ulo kaj legas gazeton, antaŭ li staras supo.

Al baron enkuras alia viro, terure malsata. Rigardas kaj vidas ke ulo kiu legas gazeton tute ne zorgas pri la supo. Li kaptas la kuleron kaj komencas rapide manĝegi. Post momento li ekvidas sur la fundo de telero kombilon. Tio tiel lin naŭzigas ke li tuj vomas en teleron. En tiu momento la ulo leganta gazeton superigas kapon kaj demandas:

- Ĉu vi ankaŭ jam atingis tiun parton kun kombilo?

Resaniga supo[redakti]

Restoracio freiburg.jpg

Kelnero alportas teleron da supo kun dikfingro profunde trempita en la buljono. Gasto indignas pro tiu senĝenaĉeco.

— Pardonu, diras la kelnero. Mi havas panarison, kaj la kuracisto preskribis al mi varmon.

— Fi! Tio estas ja netolerebla porkaĵo! Vian polekson prefere ŝovu en vian anuson!

— Pardonu, sinjoro, sed tion mi povas fari nur dum paŭzoj inter la pladoj.

Alia supo[redakti]

En restoracio mallerta kelnero portas plenan supujon, kaj verŝas la supon sur la veston de iu sinjorino. La sinjorino kolere demandas:

- Ĉu vi ne povas atenti pri la supo?
- Ne estas problemo. En la kuirejo estas ankoraŭ supo abunde. - respondis la kelnero.

Muŝoj[redakti]

2578 n.jpg

- Oficiant'! En mia supo estas muŝo!

Oficianto alportis novan teleron, anstataŭ unu kun ses muŝoj.

- Nu, tiel pli bonas?

Alie[redakti]

„Kelnero, en tiu supo naĝas muŝo.“

„Verŝajne ĝi kaŝis sin, kiam mi kaptis la kvin aliajn.“

Kaŝemo[redakti]

„Kelnero, en tiu supo naĝas muŝo.“

„Verŝajne ĝi kaŝis sin, kiam mi kaptis la kvin aliajn.“

Senprobleme[redakti]

Kelnero! Kelnero! Okazis akcidento! Muŝo falis en la supon!

- Trankviliĝu sinjorino! Ŝajnas al mi, ke ĝi lerte naĝas.

Telero[redakti]

Abne.png

- Oficiant'! Kial la terero estas malseka?

- Tio estas via supo, sinjoro!

Ŝerco 1239[redakti]

Sinjorio Novák trovis en supo du harojn. Li diris al kelnero: „Eble trakombu supon antaŭ surtabligo?!“

Malfacileco[redakti]

7183 n.jpg

En restoracio: „Kelnero, tiu supo estas nemanĝebla.“

„Ĉu ĝi estas trosalita aŭ tropiprita?“

„Ne, mankas ĉi tie kulero.“

Senprobleme[redakti]

Kelnero vi havas vian dikfingron en mia supo.

Ne maltrankviliĝu. Ĝi estas tiel malvarma, ke mi ne bruligus min.

Specialaj pladoj[redakti]

-- Kelnero, ankaŭ mi petas la saman manĝaĵon, kiun konsumas tiu gasto ĉe la fenestro.
-- Maleble! Li estas ne gasto, sed kontrolisto.

Tre speciale[redakti]

— Bonvolu doni al mi k*con kaj p*ĉon...

_Pardonu!

_Kaĉon kaj picon.

Franca plado[redakti]

Avertoj.gif

Kelnero en restoracio al gastino: „Estimata sinjorino, ni havas ankaŭ limakojn.“

„Mi scias, hieraŭ unu priservadis min.“

Helikoj[redakti]

La ĉefo de iu restoracio diras al la gasto:

-La specialaĵo de nia restoracio estas helikoj.

-Jes, nun mi komprenas kial viaj kelneroj malrapidas.

Kontraŭ mono[redakti]

Vagulo eniras en restoracion.

— Donu bonan tagmanĝon al mi por mia mono.

Post tagmanĝo li venigis la restoracimastron.

— Mi mendis tagmanĝon por mia mono, — diris li kaj donis unu moneron da dek heleroj al la restoracimastro.

Tiu ĉi preparas sin por sendi iun al policejo, kiam venis al li ideo.

— Aûskultu, — diris li al la vagulo, — mi ne denuncos vin sub unu kondiço. Iru en la restoracion nomata ”Ora Suno” kaj ankaû tie faru la saman ŝercon.

Tion mi ne povas fari, çar tie ̧ĝin mi faris jam; kaj la restoracimastro de ”Ora Suno” sendis min tien çi.

En restoracio[redakti]

Viro venas al restoracio kaj demandas kelneron:

- Mi havas 5 eŭrojn, kion vi povas rekomendi al mi?

- Alian restoracion.

Restoracio-ŝerco[redakti]

Ceciljakajesperanto.jpg

Ulo eniras restoracion. La kelnero sidigas lin kaj alportas al li menuon. La ulo ekzamenas la menuon. Dume, iu ĉe alia tablo diras (ne tro laŭte, sed kun klara voĉo tiu, kiu atingas la tutan ĉambron), "dudek sep!" Estas momenta silento, tiam preskaŭ ĉiu en la restoracio ekridas.

La kelnero revenas al la tablo. La ulo petas manĝaĵon. Dum li atendas, alia persono en la restoracio diras (sufiĉe laŭte, ke ĉiu audas), "kvardek tri!" Refoje, preskaŭ ĉiu ridas.

Kiam la kelnero alportas la manĝaĵon, la ulo demandas, "kial iu vokas numeron tiam ĉiu ridas?"

"Ho," diras la kelnero, "Ĉu vi ne manĝas ĉe ĉi tiu restoracio antaŭ? Mi klarigos. Antaŭ iuj jaroj, personoj iuj, kiuj manĝis ĉi tie ŝatis rakonti ŝercojn. Sed, ne estis sufiĉa da tempo por ŝercrakonti kaj por manĝi. Tial, la proprietulo de la restoracio faris ŝerclibron tiun, kiu enhavas ĉiu ŝerco tiu, kiu personoj rakontas ĉi tie. Ĉiu ŝerco havas numeron. Nun, kiam ajn oni deziras diri ŝercon, oni nur diras la numeron. Ĉiuj konas la ŝercon, tial ili ridas."

La ulo pripensas dum manĝado. Kiam li eliras, li petas, ke la kelnero donu al li la ŝerclibron. Dum kelkaj tagoj, la ulo studas la ŝerclibron.

La ulo reiras restoracion. Iu diras, "dek unu!" La ulo, konante pri la ŝerco, ridas kun la aliaj personoj en la restoracio. Kiam li finas la aperitivon, la ulo klarigas la gorĝon kaj diras, "dudek du!" Estas momente silento, tiam ĉiu rekomencas manĝi. La ulo ĉagreniĝas. Li manĝas silente. Ĵus antaŭ kiam la ulo eliras, li penas refoje. "Kvardek ok!" li diras. Ankaŭ ĉi foje, neniu ridas.

La ulo eliras. Ĉe la pordo, li demandas al la kelnero, "Kial neniu ridas, kiam mi rakontas ŝercon?"

"Nu," diras la kelnero, "iuj personoj ja ne scipovas diri ŝercojn!"

Avarulo[redakti]

Du avaruloj sidas en restoracio. Unu diras: „Tie tiu belulino koketas kun vi.“

„Mi scias.“

„Do, kion vi atendas?“

„Ĝis ŝi pagos.“

Ombreloj[redakti]

Eijo.jpg

La restoracio estas plenplena da homoj. Unu sinjoro ĵus volis forlasi la gastejon, kiam alia gasto atentigas lin, ke li kunprenas lian ombrelon. La unua multvorte senkulpigas sin, sed la dua ŝajne ne estas konvinkita, ke fakte estis nur eraro.
La “kulpulo” pripensas la malagrablan eventon kaj subite memoras, ke li ja havas hejme kvar ombrelojn, kiuj estas riparendaj. Li decidas, tuj la venontan tagon porti ilin al riparejo. Kiel pensite, tiel farite. Kiam li estas survoje al la riparejo, li malfeliĉe renkontas sian antaŭtagan kontraŭulon el la restoracio, kiu mokride salutas lin:
“Nu, hodiaŭ vi sendube havis pli sukcesan tagon!”

En restoracio[redakti]

CkI.jpg

Gastejestro sin turnas al nova kliento, kiu ĵus finmanĝis en lia restoracio:

- Ĉu vi manĝis bone?

- Se la supo, kiun mi manĝis, estus klara kiel la vino, kiun mi trinkis; kaj se la vino, kiun mi trinkis, estus malnova kiel la anaso, kiun mi manĝis; kaj se la anaso, kiun mi manĝis, estus dika kiel la kelnero, kiu servis min, tiam ĉio estus bona.

Alie[redakti]

Profesoro pri matematiko eniras restoracion kaj mendas supon. Post kiam la kelnero alportis ĝin, li revokas la kelneron kaj diras:

- Bonvolu gustumi ĝin!

- Kial? Ĉu la supo ne estas bongusta?

- Bonvolu gustumi ĝin!

- Ĉu ĝi estas malvarma?

- Bonvolu gustumi ĝin!

- Eble, ĉu ĝi estas tro salita?!

- Bonvolu gustumi ĝin!!

- Nu, bone, mi faros! ... kie estas la kulero?

- Ho, finfine vi komprenis! Jen kio mankas sur la tablo!

Ŝerco 1249[redakti]

Demandas gasto kelneron: „Tiu sinjoro ĉe la tria tablo havas bandaĝitan tutan kapon. Ĉu okazis al li iu malfeliĉo?“

„Ne, li estas hindo.“

Itala restoracio[redakti]

4386 n.jpg

Juna usonano volas blufi al sia karulino kaj ili iras al la itala restoracio por vespermanĝi. Ili sidas ĉe la tablo, la kelnero portas la menuokarton. Post longa studado la usonano alvokas mansigne la kelneron kaj li mendas neglekteme:

-- Mi petas du porciojn da Giuseppe Spomdalucci.
-- Pardonon sinjoro, tiu estas la posedanto.

Io[redakti]

En iu pasinta dimanĉo, tag-meze, Hanna iris kune kun siaj geonkloj en restoracion, por manĝi.

La onklo kaj la onklino mendis porko-kotletojn kun "pommes frites" kaj salato; Hanna preferis parizan omleton kun "spaghetti" kaj tomato-sauco.

Post du-dek minutoj, la kelnero alportis la menditajn manĝaĵojn. Hanna, la onklo kaj la onklino ekmanĝis kun granda apetito.

Subite, la kotleto de la onklo glitis de sur lia telero kaj falis sur la plankon... Tuj alkuris granda buldogo, de sub apuda tablo, por kapti la viandaĵon.

"Ho ve!", ekkriis la onklo, "mia bela kotleto estas for!"

"Ne havu timon!", kvietigis Hanna la onklon, "la hundo ne povos kapti ĝin. Mi metis mian piedon sur la kotleton..."

Kurikulo[redakti]

Malfeliĉo.png

Mastro de restoracio al la nova kuiristo du semajnojn post prova enpostenigo:

-- Vi diris, ke vi laboris ankaŭ en Francio.
-- Jes, dum la mondmilito mi estis tie soldata kuiristo, dume mi vundiĝis dufoje.
-- Vi estas tre feliĉa homo. Estas mirinde, ke ne murdis vin viaj kamaradoj tie.

Terure[redakti]

Telefonas al policejo tremanta voĉo: „Alvenu tuj en gastejon Nigra Kato. Oni ĉi tie mortigis kuiriston.“

Policisto: „Dio mia, kion tiel teruran li povis kuiri?“

Kokino[redakti]

-- Kelnero! Kiomjara estas tiu ĉi kokino?

-- Kara sinjoro gasto, ni servas kun la kokino garnaĵon, sed ne biografion.

Torto[redakti]

Maroka agrikulturo.jpg

Ulo eniras restoracion kaj elektas fragotorton. Sed tuj poste li redonas ĝin kaj deziras ĉokoladotorton. Manĝinte la torton, li leviĝas kaj ekforiras.

"Sinjoro!" ekkrias la kelnero. "Bonvolu pagi!"

"Ĉu mi?" miras Kruko. "Pro kio?"

"Vi ne pagis la ĉokoladotorton. Unu eŭron kvindek, mi petas."

"Kial? Por ĝi mi ja redonis la fragotorton!"

"Sed tiun vi ja ne pagis."

"Kompreneble ne! Tiun mi ja ne manĝis! Kion do vi volas? Ĝis revido!"

Edziĝo[redakti]

Kruko: "Edziĝi estas iom kiel iri al restoracio, ĉu ne?"

Baniko: "Jes, certe! Vi mendas pladon, poste vi iom gvatas tion kio estas en la telero de ulo ĉe apuda tablo, kaj fine vi bedaŭras ke vi ne mendis la samon kiel li."

Fiŝo[redakti]

Sekreto.gif

Kliento en restoracio mendas porcion da fiŝo. La kelnero alportas, sed la fiŝo en la telero estas ege kurba.

- Kial estas tiel kurba tiu fiŝo? – demandas kliento.

- Ja…ĝi estas tia, ĉar kaptis ĝin ĝuste en la riverkurbiĝo…

Nur pano kun fromaĝo, sed agrabla vizaĝo[redakti]

Restoraciestro ordonas al la kelnerinoj:

— Fraŭlinoj, precipe hodiaŭ zorgu vian ŝminkon, vian dekoltaĵon, vian afablecon ĝenerale.

— Ĉu ni ricevos famajn gastojn?

— Ne, sed la viando estas hodiaŭ escepte malmolega.

Striko[redakti]

Ulo en restoracio al kelnero: „Mi ĝojas, denove vidi vin. Ĉu vi jam finis strikon?“

„Kiun strikon?“

„Tiun, kiun vi komencis tuj post kiam mi mendis manĝon.“

Kokaĵo[redakti]

Momi.jpg

Gasto: „Kelnero, kiom tiu kokido aĝas?“

La kelnero: „Kun kokido ni surtabligas terpomojn, rizon, sed neniam biografion.“

Sincere[redakti]

La gasto: Josefo, mi deziras hodiaû manĝi ion bonan.

La kelnero: Nu, atendu iom, post unu horo mi havos libertempon; tiam mi vin kondukos en alian restoracion

Matureco[redakti]

O4 n.jpg

- Nia amiko Johan` maljuniĝis, ĉu ne vere?
- Kial vi pensas tion?<r> - Nur observu lin, kiam li iras tagmanĝi: li unue rigardas la menuon kaj nur poste la kelnerinon.

Demando[redakti]

En lernejo: „Kiel nomiĝas homo, kiu travivas la tutan tagon en restoracio?“

„Restaŭristo.“

Vino[redakti]

„Kelnero, kiun vinon vi povas oferti al ni por deka datreveno de nia edziĝofesto?“

„Ĉu vi deziras festi aŭ forgesi?“

Atendo[redakti]

En restoracio: „Ĉu vi mendos bifstekon, kiel kutime?“

„Jes.“

„Ĉu vi atendos, kiel kutime?“

„Jes, dentisto malpermesis al mi dum tri horoj maĉi.“

Notoj[redakti]

  1. Cxu vi scias, kiu rigardas vin, kiam vi ne vidas tion?
  2. Armenio kaj Azerbajĝano bombardas civilajn kvartalojn malgraŭ pafĉesigo.