Rano

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo


"Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras"

~ Zamenhof pri rano
1329285871010.jpg

"Rano is a Local Government Area in Kano State, Nigeria"

~ anglalingva Vikipedio pri rano

"Salutojn kaj gratulojn!"

~ leganto al verkisto pri ĉi tiu artikolo

"Atentu, ke ironio estas nur tre malofte vere komprenata!"

~ Hans-Georg Kaiser

"Mi tre ĝojas!"

~ Milokula Kato
FrancesAutentico.jpg

"Semble, li omno komensavis del skandalo pri Wikileaks"

~ idisto

Rano, laŭ homaranismo estas prapatroj de homoj. Vere ili havas belajn manetojn.

Biblio[redakti]

R 01.jpg

Eliro 8:2-14

Kaj se vi ne volos permesi tion, jen Mi frapos vian tutan regionon per ranoj; kaj eksvarmos la rivero per ranoj, kaj ili elrampos kaj venos en vian domon kaj en vian dormoĉambron kaj sur vian liton kaj en la domojn de viaj servantoj kaj de via popolo kaj en viajn fornojn kaj en viajn pastujojn; kaj sur vin kaj sur vian popolon kaj sur ĉiujn viajn servantojn rampos la ranoj. Kaj la Eternulo diris al Moseo: Diru al Aaron: Etendu vian manon kun via bastono super la riverojn, super la torentojn, kaj super la lagojn, kaj elirigu la ranojn sur la landon Egiptan. Kaj Aaron etendis sian manon super la akvojn de Egiptujo, kaj la ranoj eliris kaj kovris la landon Egiptan. Tion saman faris la sorĉistoj per siaj sorĉoj, kaj ili elirigis la ranojn sur la landon Egiptan. Tiam Faraono alvokis Moseon kaj Aaronon, kaj diris: Preĝu al la Eternulo, ke Li forigu la ranojn for de mi kaj de mia popolo; tiam mi forliberigos la popolon, ke ĝi alportu oferon al la Eternulo. Kaj Moseo diris al Faraono: Ordonu al mi, por kiu tempo mi devas preĝi pro vi kaj pro viaj servantoj kaj pro via popolo, ke malaperu la ranoj for de vi kaj el viaj domoj kaj nur en la rivero ili restu. Tiu diris: Por morgaŭ. Kaj li diris:Ĝi estu, kiel vi diris, por ke vi sciu, ke ekzistas neniu tia, kiel la Eternulo, nia Dio. Kaj foriĝos la ranoj for de vi kaj de viaj domoj kaj de viaj servantoj kaj de via popolo; nur en la rivero ili restos...

Apokalipso 16:13

Kaj mi vidis tri malpurajn spiritojn, kvazaŭ ranojn, elirantaj el la buŝo de la drako, kaj el la buŝo de la besto, kaj el la buŝo de la falsa profeto;

Danĝero[redakti]

Frog1.jpg

Tri gangsteraj ranoj interparolas:

-- Kvak – diras la unua.
-- Kvak – diras la dua.
-- Kvak, kvak – diras la tria.

La unua pafas la trian. La dua demandas la unuan:

-- Kial vi pafis ĝin?
-- Ĉar ĝi sciis tro multe.

Blanka rano[redakti]

- Rano, kial vi estas tiom malseka, glita kaj malagrabla?

- Mi malsanas. Kutime mi estas blanka, mola kaj lanugeca.

Idistaj mensogoj[redakti]

Greenneb.jpg

Rano esas batrako qua naskas ek ovo en aquo, respiras dum lua yuneso tra brankii ma dum adulteso povas vivar anke sur tero. Rani (Amfibio) esas subgrupo di spinal animali (videz Zoologio). Rano-animali esas plu kam 3 000 speci, por exemplo: rospo, salamandro, tritono.

MODERNA FABELO[redakti]

3656.png

Tiun ĉi eksterordinaran kaj freŝdatan fabelon mi (vere Ferenc Szilágyi) nur peras transigante la respondecon al mia tre fidinda amiko – ni nomu lin Sen Dubo – kiu la unuan fojon rakontis ĝin ĉe blanka tablo, kie ne mankis glasoj.

„Aŭdu nur“, - diris Sen. „Mia amiko, Ripsrops, veturis antaŭ nelonge per sia beleta ĉaro, vi scias, tiu „Mercedes“, inter Arcaicam Esperantom kaj Kopenhago sur la ŝoseo. Sed li jam ne estis malproksime de Kopenhago, kiam ĉe bezinputo, post kiam li aĉetis hejtmaterialon kaj dum la agado de la bezinulo, li iom promenis. Subite li aŭdis voĉon sub si:

Sinjoro Ripsrops, sinjoro, bonvolu atendi...“

Ripsrops rigardis malsupren kaj vidis ranon ruliĝantan al li. Li ne estas speciala ŝatanto de ranoj, sed io kaptis lin en la afero.

„Ĉu mi komprenas rane? Kaj ĉu vi povas paroli? Ĉu vi konas min?“

La rano respondis:

„Jes, kara sinjoro Ripsrops, mi povas paroli, sed mi ne parolas rane, sed dane. Mi petas vin, sinjoro Ripsrops... Mi frostas. Metu min en vian poŝon. Ĉu mi rajtas kunveturi al Kopenhago? Por bonfaro vi ricevos bonon!“

Ripsrops tre miris, precipe, ke la rano frostas, kiam estas varme, sed rano estas rano, kaj ĉar la petita varmo ne kostos al li elspezojn, li metis la ranon en sian poŝon. (...Kion vi diras? Jes... Jes, li estis sobra kiel mi.)

Iom post iom la rano iĝis hejmeca ĉe Ripsrops. Ĝi petis eĉ manĝon kaj iom da akvo, kiujn Ripsrops, kiu konsideris la ranon cetere tre modesta, donis al sia kunvojaĝanto. Tiel ili alvenis vespere al la metropolo, eĉ al la loĝejo de Ripsrops, ĉar la rano petis ripozlokon. Ripsrops malfermis la pordon de sia loĝejo kaj tiam la rano denove ekparolis:

„Kara sinjoro Ripsrops, mi estas tiel dormema. Ĉu mi rajtus dormi en tiu lito?“

7778.jpg

Ripsrops ekmeditis. Estis la unua fojo, ke iu fremdulo volis dormi en ilia familia lito, sed efektive sinjorino Ripsrops estis for kaj tiu ĉi mirinda rano estis tiel dormema. Li metis la ranon en la apudan liton kaj demetis sian jakon kaj komencis pretigi sin por la nokta trankvilo. Li volis jam mallumigi, kiam li alrigardis la apudan liton, kaj tiam li rimarkis, ke el la stranga rano fariĝis belega reĝidino, kiu supozeble apenaŭ estis provizita per noktovestoj. Lia rigardo ekglitis sur la marmoraj ŝultroj de la reĝidino. Ripsrops tute teruriĝis.

Li frotis la okulojn. La reĝidino alrigardis lin kaj diris: „Ri-i-ipsĉjo!“

Sen Dubo, t.e. la rakontanto, nun faris longan paŭzon kaj sekvis iom malcerte la ŝvebon de la cigareda fumo.

Mi urĝigis:

„Nu, kiel estis poste?“

Sen alrigardis min kaj diris:

„Ĉu vi vere kredas tiun ĉi historion?“

„Kredi? Tute ne. Kial mi kredu?“

„Nu, ankaŭ sinjorino Ripsrops, kiu tiumomente realvenis neatendite el sia feriado ĉe Arno Lagrange kaj malfermis la pordon de la dormoĉambro, ne kredis ĝin. Eĉ ne unu vorton...“

Ferenc Szilágyi

TRE MODERNA FABELO[redakti]

Viro foje transiris la vojon kiam rano vokis lin:

— Se vi kisos min, mi fariĝos belega princino!

Do, la ulo prenis la ranon kaj metis ĝin en poŝon. Do la rano denove ekparolis: "Se vi kisos min, mi fariĝos belega princino kaj rakontos al ĉiuj pri tio, kia kuraĝa kaj saĝa vi estas kaj kia heroo vi estas por mi".

La viro elprenis la ranon kaj ridetis al ĝi, kaj denove enmetis ĝin. Do, la rano denove ekparolis: "Se vi kisos min kaj transformos min ree al belega princino, mi estos via am-kompanino dum UNU PLENA semajno." Do, la viro denove ridetis al ĝi kaj diris nenion. Tiam la rano ekkriis: "Se vi kisos min kaj transformos min ree al belega princino mi restos ĉe vi dum unu jaro kaj faros ĉion kion vi volas!". Sama reago.

Do, la rano demandas: "Kio okazis? Mi ja diris al vi, ke se vi kisos min kaj transformos min ree al belega princino mi restos ĉe vi dum unu jaro kaj faros ĉion kion vi volas! Do kial vi ne kisas min?!"

La ulo respondas: "Kara, mi estas komputila programisto. Mi ne havas tempon por koramikino, sed parolanta rano estas mojosa."

5694.png

Leciono[redakti]

Dum leciono pri bestoj, la instruisto demandis al la dek-jara lernanto Urs: "Ĉu vi scias, Urs, ke ekzistas vivantaj estaĵoj, kiuj povas vivi ne nur sur la tero, sed ankaŭ profunde en la akvo?"

"Jes, mi scias tion", respondis la dek-jarulo.

"Kaj... ĉu vi ankau scias, kiel oni nomas ilin?", plu demandis la instruisto.

"Oni nomas ilin subakvistoj, plonĝistoj, au skafandristoj", senprokraste respondis la lernanto.

La rano, kiu volas tiel dikiĝi kiel ovo[redakti]

8492 o.jpg

Libro I fablo 3 Jean-Jacques Rousseau


Iu rano vidis ovon,

Kiu ŝajnis elstatura.

Ĝi, kiu restis apenaŭ fika kiel ŝovo,

Enviema, bufiĝas, ŝeliĝas, sin turmentas

Por egali lane malan dikecon,

Dirante " Rigardu ratino mia,

Ĉu Dio sufiĉas ? Tiru, ĉu mi sukcesas ?

- Neniel - Pli nome nun - Tute ne - Kaj kun ?

- Vi neniel alproksimiĝas. " La malfortikulo

Tiel sin ŝveligis, ke ĝi sin krevigis.

La mondo entenas multajn tiajn malsaĝulojn ;

Ĉiu burĝo volas instrui kiel grandsinjoroj,

Ĉiu eta princo havas ambaŭ adorojn,

Ĉiu markizo volas havi e-paĝojn.