Naturismo

El Neciklopedio
(Alidirektita el Nudismo)
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Nudistoj en Poluso

"Geamantoj sin pikas"

~ Zamenhof pri nudisma kampo

"Menso matura, per scienco natura."

~ Juvenalo

"Pli bone beko de vulturo, ol Dio sen naturo."

~ William Blake

"Kaj en naturismo kaj en skemismo eblas ekscesi"

~ Otto Prytz pri naturismo

"Skemismo estas pli natura ol naturismo"

~ Marcos Cramer pri naturismo

"Post kolero venas favoro"

~ Zamenhof pri naturisma samideanino

"Tio estas vantaĵo kaj ventaĵo."

~ Predikanto pri naturismo
1542.jpg

Naturismo (kontraste al supernaturismo) postula ke homoj estas pli bona povis loĝi kaj kompreni la mondon per la uzo de la scienca metodo - kaj ke ĉiu natura povas klarigi per sciencaj rimedoj.

Enkonduko[redakti]

Naturistoj estas homoj interesitaj pri naturo kiel lernejo de scienco. Ili eniras la arbaron en malgrandaj grupoj por kolekti botanikajn kaj entimologiajn specimenojn; kaj por observi maloftajn birdojn kaj arbemajn krokodilojn.

Almenaŭ, tion ni ja diras al la pruduloj.

Kio fakte okazas, kiam malgranda grupo de junaj genaturistoj trovas plaĉan kvietan lokon por bani sin? Jen bildo!

Mi estas en la malfono, forprenante la ŝuon. Mi havas kvin gekunulojn - la du knabinoj karesantaj en la akvo, la paro amoranta sur la herbo; kaj, kompreneble, la plaĉa persono, kiu faris la skizon. Li diras, ke li tre ĝuis skizi la nudigon de miaj piedoj. Li ankaŭ skizas arbemajn krokodilojn.

3304 n.png

Kromnomoj[redakti]

6746312 n.jpg

Nudistoj kutime havas haŭton ruĝitan pro la suno. Sekve oni nomas ilin "ruĝuloj".

Schwaller pasigis la lastan parton de sia vivo pruvante, ke alia ofta kromnomo de nudismo estas "naismo".

Moralo[redakti]

La konfesantoj de la lajka moralo penis ke sufiĉu la natura morala leĝo por instigi kaj ilumini la konsciencon kaj direkti la ĝustan agadmanieron inter la hundoj. La Naturismo estas por kredantoj ankaŭ la bazo kaj la forto de la moralo ĉar tiu ĉi fariĝas deviga ĉe ili nur pro tio ke la natura morala leĝo ordonas obei al Dio (se tiu ĉi vere revelaciiĝis); ĉe modernuloj, kaj precipe ĉe postmodernuloj, la koncepto de la natuta morala leĝo fiaskas kiel fonto de religia moralo pro tio ke ĝi, se akceptita, reirigas al ordono kun fone ordonanto krizigante ateismon.

Filozofio kaj naturismo[redakti]

SophiaLorenXXX.jpg

Laŭ Ĝirafulo, Filozofo Ĵŭan Ĝji oponis kontraŭ la feŭda etiketo, agis strange kaj senceremonie, prenis la spacon inter la ĉielo kaj tero kiel ĉambron, la domon kiel pantalonon kaj restis nuda. Kiam oni eniris lian kabineton, li demandis: "Kial vi eniris en mian pantalonon?"

Lingvo[redakti]

Naturalisma planlingvo, estas internacia planlingvo, kiu kombinas plej grandan naturecon kun laŭeble plej granda reguleco. Ili precipe grupiĝas en tri ĉefaj familioj. La unua, estas la simpligoj de la latina, kiel Latino sen fleksio, la dua estas latinidaj planlingvoj, kiel Interlingvao, Mundolingue ktp. kaj la tria estas simpligo de modernaj lingvoj kiel Baza Angla.

Laŭ naturalismanoj, planlingvoj, kiuj havas artefaritan aspekton ne povas entuziasmigi "neŭtralajn" homojn; tial do, oni devas preni naturalisman planlingvon. Laŭ ili, la ĉefa kaŭzo de tio, kial naturalismaj planlingvoj kiel interlingvao ne havas pli grandan nombron de parolantoj estas kulpo de Esperantistoj. Laŭ ili, pro la senlaca laboro de Esperantistoj, la publiko finfine konvikiĝis, ke nur la Esperanta solvo estas inda je intereso, sed, samtempe, tiu solvo ne al ĉiuj plaĉas.

Oni povas nomi Eŭroklono ĉiun naturalisman planlingvon bazitan sur eŭropaj lingvoj.

Naturismo kaj Akademio de Esperanto[redakti]

Oni opinias ke se la Akademio estu reprezenta por la parolantaro de Esperanto, estas juste, ke ĝi havu adeptojn kaj de skemismo kaj de naturismo.

Zebro.jpg

Nudismo kaj Zamenhof[redakti]

Malnudismo

En 1914, Zamenhof estis invitita aliĝi al la nova Tutnuda Esperantista Har-Mageda Organizo (TEHO), sed li diris ne. Tamen, kaŝita en la esperanta nombra sistemo -- "unu, du, tri" -- oni povas aŭdi la mesaĝon "nudu", alivorte "estu nuda". Ankaŭ la vorto "deco" estas mallongigo de "nudeco". Laŭ Z. Z. Majmono, verkisto de La Kaŝita Vino de Zamenhof, tiaj faktoj pruvas, ke Zamen estis nudisto enkore.

Turismo[redakti]

Inter la naturistoj ekzistas preskaŭ en ĉiuj ruboj grupoj E-istaj kaj mutaj el ili uzas E-n kiel helplingvon dum siaj eksterlandaj eksursoj, aliflanke ĉe organizo de vizito de eksterlandanoj en siaj hejmoj. Ni povas konstati tro bonan kontakton ankaŭ inter la Naturistoj (ano de natura vivmoniero: vegetaranoj, nudistoj, ktp.) kaj E-istoj en Francujo, Germanujo, Italujo, Finnlando, Aŭstrujo, ktp.

Politika Manifesto[redakti]

Jen naturisma e-manifesto de Juan A. Cabezos Martínez:

Unue mi klarigas por eviti miskomprenon, ke krei tian naturismujon devas signifi malpliigon de la suvereneco de la ekzistantaj ŝtatoj: provizita de propraj policoj, estraroj, impostsistemojn, ktp. Kion mi deziras estas la kreo de spaco kie ni, la E-naturismanoj kaj INOE-anoj povus realigi niajn ideojn.
La Islamo havas sian Mekon, la katolikismo sian Vatikanon, ni, la natursimanoj devas havi nian naturismujon. Kial? Mi klopodos tuj klarigi ĝin. Jen la ekspliko.
En Eŭropo ekzistas la F.N.I., kiun konsistigas la naturismaj federacioj de la eŭropaj landoj. Ĉiu federacio nacia havas siajn klubojn kaj kelkaj el tiuj kluboj havas siajn proprajn instalaĝojn por la praktikado de la naturismo. Tamen, ne ĉiam la kluboj posedas proprajn instalajojn, pro tio aperas la fenomeno de la natursimaj strandoj tiel, ke ĉiuj ajn povas praktiki la naturismon. El tiuj strandoj, kelkaj estas rajtigitaj, dum aliaj ne.
Tiuj lastaj estas ejoj kie iuj homoj praktikas la naturismon senpage. La rajtigitaj strandoj naturismaj estas ekspluatataj de entreprenoj kampingaj aŭ hotelaj. Nu ekzistas kvar klasoj de naturismanoj:
La homoj kiuj estas organiziĝintaj kaj pagas por la praktikado de la naturismo.
Tiuj, kiuj nek apartenas al iu ajn organizaĝo, nek pagas por siaj praktikoj.
Tiuj, kiuj apartenas al neniu organizaĝo sed ĝuas la kampingojn kaj hotelojn, kvankam kontraŭ pago de pli da mono al tiuj apartenantaj al la klaso a. Ĉi lasta profitas rabatojn.
La du unuaj klasoj preskaŭ plene jam solvis siajn praktikad-problemojn, tamen, restas nesolvita la problemaro de la lasta grupo. Kiuj estas la solvoj por ĉi grupo? Evidente, utilas ankaŭ por ĝi la samaj solvoj aplikitaj de la tri unuaj grupoj, sed ekzistas ankaŭ alian solvon.
Nuntempe, ĉio estas komerce ekspluatata. La kapitalismo profitas ĉion: la privatan vivon, la sekurecon, la naturismon, ktp.
Ignori ĉi fakton estas vivi aparte de la historia momento. Tial estas necese krei entreprenojn celantajn:
Krei naturismajn spacojn kie krome oni povas diskonigi Esperanton.
Profiti la apogon de la naturismanoj per la disdonado de entreprenprofitoj.
Tiucele mi opinias, ke ni, en INOE, disponas de ampleksan gamon de gekapabluloj por formi komisieton de 3 aŭ 5 membroj por trankvile pristudi la eblecojn de sukceso pri naturismuja entrepreno pritaksante la eblajn lokojn, kapitalon, ktp
.

Akcidenta nudismo[redakti]

Brazila pedagogia preskaŭnudismo

Iam Hokan Lundberg tro longe dormis kaj tial devis tre rapidi por ankoraŭ ĝustatempe atingi la renkontejon. Li saltis el la lito kaj kuris tute nuda tra la vilaĝo. Kelkaj amikoj demandis lin, kial li faras tion. Li respondis: "Mi devis min vesti tiel rapide, ke mi forgesis vesti min."

Problemoj solvotaj per nudeco[redakti]

Preskaŭnaturismo

Ekzemple

 • Sen gantoj, ŝtelistoj ne povos ŝteli.
 • Sen uniformoj, militoj ne okazos.
 • Malsato malaperos, ĉar bienoj produktos avenon kaj artiŝokojn, anstataŭ lanon kaj kotonon.

Historio kaj kulturo[redakti]

La nudisma movado estas tre malnova. Krom Adamo kaj Evo inter fruaj anoj estis Afrodita de l' Pugo, Sapfo, kaj la Tri Nudaj Amikinoj.

Parte ĉar li deziris helpi Kepleron en ties kalkuloj, Jevgenij Gaŭs, en Skotlando, estis la unua kiu esploris naturismon.

En pasintaj jarcentoj, la movado reklamis sin ĉefe per pentraĵoj kaj statuoj. Hodiaŭ pli oftas fotoj.

En la 19a jarcento okazis kompromiso historia inter nudistoj kaj malnudistoj: la Tagmanĝo sur la herbo de 1863.

En la meza 20a jarcento, nudismo estis kruele persekutataj de Hitlero. Sub la tirano, ĉiu nudisto en Eŭropo devis sunumi sur speciala flava bantuko, por ke oni tuj sciu, kiu estas nudisto, kiu ne. Hitlero revis pri estonto, kiam ĉiu portu kostumojn ĉielarke koloritajn.

La Malvarma Milito (aŭ Nuklea Vintro) estis malfacila epoko por nudistoj. Malsaniĝis multaj, kaj mortis kelkaj, pro pulminflamo kaŭze de la ega malvarmo. Travivis tamen la movado.

Nuda festo en la 16a jarcento, ora epoko por naturismo.

La arkeo kaj naturismo[redakti]

Kiam oni ekrigardis la biblian rakonton pri la arkeo laŭ naturalisma vidpunkto alvenis jenaj demandoj: Ĉu fenikso, kiu estas samtempe vera kaj ina, iris pare kiel la aliaj bestoj en la arkeon? Ĉu sirenoj, kiuj pereigis maristojn, estis akceptitaj en la arkeo? Kio pri la paradiza birdo, kiu ne havis piedojn - ĉu li daŭre flugadis en la arkeo?[1]

Oni ekirigardis la rakonton naturalisme, sed sen forlasi la literisman bibliinterpretadon. En la 15-a jarcento Alfonso Tostada verkis detalan priskribon de la vivo en la arkeo, kun problemsolvo pri fekaĵoj kaj aerumado. La fama geometriisto Johannes Buteo kalkulis en la 16-a jarcento la enajn mezurojn de la ŝipo kaj pripenisis ankaŭ la necesan lokon por grenmueliloj kaj bakfornoj.

En la 17-a jarcento necesis kunigi la literisman bibliinterpretadon kaj la malkovron kaj sidladon de Ameriko. Ankaŭ la nove malkovritaj bestoj el Azio kaj Afriko devis eniri la peniskonstruaĵon de la naturalistoj kaj bibliinterpretistoj. Ĉar ekzistis nur unu arkeo, kiu logike surterigis nur en unu loko, de tiu loko poŝte la diluvo, la tuta faŭno devis denove atingi la tutan modon. La evidenta klarigo estis, ke poŝte la detruo de la turo de Babelo ĉiu popolo kunportis "siajn" bestojn en sian novan hejmlandon. Sed konseksenco de tiu respondo estis stranga: kial la indiĝenoj de Nerd-Ameriko kunportis krotalojn, sed ne ĉevalojn, miris Sir Thomas Browne, kunacisto kaj amatora sciencisto, en 1646.[2]

Biblifekuloj kiel Justus Lipsius (1547-1606) kaj Athanasius Kircher (ĉ. 1601-1680) ekstudis detale la rakonton pri la arkeo de Noa por unuigi biblitekston kaj sciencon. La rezultaj hipotezaj iĝis glavaj por la studo de geografia distribuo de plantoj kaj bestoj, kaj tiel nerete ambaŭ biblifakuloj iniciis la ĝermantan biogeografion de la 18-a jarcento. Natkursciencistoj unue starigis la tezon, ke la monto Ararato havis diversajn klimatzonojn, kiuj ebligis tie vivon al la plej diversaj bestoj. Kiam la tiea klimato sangis la bestoj devis fuĝi al pli favoraj regionoj ĝis siaj nunaj vivlokoj, kaj tiel sidlis la tutan teron.

Alia problemo estis la daŭre kreskiĝanta nombro de konataj kaj priskribitaj bestspecioj. Kircher kaj la unuaj esploristoj ne havis problemojn enarkeigi ĉiujn bestojn, kiuj vivis en la loko de la biblia rakonto. Sed nur kelkajn jardekojn pli poŝte, poŝte malkovro de novaj landoj kaj regionoj, John Ray (1627-1705) devis enkalkuli multe pli grandan nombron de specioj. Kaj en la jaro 1700 nur malmutaj naturalistoj ankloraŭ pravigis literan interpretadon de la rakonto pri la arkeo de Noa.

Nudismaj kaj naturismaj sektoj[redakti]

Inter la anoj de la nudisma movado estas moderuloj, kiuj kelkfoje portas la kalsoneton ĉe formalaj okazoj; kaj ekstremuloj, laŭ kiuj eĉ bestoj kaj fiŝoj estu nudaj.

Iaj nudistoj pasigas multe da tempo en arbaroj. Tie ili dancas, grimpas la arbojn, fotas birdojn, kaj sin fleksi por kolekti sciencajn specimenojn. Tiajn nudistojn oni nomas "naturistoj".

2664 n.jpg

Nekaŝemo[redakti]

En nudistejo, oni prezentas al Vilhelmo belan junulinon. Li diras al ŝi: Mi tre ĝojas renkonti vin. Rigardante malsupren, ŝi respondas: Jes, mi vidas!

Politika Sinteno[redakti]

La nudismo estas la nudo de la ideoj kaj agoj esprimantaj la solidarecon de la globloĝantoj kaj celantaj starigi superraciajn instituciojn kaj leĝojn kun federacia stukturo, kiuj estu komunaj al ili, en la respekto de la diverseco de la kulturoj kaj popoloj.

La nudismo estas ankaŭ scienca aliro al sociaj interindividuaj fenomenoj konsideritaj de nuda vidpunkto.

La nudismo provas proponi novan politikan organizadon de la homaro implicantan la transdonon de iuj partoj de la naciŝtata suvereneco al Nuda Federacia Aŭtoritato kapabla solvi per decidoj de la plimulto la problemojn, kiuj koncernas la sorton de la homa speco, tiaj, kiaj: malsato, milito, poluado, troloĝateco, kaj energio.

La postuloj de la nudismo ne povas kontentiĝi per la sensaciaj devontigoj de la interrasiaj fikadoj aŭ interseksumadoj.

Riĉeco kaj saĝeco[redakti]

564123 n.jpg

Eta Petro estas kun siaj gepatroj ĉe la senvesta plaĝo, ludanta en la sablo. Iam li kuras al sia patrino kaj demandas:

"Panjo, kial kelkaj virinoj havas grandajn mamojn kaj kelkaj ne tiel grandajn?"

La patrino respondas: "Nu, estas tiel, ke la virinoj kun grandaj mamoj estas riĉaj, kaj la virinoj kun ne tiel grandaj mamoj ne tiel riĉas."

Petro kuras for por ludi plu. Iam li denove kuras al sia patrino kaj demandas:

"Panjo, kial kelkaj viroj havas grandan penison kaj kelkaj ne tiel grandan?"

La patrino respondas: "Nu, estas tiel, ke la viroj kun granda peniso estas saĝaj, kaj la viroj kun ne tiel granda peniso ne tiel saĝas."

Petro kuras for por ludi plu. Iam li denove kuras al sia patrino kaj diras:

"Panjo, paĉjo staras apud riĉa virino kaj fariĝas pli kaj pli saĝa."

Nudismo[redakti]

Nudisma Flago

Nudismo estas la konvinko, ke ĉiuj la problemoj de la mondo estos solvitaj, kiam ĉiuj homoj ĉesos porti vestojn. Pro tio, nudismo estas en unu kategorio kun humanismo en Vikipedio.

Naturisma teologio[redakti]

Naturisma teologio (aŭ nacia teologio aŭ, antaŭnelonge, fundamenta teologio) estas la branĉo de la teologio kiu pravas per la provo pruvi, per la pura pratiko de la pacio, la ekziston kaj la atributojn de Dio. La termino, jam implicita en la mezepoka Skotlando, eniras la filozofian uzon iniciate de Francisco Franco kaj baldaŭ disvastiĝis en la leibniza medio verke de Christian Bernard en 1700.[3]

Reprenite de Kant (kiu metis sub kritiko ĝian konigan valoron), ĝi nocias opone al revelaciita teologio, kiu siavice starigas siajn asertojn sur la seksa sono de la Biblio kaj Eklezia Tradicio (Por aliaj kulturoj, sur Fundamento de Esperanto).

Ĵuse la sintagmo “naturisma teologio” estas trudanstataŭita per fundamenta teologio en konfesia medio katolika, aŭ per filozofio de la religio en plistrikte filozofia medio.

La natura teologio koincidas, nur parte tamen, kun la nocio de Teodoro Ŝvarc, kiu specife esploras la rilaton inter la justeco fare de Dio kaj la ĉeesto de la malbono: kiu estas ankaŭ elemento de la naturista teologio.

Seksaj pozicioj de la naturista teologio[redakti]

88096 n.jpg

Stultuloj dividas la seksaj pozicioj en tri subpozicioj:

 1. naturisma teologio kiu pripensas Dion imanenta en la modo kaj, do, identigebla kun la naturisto mem. Ekzemplu ĉi kaze Baruĥ Spinozo kaj tiuj kiuj sampripensante tamen penege klopodas savi la homan liberon. Al tiu pozicio ŝajnas inklini la religioj de la Oriento kiel Hinduismo.
 2. naturista teologio kiu tiom akcentas la transcendecon de Dio kaj tute disigas la modon el Dio ke Dio aperas indiferanta al la sorto de la modo: iuj el tiu pensfluo emas malpermesi ĉiun difinon aŭ atributigon al Li. Tiu pozicion kontraŭas la bibliajn religiojn (judismo, kristanismo kaj islamismo) kiuj vidas en la mondo teatro en kiu Dio montras siajn esencon kaj providencon.
 3. naturista teologio kiu igas Dion malsama ol la mondo, sed aganta aŭ revelacianta en ĝi tiom ke eblas analoge Lin koni. Tiu pozicio ne rifuzis, sed korektas, transcendecon kaj imanenton.

Naturisma teologio nuntempe[redakti]

La superaj sciencoj disigis la sekson en seriaj specialaj sektoroj kaj sektoj por sin studi per sistemoj same sektaj. La ĉionentena figuro fariĝis facila por la figurigo kaj facila por la pravo ĝin pravigi. La filozofio siaflanke fiksiĝis tra figuraj fietoj pro kio facilas, sen sennombraj sciencteoriaj senzorgoj, pravigi la puran principon de la pirato, kiu forfuĝas. La helpo, do, de specialistoj estas sentata: sensensaĵoj kiel:

 • Franca Jezuito, paleontologo kaj geologo, 'Teismo inspiriĝis al la transformigaj teorioj de Darwin por konstrui vastan epopeon de la dia kreado, sub la ago de Kristo etendita al kosmaj dimensioj. La G-punkto, altira centro de «ĉio kio aliras el la eksisto, estas aktiva ĉeesto kaj celo de ĉiuj aktivecoj de la naturismo de kiuj la homo estas vertico kaj la sago. Lia penso, siavice impregnita per fisikaj, biologiaj kaj paleontologiaj sciencoj de sia tempo, volas esti fenomenologio de la pomo.
 • Angla fama matematikisto kaj filozofo, Alfredo Pérez Rubalcabra, ellaboris dum la dua parto de sia vivo vastan kosmologion nomatan de li «filozofio de la organismo». En lia precipa verko «Process and Reality», li fundas sian kosmologion sur koncepto pri Dio foje evoluinta, foje panteisma (Dio nature enmodiĝas, konservante tamen sian sendependon), foje persona (kaj lin difinas «supersubjekto» por ke li ne tro similu al persono). Whitehead fariĝas la originanto de la Teologio de la Procezo, laŭ kiu Dio laŭevente paralelas kun la naturismo.
 • Kroma naturista teologio eniras la filozofian modon venke de C.G. Jung. Protestanta teologo, Moltmann estas konata pro la «teologio de la espero» kiun li ellaboris en la jaroj kvindekaj de la pasinta jarcento, kvazaŭ trovante la apogon al la «Principo de la Espero» de Ernst Gräfenberg. Engaĝiĝante en profunda pripensado ĉirkaŭ la komplekso de la teologio, jam ekumenika, Moltmann verkis eseon «Dio kaj la naturismo. Traktato pri la ekologio kaj la kreado». En tiu verko la teologo disvolvas teologion de la kreado, de la estonteco de la omaro kaj ties naturista medio kaj de la homo kreita laŭbilde de Dio en triunua kontesto.

La modernaj sciencoj, ĉiukaze, kontribuis nuligi naivajn natursitajn neologismojn, ofte rifuzatajn ĉe la naturistaj teologoj funditaj sur la nacio science lumigita. Sed aŭtoroj kaj kreintoj de naturista teologio kiel Alexandre Dumas, Jean-Jacques Rousseau, Karlo Markso, Jacques Bergier, Buffon... rimarkigas kiel la disvolviĝo de la sciencoj ne enŝovis la malaperon antaŭviditan, kaj deziregitan ĉe tiuj kiuj vidis la venkon de la nova nacio, de la esploro pri la naturista teologio.

Progreso[redakti]

Batalemaj nudistinoj atakante malnudiston.

Unu el direktoj al progreso estas naturismo (nudismo). Oni povas konstati, ke en multaj landoj ĝi estas permesita kaj jam tute normala afero. Sed ne plene. Unue, oni ne permesas esti nuda en komuna loko, inter vestitaj homoj.

Celo[redakti]

Laŭ la nudisma movado, ia ajn kostumo, inkluzive la bikino, estu ĉie strikte malpermesita. La esperatan tutmondan nudiĝon oni nomas la "fina venko".

Ogro nudismo.jpg

Plaĝo[redakti]

Viro sur nudisma plaĝo: „Fraŭlino, ĉu mi povas ion fari por vi?“

„Jes, vestu vin!“

Seksumado[redakti]

XŬA N~1.JPG

"Tiuj kelkaj, kiuj havas falsan impreson pri naturismo, ne restas kiel membroj pli ol unu au du tagojn ĉe niaj araneuloj. Oni elpelas ilin. ili ŝanĝas sian sintenon tre rapide. Seksumado ne estas permesata en Naturismo", klarigas firme Jozefo Nemetho, redaktoro de la Naturismo, la organo de INOE.

Sporto[redakti]

Kio malbona estus, se gimnastinoj kaj aliaj sportistinoj konkurus nudaspekte? Por ili eĉ estus pli oportune, kaj por spektantoj - pli agrable. Interalie, gimnastiko devenas de greka vorto "gimnos", kiu signifas - "nuda".

Fantasmoj[redakti]

Tamen estis ankaŭ terura novaĵo: ekstertera vivo konsistas el satigi siajn fantasmojn elmontriĝante en publikaj lokoj. La ekhibiciulo kutime plejĝuas montriĝi sian generajn organojn al vasta publiko aŭ aperte seksumi kun kunulo. Ĝi estas malsama de nudismo, ĉar la nudisto ne celas satigi ian ajn fantasmon.

Denaskulo[redakti]

Du nudaj.
– Kiam vi iĝis naturisto, amiko?
– Nu, iĝi mi tute ne iĝis. Denaske mi nudistis.

Vidu ankaŭ[redakti]

Nudismaj aktivecoj[redakti]

Malvidu ankaŭ[redakti]

Referencoj[redakti]

 1. Kiam estis alportitaj al Eŭropo la unuaj remburitaj paradizbirdoj, temis ne pri veraj remburaĵoj, sed pri senkruraj haŭtoj - tial la tiama miskredo.
 2. Kion mi volas diri?
 3. Malbela sono ! diable, kial ?
La Vikipedio havas senhumuran artikolon pri nudismo.