Lernejo

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Atentigo.png
Atentigo.png

Atentu:

ĉi tiu artikolo bezonas citaĵojn
Mum.jpg

Lernejo estas prizono por infanoj.

Klarigo[redakti]

Kelkaj aferoj en Esperanto akiris signifojn preter la signifo de la originalaj elementoj. La klasika ekzemplo estas "lern-ej-o", kiu ĝenerale ne estas komprenata kiel "iu ajn ejo kie oni lernas", sed kiel konstruaĵo aparte destinata por lernado.

6564 n.jpg

Pri la lernejo[redakti]

- Jozefo, kion vi prenis hodiaŭ en la lernejo?

- Mi prenis tre bonan noton: dek kun laŭdo.

- Kaj vi Peĉjo?

- Mi prenis la gripon!

Vere[redakti]

Demandas instruistino Peĉjon:

-Petro diru al mi kiun vi pli aŭskultas?

-Panjon.

-Kial ?

-Simple ŝi pli multe parolas ol paĉjo!

Bouncywikilogo.gif

Lerneja tasko[redakti]

Elirinte el la lernejo post lerneja tasko pri matematiko, iu lernanto diras al alia:

- La problemoj estis tro malfacilaj, mi liveris la folion blanka.

- Damne! Ankaŭ mi: oni pensos ke ni kopiis unu el la alia.

Hejmtasko[redakti]

HP p.jpg

La instruisto en la kvara klaso de iu lernejo klopodis klarigi al siaj lernantoj, kio estas "lingvo". Li parolis pri la diversaj lingvoj de la homoj, la lingvo de la surd-mutuloj, la lingvo de la bestoj, kaj tiel plu. Poste, li postulis, ke ĉiu lernanto faru skriban hejmotaskon, pri la temo "La lingvo".

En la sekvanta tago, li invitis unu el la lernantoj voĉe legi la skriban taskon, kiun li faris hejme. La vokita lernanto ekstaris kaj laŭte legis:

"La lingvo estas tio, kio ebligas al la homoj paroli. Ĝi levas la homon super la beston. Se la porko, ekzemple, povus paroli kaj diri: "Mi estas porko", tiam ĝi ne plu estus porko, sed homo."

Taskoj[redakti]

Jocĵjo provas fari siajn lernotaskojn, sed daŭre grumblas.

"Fek!" li fine diras. "Panjo, mi bezonas novan krajonon!"

"Kial?" demandas ino.

"Ĉar ĉi tiu faras tro da eraroj!"

Ŝerco 1091[redakti]

Patro de familio plendas, ke la dekstra mano doloras lin. Lia amiko demandas: „Kial?“

„Mia filo devis skribi tricentoble – ,mi devas skribi miajn taskojn sen fremda helpo‘ kaj mi devis tion tricentoble subskribi.“

ŜVITIGA TASKO[redakti]

Eta Joĉjo: Paĉjo, mi petas vin legi mian lernejtaskon antaŭ ol mi donos ĝin. Ĝi vere ŝvitigis min.

Kruko: Mi ne tro emas legi ĝin, se vi priŝvitis....

Joĉjo: Ha ha, paĉjo. Bona ŝerco. Sed tamen bonvolu legi ĝin.

Kruko: En ordo, etul'. Donu jam.

Joĉjo: He, kie ĝi estas!? Mi metis ĝin ĉi tien, inter miajn librojn.

Li traserĉas sian dorsosakon. Poste sian tablon. Poste sian tirkestaron: Kie ĝi estas! Ĉu mi perdis ĝin! Tio estus katastrofo! Fine li trovas: Ha, jen ĝi!

Li donas ĝin al sia patro, kiu eklegas.

Joĉjo: Nu, kion vi opinias?

Kruko: Ĝi estis pli bona kiam ĝi estis perdita!

Bruo[redakti]

2988 n.jpg

Scientistoj diras, ke la muĝaĉo estas la plej granda minaco por lernejoj. Infanoj konstante sentas streson [streĉon?]. Instruistoj devus klarigi lecionojn uzante megafonojn. Sukcesoj de lernantoj en lernejoj apud la bazoj estas multe pli malaltaj, ol en aliaj lernejoj.

Ĉu[redakti]

Demandis instruistino Peĉjon:

Kial vi kopiis vian ekzamenan tekston de Maria .

Ne , mi skribis laŭ mia scio .

Kial vi je la deka demando respondis `` nek mi scias. ``, kaj Maria `` mi ne scias ``?

Divastigado de Esperanto[redakti]

La plej ampleksaj laboroj estas faritaj por sukcesigi ESPERANTON en la lernejoj. Sukcesoj montriĝis en la plimuto de la kulturitaj landoj. ESPERANTON oni jen instruis en mutegaj, ne facile kalkuleblaj lernejoj diversgradaj. Sed nur en malaftaj kazoj la instruado de ESPERANTO havis daŭran karakteron, kaj nur en kelkaj landoj en nemutaj lernejoj oni instruis ESPERANTON en deviga formo.

Estu menciataj kelkaj kaŭzoj de la ŝajne malrapida progreso. La lernejo estas konservativa institucio, kiu - eĉ en progresemaj landoj - pli atentas la tradiciojn ol la postulon de la modernaj bezonoj. Estas ĝenerala plendo pro la troŝarĝo de la lerneja programo, do enkondukon de nova feko - aŭ ESPERANTO aŭ alia - ne konsentas plimuto de la kompetentaj faktoroj. Preskaŭ ĉie en la mezgradaj lernejoj oni instruas kelkajn lingvojn kaj kvankam la univarsala akcepto de ESPERANTO estus la solvo ankaŭ de la lingva instruado, la transiron malfaciligas i. a. ĝuste la ampleksa instruado de la antikvaj kaj modernaj lingvoj. En diversaj landoj sekse de registar- aŭ reĝimŝanĝo perdiĝis antaŭe jam uzitaj permesoj aŭ favoroj. Pri la stato de la ESPERANTA instruado orientas la artikoloj laŭlandaj.

Kunkrete[redakti]

Jul!.jpg

Ni plu volas konkeri la lernejojn?

Ni disvastigu Esperanton krete!

Esperanto en la lernejoj[redakti]

Lernejoj. La plej ampleksaj laboroj estas faritaj por sukcesigi Esperanton en la lernejoj. Sukcesoj montriĝis en la plimulto de evoluintaj landoj. E-n oni jam instruis en multegaj, ne facile kalkuleblaj lernejoj diversgradaj. Sed nur en maloftaj kazoj la instruado de E havis daŭran karakteron, kaj nur en kelkaj landoj en nemultaj lernejoj oni instruis E-n en deviga formo. Estu menciataj kelkaj kaŭzoj de la ŝajne malrapida progreso. La lernejo estas konservativa institucio, kiu - eĉ en progresemaj landoj - pli atentas la tradiciojn ol la postulon de la modernaj bezonoj. Estas ĝenerala plendo pro la troŝarĝo de la lerneja programo, do enkondukon de nova fako - aŭ E aŭ alia - ne konsentas plimulto de la kompetentaj faktoroj. Preskaŭ ĉie en la mezgradaj lernejoj oni instruas kelkajn lingvojn kaj kvankam la universala akcepto de E estus la solvo ankaŭ de la lingva instruado, la transiron malfaciligas i. a. ĝuste la ampleksa instruado de la antikvaj kaj modernaj lingvoj. En diversaj landoj sekve de registar- aŭ reĝimŝanĝo perdiĝis antaŭe jam uzitaj permesoj aŭ favoroj. Pri la stato de la E-a instruado orientas la artikoloj laŭlandaj, la koncernajn paĝojn montras la Indekso. (v. Instruistoj; Ligo de Nacioj; Pedagogia valoro de E; Studentoj; Universitataj katedroj.)

Fuŝuloj[redakti]

Kiu elektas Esperanton en la lernejo por eviti la studadon de fremda lingvo, post la ekzameno tuj forlasas Esperanton. Esperanton lernas facile tiuj kiuj ŝatas lerni fremdajn lingvojn. Do bonvolu lerni fremdan lingvon laŭ via kapo kaj poste vi trovos Esperanton pli facila ol la aliaj lingvoj.

Eksteraj influoj[redakti]

Et-j.jpg

Lernanto venas hejmen. Li ricevis multajn malbonajn notojn.

-- Kian pretekston vi ĉifoje elpensos?-- demandas lin la patrino.
-- Mi hezitas inter hereditaĵo kaj familia medio.

10/10[redakti]

En la lernejo, eta Toĉjo demandas al eta Joĉjo: Nu, ĉu vi bone sukcesis en la testo?

Joĉjo: Jes! Mi ricevis 10/10!

Subite li ekkuras al la oficejo de la lernejestro: S-ro Regul! S-ro Regul! Mi volas jam nun diplomoĝi!

S-ro Regul: Ĉu vi volas diplomiĝi nun!?

Joĉjo: Jes, sinjoro. Ĉar mi neniam havos pli bonan rezulton!

Iru al Lernejo[redakti]

Tiel estis lernejo en jaro 2000!

Patrino iras en la ĉambron de sia filo, kaj diras gaje, "Ellitiĝu! Estas mateno! Vi devas iri al lernejo!"

La filo diras, "Mi ne volas iri al lernejo."

"Vi devas iri."

"Mi malamegas tiun lernejon. La geknaboj estas kruelaj kaj aĉaj."

"Vi tamen devas iri."

"Estas kiel ĝangalo: Unu batalo, post alia. Oni minacas min cent fojoj po tago."

"Vi devegas iri."

"Kial mi devegas iri?"

"Ĉar vi estas la lernejestro!"

Disciplino[redakti]

En lernejo oni ne permesas al infanoj kriaĉi ĉion ajn, insulti instruistojn ktp.

Ordemo[redakti]

En klaso de ok-jaruloj, la instruisto klarigis al la lernantoj, ke la ordemo estas grava homa kvakerismo. Ĝi estas ne nur utila, sed nepre necesa, ĉie kaj ĉiam, dum la tuta vivo.

"Ekzemple", instruis la instruisto al la knaboj, "oni neniam ĵetu paperon sur la straton. Tio estus malordemo. Ĉu vi, ĉiuj, bone komprenis?"

"Jes", kriis la klasanoj kune.

"Diru al mi", demandis la instruisto al la juna Rikardo, "kien vi metus pecon da papero, kiun vi ne plu bezonas?"

"Mi metus ĝin en la papero-korbon, sinjoro", tuj respondis la ok-jarulo.

"Kaj... se tia korbo ne estus tie?", plu-demandis la instruisto.

"Tiam", diris Rikardo post iom da pripensado, "mi ordeme faldus la paperon kaj ĵetus ĝin en iun ajn letero-keston."

Lernejo.jpg

Fumado[redakti]

Patrino miregas kiam ŝi ekvidas Joĉjon: Sed kial vi venas hejmen je tiom frua horo, Joĉjo. Ĉu vi estis forsendita el la lernejo?

Joĉjo: Jes, panjo. Mi estis forsendita ĉar Arturo fumis.

Patrino: Sed se Arturo fumis, kial oni forsendis VIN?

Jochjo: Ĉar estis mi kiu ekbruligis lin.

Deco[redakti]

Rusa instruistino Marjvanna donas al la lernantoj taskon verki enigmojn: nomi kelkajn literojn kaj doni priskribon de la koncerna vorto por aliaj ĝin konjektu.

Manjo: "ĝi estas dolĉa, infanoj ĝin ŝatas, finaj literoj estas OMO".
-Pomo! - konjektas la infanoj.
Marjvanna: "Al mi plaĉas via pensmaniero, Manjo."
Koĉjo: - "lertaj knaboj povas ĝin enbati, finaj literoj estas AJLO"
- Najlo!
Marjvanna: "Al mi plaĉas via pensmaniero, Koĉjo!"

Voĉjo: - Ĝi devas esti longa, fortika, multaj viroj zorgas pri ĝi, virinoj ĝin alte taksas. Lastaj literoj -ACO.
Marjvanna: "Vocjo, marŝu for de la klasĉambro!"
Voĉjo, ekstarante: - interalie, kion mi mensciis estis "PACO", sed al mi plaĉas via pensmaniero!

2591.jpg

Konduto[redakti]

Joĉjo terure miskondutas en la klasĉambro, kaj s-ino Nazeg ne plu eltenas.

"Nun mi ne plu toleras vian fikonduton!" ŝi ekkrias. "Foriĝu tujege!"

Kiam Joĉjo forlasis la klasĉambron, ekas murmurado inter la aliaj gelernantoj. Fine, Toĉjo sin levas kaj petas paroli.

"Joĉjo, kiu malbonkondutis, rajtas foriri," li diras en la nomo de ĉiuj, "dum la aliaj, kiuj bonkondutis, devas resti en la lernejo. Ĉu tio ne estas granda maljusteco?"

Diri la veron[redakti]

Kiam la instruistino devas foresti dum kelkaj minutoj, la naŭjara Joĉjo profitas por skribaĉi sur la tabulon: "Joĉjo havas la plej grandan kacon en la lernejo!"

Reveninte, la instruistino ege koleras, kaj punretenas la knabon por admoni lin. Liaj kamaradoj senpacience atendas lin ekstere, novaĵavidaj. Pasas pli ol horo.

Fine, li eliras, kaj la aliaj knaboj bombardas lin per demandoj:

Roĉjo: Kion ŝi faris al vi?

Doĉjo: Kion ŝi diris al vi?

Toĉjo: Ĉu ŝi punis vin?

Kaj Joĉjo trankvile respondas: Mi simple montris al ŝi ke ne temas pri mensoga reklamado!

Armilo[redakti]

126493613770.jpg

La lernantoj de la dua klaso skribas. La instruistino rimarkas, ke Peĉjo sidas sen fari ion. Ŝi diras al li:

- Vi denove venis sen krajono. Kion vi dirus pri soldato, kiu irussen pafilo al la ekzercejo?

- Mi dirus, ke li estas generalo.

Hazarde[redakti]

Instruistino demandas Peĉjon :

-Peĉjo ,diru al ni ,kiel vi komprenis la vorton``hazarde``:

-Miaj gepatroj hazarde geedziĝis.

Formaleco[redakti]

Skol.jpg

Dum la unua leciono de la jaro, en la lernejo, la instruistino klarigas:
- Ekster la lernejo vi konas min kiel Marta, sed en ĉi tiu lernejo mi preferas, ke vi alvoku min laŭ mia familia nomo, Sinjorino Silva.
Unu el la lernantoj turnas sin al kolego, kaj serioze diras:
- Antono, ekster la lernejo vi konas min kiel Jozefo, sed tie ĉi en la lernejo mi volas ke vi nomu min... Post paŭzo, li aldonis: - Batman.

Religio[redakti]

Sofinjeto estas ne tro elstara lernantino, ŝi estas malforta precipe en la religiaj konoj. Iutage en la studhoro la religioinstruisto starigas al ŝi demandojn:

-- Sofinjeto, ĉu vi povas diri, kiu kreis la mondon?

Sofinjo sidas zorgofrapite, ŝi serchadas intense inter siaj memoraĵoj, sed ŝi apenaŭ trovas ion uzeblan, kiam Steĉjeto pikas ŝin per pinglo.

-- Mia Dio! -- eksaltas Sofinjo.
-- Eminente -- konstatas kontente la instristo. Li starigas novan demandon

al la etulino:

-- Kaj kiel nomiĝas nia Elaĉetinto, la Filo de Dio?

Steĉjeto pikas shin denove.

-- Jesuo! -- ŝi saltas supren.
-- La respondo estas ĝusta -- laŭdas ŝin la instruisto. -- Kaj ĉu vi

povas citi, kion diris Eva al Adamo, kiam naskiĝis al ili jam la dudek-tria infano? Steĉjeto denove pikas ŝin.

-- Se vi refoje premos en min tiun ion, mi deŝiros al vi la ĉurovojn!

Kristnasko[redakti]

Beer Pong Scene.jpg

En la lernejo la infanoj desegnas la kristnaskan historion. La instruistino demandas Franĉjon: "Sed kiu estas la eta ridanta bubo apud la kripo?"

„Tio estas FILDEDI.“

Jen la instruistino surprizite demandas: „Sed kiu estas FILDEDI?“

Franĉjĉo respondas:“En la kantoteksto "Paca nokt'" oni ja kantas tion – Paca nokt’, sankta nokt’! FILDEDI kun alog' nin alridas kun am' el kor'."

Arte[redakti]

Instruistino: ehhhh la dormanto, kion vi designis?

Lernanto: mi designis Dion

Instruistino: montru al mi. Shi koleras! Vi estas punanta, char estas nenio sur via papero. La lernanto: sino, vi diris , ke Dio ne estas videbla, chu vi forgesis?

Hundo[redakti]

Elon.jpg

En la literatura instruhoro la instruistino riproĉas Steĉjon:

-- Steĉjeto, via verketo pri la hundo estas laŭvorte la sama, kiel tiu de via frato.
-- Jes, sinjorino instruistino, ja ankaŭ la hundo estas tute la sama.

Kelkaj lernejoj[redakti]

Landesschule Pforta[redakti]

Ĉefa domo.
Poŝtmarko el 1993 kun la eksa monakeja kirko.

Pforta (aliaj nomoj poste: Schulpforta, Schulpforte) estas iama cisterciana monaĥejo (1137-1540), situanta en Bad Kösen, urbokvartalo de Naumburg (Saale). Ĝi nun estas famekonata publiko loĝlernejo, nomita Landesschule Pforta. Ĝi estas koinstrua kaj ĉ. 50 instruistoj zorgas pri proksimume 300 gimnazianoj.

Monaĥeja lernejo Roßleben[redakti]

Klosterschule Roßleben

La Monaĥeja lernejo Roßleben (germane: Klosterschule Roßleben) estas ŝtate agnoskita gimnazio de neŝtata tenado kun internejo en Roßleben, Turingio. Fondis la instituton en la 1554-a jaro Heinrich von Witzleben; hodiaŭ ĉirkaŭ 350 lernantoj frekventas la lernigejon tradician.

Gramatiko[redakti]

450!.png

Paddy, mia kara knabo, ĉu vi povas literumi 'koloro'
Instruisto, evidente ke mi povas, diru nur kiun koloron.

En lernejo[redakti]

Instruistino parolinte pri la verboj, pridemandas Peĉjon:

“Mi estas bela”, kiu tempo estas?

– Preterito!

Kemio[redakti]

- Do, kion vi faris hodiaŭ en la lernejo? - demandis avino sian nepon.
- En la leciono de kemio sinjoro instruisto prezentis al ni eksperimenton kun eksplodilo.
- Kaj kion vi faros morgaŭ en la lernejo?
- En kiu lernejo?

Senutilo[redakti]

Holl.jpg
- Panjo, mi ne plu vizitados la lernejon!
- Kial? - demandas la patrino.
- Ĉar mi scipovas nek legi, nek skribi. Samtempe la instruistino malpermesas al mi paroli kun miaj samlernantoj. Kion do mi faru tie?

Kuriozaĵo[redakti]

Filo de sonoristo en eklezia lernejo tiras 7 knabinojn je plektoj samtempe.

Sano[redakti]

PPH.png

Frank estas dekdu-jara knabo, en la sesa klaso.

En iu tago, venis la lerneja kuracisto; li instruis al la lernantoj kion ili faru, por resti ĉiam en bona sano. Por averti ilin pri certaj Idistoj, li rakontis al ili jenon tokante okarinon:

"Auskultu ekzemplon pri knabo, kiu ne estis sufiĉe sin-gardema. En iu malvarma mateno, komence de printempo, li promenis per sia biciklo dum pluraj horoj, surportante nur ĉemizon kaj pantalonon. Grava gripo kaptis lin, dum kiu li suferis duoblan pulmo-inflamon. Post ses tagoj, la kompatinda knabo mortis. Ĉu ĉio estas klara, por vi, en tiu ĉi rakonto?"

"Mi havas demandon, sinjoro", diris Frank.

"Kion vi deziras scii?" afable demandis la kuracisto.

"Mi volus scii", diris Frank, "kio okazis poste pri la biciklo."

Tro malfacile[redakti]

8356031.jpg

Ernesto revenas plorante el la lernejo hejmen. Lia bonkora patrino terurniĝante demandas:

Kial vi ploras, fileto?

— Çar la sinjor’ instruisto batis min.

— Pro kio?

Mi ne estis kapabla respondi je unu demando.

—Kaj kio do estis tiu demando?

Li demandis, kial mi enpikis pinglon en lian seĝon.

VERA AŬ NEVERA[redakti]

Dum testo en la lernejo, eta Joĉjo levas sian manon: Sinjorino, ĉe demando 14, ĉu oni devas skribi la tutan vorton "vera", aŭ ĉu ni povas mallongigi per simpla "v"?

S-ino Kretpolv: Sed Joĉjo, demando 14 estas nevera....

Joĉjo skribas tiun respondon: Jomose. Dankon.

S-ino Kretpolv frapas al si la frunton: Kion mi ĵus faris?

Matematiko[redakti]

Lernejo por malsaĝuloj, instruisto demandas:
-Kiom estas duoble du?
Unua knabo: - tricent.
- Ne ĝuste.
Alia knabo: - duoble du estas mardo.
- Ve, ne.
Tria lernanto: - estos kvar.
- Bonege! Kiel vi solvis?
- Nu, tricent minus mardo, ĝuste egalas al kvar.

INSTRUISTINO.jpg

Kalkuli aĝon[redakti]

- En lernejo majstro demandas: kiu el vi kapablas diveni mian aĝon ?

Respondas Pierino

- Vi estas kvardekdu jarojn aĝa.
- Kiel vi, tiel ekzakte divenis mian aĝon?
Respondis Pierino : Ĉar mi havas fraton dudekunu jarojn aĝa, kaj li estas duonkretena !

Interese[redakti]

Lernejo por malsaĝuloj, instruisto demandas:

-Kiom estas duoble du?

Unua knabo: - tricent.

- Ne ĝuste.

Alia knabo: - duoble du estas mardo.

- Ve, ne.

Tria lernanto: - estos kvar.

- Bonege! Kiel vi solvis?

- Nu, tricent minus mardo, ĝuste egalas al kvar.

Ĉu?[redakti]

— Kial povas esti, Karlo, ke nun via matematika tasko estas tute bone solvita?

— Mia paĉjo forvojaĝis!

Nombrado[redakti]

3765.jpg

La instruistino demandas al eta Joĉjo ĉu li bone konas la ciferojn.

"Jes ja," respondas Joĉjo. "Mia paĉjo instruis al mi."

"Bone, ni vidu," diras la instruistino. "Kiu estas la cifero post tri?"

"Kvar", senhezite respondas Joĉjo.

"Jes, bone. Kaj post ses?"

"Sep."

"Tre bone, via paĉjo bone instruis al vi," diras la instruistino. "Kaj fine, kio estas post dek?"

"Fanto."

Premio[redakti]

- Patro, ĉu vi memoras, ke vi promesis doni al mi vian belan skribilon, se mi ricevos bonan poenton en matematikon? Vi havas feliĉon. La skribilo restas via!

Historio[redakti]

800px-Kain e Raziel.jpg

En la lernejo la instruisto prelegas pri la fama Kuk, kiu trifoje ĉirkaŭvojaĝis la terglobon.

- Li mortis ĝuste dum vojaĝo, en la insulo Ovaihi. - klarigis la profesoro.

Iu lernanto levis la manon.

- Bonvolu demandi! - diris la pedagogo.
- Ĉu sinjoro Kuk mortis dum la dua aŭ tria vojaĝo?

Tre grava[redakti]

La profesoro prelegas pri gravaj inventaĵoj kaj malkovroj de la nia jarcento. Post la prelego li deziras konvinkiĝi: ĉu la studentoj bone komprenis lin? Li demandas:

- Gesinjoroj nun vi diru al mi ion tre gravan, kio ne ekzistis antaŭ kvindek jaroj.

Iu tuj anoncas sin.

- Bonvolu! - diris la profesoro.
- Mi. - respondis la studento.

OKULFERMA SUBSKRIBADO[redakti]

2921.jpg

Post hejmenreveno de la lernejo Pierre demandis sian patron: « Ĉu vi povas skribi vian nomon kun fermitaj okuloj? »

« Kompreneble, » respondis la patro.

« Bonege! Bonvolu do subskribi mian lernonotan kajeron. »

Ĉu[redakti]

Instruisto: "Kial vi parolas dum mia instruado?"

Mi: "Kial vi instruas dum mia parolado?"

EN LA LERNEJESTRA OFICEJO[redakti]

S-ro Regul, la lernejestro de la Bervala Publika Bazlernejo "Prof. D-ro Ivo Lapenna", eniras sian oficejon.

Tie li vidas etan Joĉjon, kiu sidas kaj atendas.

Regul: Ha, jen Joĉjo! Kiu instruisto ĉi-foje pune sendis vin al mia oficejo?

Joĉjo: Ho, fakte neniu! Mi preterpasis vian oficejon, kaj simple eniris pro kutimo.

En lernejo[redakti]

1247.png

La nova instruisto:

- Vi, en la lasta benko, kiel vi nomiĝas?

- Pecjo!

- Kiam vi parolas kun mi, vi devas diri “sinjoro”!

- Ho bone: “sinjoro Pecjo”!.

Alie[redakti]

Infano skribas sur la nigra tabulo: 2 + 1= 3.

- Tre bone - aprobas la instruistino. - Kaj nun, refaru la saman kalkulon sed, ĉi-foje, sen la kalkulilo.

Ĝentileco[redakti]

En klaso de ok-jaraj knaboj, la instruisto admonis la lernantojn, ke ili ĉiam estu afablaj.

Ĉiu-foje, kiam estas eble, ili faru bonan agon. Tio igas la homojn feliĉaj.

Post kelkaj tagoj, la instruisto demandis al la lernanto Ralf: "Ĉu vi sekvis mian konsilon? Ĉu vi faris bonan agon?"

"Jes, sinjoro instruisto", respondis Ralf.

"Nu, kiun personon vi igis feliĉa, per via bona ago?", plu demandis la instruisto.

"Mian onklinon Julietta", diris la knabo.

"Ekspliku al ni, Ralf", insistis la instruisto, "kiamaniere vi feliĉigis vian onklinon!"

"Hieraŭ", klarigis la ok-jarulo, "mi vizitis mian onklinon dum tri horoj; kaj ŝi estis tre feliĉa, kiam mi ree iris for."

El la lernejo[redakti]

8824.jpg
- Brava Peĉjo! mi vidas, ke vi revenas hejmen kontenta. Ŝajnas al mi, ke vi ŝatas iri al la lernejo.
- Ne konfuzu la aliron kun la revenon.

Reveninte el la lernejo[redakti]

Filo alparolas la gepatrojn:

- Mi havis bileton de la instruistino por vi, sed ĝin mi forĵetis: mi ja havas sufiĉe da problemoj per mi mem.

Rehejmeninte el la lernejo[redakti]

- Panjo, hodiaŭ ni lernis novajn fivortojn

- Kiel !?

- Ni metis desegnopinglon sur la seĝon de la instruisto.

El lernejo[redakti]

00deadoroalive.jpg

- Brava Peĉjo! mi vidas, ke vi revenas hejmen kontenta. Ŝajnas al mi, ke vi ŝatas iri al la lernejo.

- Ne konfuzu la aliron kun la revenon.

Angla lingvo[redakti]

-Diru al mi kiel vi pasis en lernejo .

-Bone, sed mi havas bonan kaj malbonan novaĵon.

-Bone ,diru unue la bonan -diris la patrino .

-Mi ricevis 5 /la plejbonan noton / el la angla .

_Superbe , kia estas la malbona novaĵo?

- Ĉio estas mensogo!

Kondensita raporto[redakti]

Agif sf2 ehonda win.gif

Instruisto: “Karlo, via traktaĵo pri la lakto estas tre modera faraĵo; ĉiuj aliaj knaboj skribis kvin ĝis ses paĝojn, sed vi skribis nur duonan. Ĉu akto estas indiferenta por vi?”
Karlo: “Ho ne. Sed mi skribis pri kondensita lakto.“

Koincidoj[redakti]

En infana lernejo, instruistino demandas:

- Diru al mi ekzemplon de koincido.

- Mia paĉjo kaj mia panjo geedziĝis la saman tagon, en la sama preĝejo kaj kune.

Kuraĝo[redakti]

Instruisto:"Petro, diru al mi, kio estas kuraĝo?"

Petro: "Kuraĝo estas, se oni levas la manon kaj scias nenion."

Elementa lernejo[redakti]

Dum la leciono pri aritmetiko la instruisto demandas Peĉjon:

- Se vi trovas en via dekstra poŝo 50 eŭrojn kaj en la maldekstra 30 eŭrojn, kion vi havas?

- La pantalonon de iu alia.

Konkretismus (DSC04014).jpg

Dormo[redakti]

La instruistino demandas Peĉjon:

-Ĉu vi venis en Lernejon por lerni ion aŭ dormi ?

-Ja , mi vere volas dormi sed via voĉo tion malebligas !

ĜENA RONKADO[redakti]

Tabule.jpg

En la lernejo, la eta Tanjo faras prezentaĵon antaŭ la klasanaro.

Dume, eta Joĉjo enuegas, kaj ekdormas. Li tre laŭte ronkas!

Tanjo krias: Mi ne plu povas prezenti, ĉar Joĉjo ronkegas. Li estas ege malafabla!

La aliaj klasanoj same krias: Vi estas malafabla, Joĉjo!

Li fine vekiĝas: Kial mi estas malafabla?

La klasanaro: Ĉar via laŭtega ronkado vekis nin!

Literaturo[redakti]

Instruisto iam petis al siaj lernantoj verki mallongan rakonton pri religio, reĝeco, sekso kaj mistero,

Iu verkis jenon:

- "Ho, mia Dio, mi estas graveda." diris la princino, "Kaj mi ne scias kiu estas la patro".

FOKUSILO[redakti]

En la klasĉambro, eta Joĉjo diras al eta Toĉjo: He ja, mi ne sukcesas ekstudi.

La instruistino aŭdas tion: Nu, Joĉjo, jen estas truko por helpi vin fokusi viajn pensojn. Rigardu ĉi tiun ruĝan globkrajonon. Ŝi tenas ĝin en la mano.

Ŝi daŭrigas: Kiam vi eksentos ke via menso komencas "forvagi", bildigu al vi ĉi tiun skribilon.

Joĉjo: Ĉu tio helpos al mi fokusi?

S-ino Kretpolv: Mi sincere esperas tion al vi. Ĉar ĉi tiu estas la skribilo kiun mi uzos por gradigi viajn notojn!

Nenormaluloj[redakti]

160px-Chess cheat.jpg

"Ĉu vi havas nenormalajn infanojn en via klaso?" demandas lerneja inspektoro al juna instruistino. "Jes, ŝi respondas, mi havas du, kiuj obeas."

Elementlerneje[redakti]

INSTRUISTINO: Kion donas al ni la ŝafo?

INFANOJ: La lanon!

INSTRUISTINO: Kion donas al ni la abelo?

INFANOJ: La mielon!

INSTRUISTINO: Kion donas al ni la bovino?

INFANOJ: La taskojn!

Okulvitroj[redakti]

Schol.jpg

« Viktoro, kial vi denove portas sunokulvitrojn hodiaŭ? »

« Ĉar nia instruisto juĝas laŭ la okuloj, kiu ne bone sin preparis al la leciono, » mallaŭte respondis Viktoro.

Egale[redakti]

La viro alvenis en la infanlernejo kaj diras al instruistino.

- Mi alvenis por hejmenporti mian filon.

- Kiu el ili estas via filo?

- Egalas. Morgaŭ mi reportos lin.

Lerneje[redakti]

Ziva.jpg

La instruisto al la knaboj:

Kiu el vi sentas sin stulta, ekstaru!

Neniu leviĝas. La instruisto insistas:

– Mi scias, ke inter vi estas stultuloj. Ili ekstaru!

Leviĝas nur Peĉjo

– Ho Peĉjo, ĉu vi konsideras vin stulta?

– Tute ne, ni nur kompatis vin, kiu estis la sola staranta.

Kaŝkaŝ'...[redakti]

Ĉe riĉaj judaj familioj estis kutimo dungi privatan instruiston por la eta infano anstataŭ ol sendi lin al la baza lernejo. Pri tio oni ŝercrakontis jene:

Kiam la privata instruisto alvenas, la infano kaŝas sin; Kiam oni devas pagi al la instruisto, tiam la patro kaŝas sin; Kaj kiam la patro deziras vidi kion la infano lernis kaj konas, tiam la instruisto kaŝas sin.

PROKSIMA REZULTO[redakti]

En la lernejo, la instruistino redonas lernotaskon al eta Joĉjo.

S-ino Kretpolv: Joĉjo, la ĝusta respondo je ĉi tiu problemo estas 67.246. Vi eraris je 32!

Joĉjo: He ja, mojose!

S-ino Kretpolv: Sed via respondo estis malĝusta!

Joĉjo: Jes ja, sed tio estas tre proksima rezulto, konsiderante ke mi simple divenis!

Ekzemploj[redakti]

Juna instruistino antaŭ sia lernantaro klarigis la diferencon inter konkretaĵo kaj abstraktaĵo. Poste, por konvinkiĝi, ke ĉiuj bone komprenis, ŝi petis ekzemplojn.

Inteligenta knabo diris : « Mia pantalono estas konkretajxo. »

« Guste », la juna instruistino konsentis, « efektive ĝi estas videbla kaj tuŝebla. Nun donu al mi ekzemplon pri abstraktaĵo. »

Tiam alia knabo diris : «Via kalsoneto, fraŭlino! »

Tiu alia knabo estis malinteligenta.