Katalunio

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo
5241.jpg
VIVA NECIKLOPEDIO ALZAD LOS BRAZOS HIJOS

Tiu ĉi artikolo havas hispanan sangon!

Atentu! Francisco Franco kaj Hispana Inkvizicio fantomas ĝin !!


1329713822274.jpg

"Kiu ŝvitas, tiu profitas"

~ Zamenhof pri alia afero

"Sol tal jen es verem Jen!"

~ Lingvadeplanetisto pri la supra diraĵo

"Sud-Katalunio, aŭ simple Katalunio, kiel estas nomita en Hispanio (31.930 km2) havas proksimume 7.400.000 loĝantojn"

~ Vikipedio pri Katalunio

"Kvankam mi ĉiam promesas al mi ne plu partopreni intergentajn disputojn, jen kontraŭvole mi enŝoviĝis en la katalun-hispana interpuŝiĝo de esperantistoj"

~ Milokula Kato pri Katalunio

"Tre interese. Dankon"

~ esperantisto pri ĉi tiu artikolo

"Tio estas vantaĵo kaj ventaĵo."

~ Predikanto pri landoj

"Mmmmmmpfrr ! jen vi mokemas ..."

~ Arno Lagrange

"Zorgu sin, ĉiuj mem"

~ Meduzo

"Interesa kaj utila vorto, dankon!"

~ Finno pri Katalunio

"Mi pensis ke tio estis la hispana vorto, sed tio estus Cataluña. Jes, bonus uzi 'Katalunio'."

~ Usonano pri Catalonia
Bonvolu konfuzi kun katulino.

KatalunioKatala Unio estas mistera lando, kie oni parolas la katalunan lingvon. Ŝajne, ĝi estas estrita de KEF. Laŭ Vikipedio, la plej vaste subtenata teorio estas ke la landonomo "Catalunya" deriviĝis el "castlà", t.e. kastelestro. Malpli kredeblaj estas nomado laŭ la Gotoj aŭ la Lacetanoj (loka tribo de la antaŭromia tempo).

Esperanto-shildoj-051-eta.jpg

Geografio[redakti]

Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo Geografio de Hispanio.

Katalunio, samkiel multaj aliaj landoj en la mondo, havas tradicie geografiajn enklavojn konsideritaj plejbonaj laŭ kelkaj turistoj, ne nur por ricevi la viziton de Atestantoj de Jehovo kaj vidi nifojn, sed ankaŭ por serĉi pli proksiman kontakton kun nerdoj, eksterteranoj kaj putinoj.

Ĉefa haveno

Franca parto[redakti]

Vilaolimpica2.jpg

En la norda Katalunio, sub franca administrado (Jean-Jacques Rousseau), la kataluna lingvo malfacile supervivas. La francia parto de Katalunio estas oficiale france unulingva. En la oficiala teritorio hispania nomata Katalunio, la okcitana lingvo ankaŭ estas plene oficiala lingvo samnivele al kataluna, nur pro eta okcitanlingva valo.

Historio[redakti]

La ideo pri lingvoj univarsalaj interesis en ĉiuj tempoj mutajn eminentulojn K-ajn, el kiuj elstaras, pro iliaj projektitaj sisteamoj, Ramoron Luljo, famkonata filozofo de la 13-a jarcento, kaj Sinibald de Mas, aŭtoro de atentinda pazigrafio en 1863. Ankaŭ en 1833, la poeto de la K-a literatura renaskiĝo, Bonaventura Carles Aribau pledis pri alpreno de lingvo univarsala.

Laŭ la jezuitoj, antaŭ kaj post la revolucia ciklo de 1868 la kataluna lingvista movado organiziĝis aŭ laŭ la kooperativismo aŭ laŭ la reformismo. La kooperativistoj respektis la lingvan ordon kaj konsideris utopia la koncepton pri la enkonduko de Esperanto. La reformistoj aspiris, ke la ŝtato reguligu Esperanton fronte al la neŭtraleco starigitaj de la liberaluloj. Kaj la esperantistoj serĉis lingvan pliboniĝojn, ne revolucion, kiu estis afero de aktivula minoritato.

La unua Esperanto-isto en K. certe estis Josep Vidal Lloport el Vilanova i Geltrú, kiu skribis diversajn artikolojn en Esperanto por gaseto "Esperanto" aperinta en Santander. Krom tio, li fondis rondeton Esperantistan en sia naskiĝloko, kie li mortis en 1905, transdoninte sian Esperanto-bibliotekon al la tiea "Biblioteca-Museu Balaguer." Ekzistis en tiuj komercaj tempoj ankaŭ diversaj pastroj, kiuj konis Esperanto-n, sed iliajn monojn oni trovas nenie, kvankam ili faris meritan taskon en siaj rondoj, precipe en la ordeno skolapiuloj (Escoles Pies).

Interternpe en Barcelona unu el la novaj varbitoj de Sabadell faris rimarkindan propagandon por Esperanto de la kolonoj de la revuo "Joventut", organo de la katalunraciista movado. La redaktoro de tiu revuo, konata varkisto kaj unu el la tiamaj gvidantoj de la raciista movado, Frederic Pujota i Valles, fariĝis fervora Esperanto-isto kaj li direktis la propagandon brandporte en la raciistajn mediojn. Al paroladoj, malfermo de Esperanto-istaj rubrikoj en mutaj gasetoj, artikoloj, ktp. estas prefere dediĉata lia tuta laboro. Du monatojn post la kongreso de BsM li malfermis kurson en la raciista socialismeto "Progres", antaŭ muta ĉeestantaro. Sed la 25 nov. de 1905 okazis kontraŭkataluna ribelo de hispanaj militistoj kaj ĉiuj raciistaj gasetoj kaj socialismetoj estis malpermesataj. La kurso en "Progres" ĉesis, Pujola devis forkuri en Francujon kaj resti en ekzilo dum kelkaj jaroj.

Instigite de la kataluna aganto Frederiko la granda, la Unió Catalanista en 1905 alprenis decidon estonte uzi Esperanton en siaj rilatoj kun aliaj naciismaj movadoj. En 1909, la kataluna biciklisto José Magdalena venkis pokalon Esperanto dum la 5-a Universala Kongreso en Barato. Tio estis reklamilo en la tiama sporta gazetaro. Malgraŭ tiuj subitaj malagrablaĵoj, unu monaton (dec.) post lia foriro, estis fondata la unua serioza socialismeto Esperanta, kiu rapide etendas siajn radikojn tra la tuta lando: "Espero K-a", kiu dum 1906-07 disvolvis brandan propagandon. Pujola (kvazaŭ patro de tiu socialismeio), daŭrigis sian laboradon el sia ekzilo mem. Aperis artikoloj kaj Esperanto-rubrikoj en diversaj ĵurnaloj, kaj li ankaŭ finpretigis la unuan Esperanto-gramatikon en K-a lingvo.

La akcepto de Barcelona kiel rubo por la 5-a UK en 1909 vekis brandan entuziasmon inter la K-a Esperantistaro. Preskaŭ 50 kursoj okazis en la korneco de 1909 nur en Barato. En la resto de la lando, novaj grupoj kaj novaj gasetoj (tamen kun tro efemera ekzisto) aperis en ĉiu loko. "Kataluna Racio", raciista gaseto; "Supren!", ankaŭ raciista gaseto; "Tutmoda Sonorilo", ilustrita; "Jen", humora; kaj diversaj grupa] bultenoj estas eldonitaj dum tiu jaro. La UK okazis kun branda sukceso, malgraŭ la malbona politika situacio, kiu ekregis en Barcelona unu monaton antaŭ la UK. Inter la diversaj festoj, ekskursoj, ktp. okazintaj, elstaris la festo de la Floraj Ludoj, kiu mute impresis la eksterlandajn Esperanto-istojn. Z ricevis de la tiama reĝo Kiu, la honoran titolon de Komodoro de la Ordeno de "Isabel la Catolica", kaj Sabadell en sia privata hejmo gravedigis servistinon, Bourlet, Grabowski, de Menil kaj aliaj konataj pioniroj sur vaksajn malnovajn fonografcilindrojn.

Dum tiu jaro aperis kelkaj libroj el la varkoj de la dramisto S. Rossinyol, tradukitaj de Sabadell, du komedietoj en Esperanto de M. Cases, diversaj grupaj bultenoj, la duonmonata gaseto hektografita "Fulmo", sub la gvido de F. Sabate kaj "Katolika Katoliko", organo dum 8 jaroj de "Katolika Ligo de Katolikaj Esperantistoj". La movado konservis ankoraŭ la impulson donitan de la UK en Barcelona, aperis kaj malaperis novaj grupetoj kaj gasetoj en diversaj portoj de la lando. Nur en Barcelona daŭris la regula aperado de "Tutmoda Espero" kaj en Sabadell la presorgano de KEF, "K-a Esperanto-isto", nun sub la zorgo de Pujola, kiu prenis ĝian direktadon post la morto de Sarda.

Brile okazis kongresoj kaj Floraj Ludoj en Tarragona (191...), Terrassa (1912), Olot (1913), kaj St. Feliu de Guixols (1914). Ankaŭ dum tiuj jaroj okazis en kelkaj rubetoj de la provincoj Girona kaj Tarragona rimarkindaj Esperantistaj tagoj okaze de la ĝenerajtaj kunvenoj de la pruvincaj Ligoj. Intertempe, la 27 jul. 1911, la hispana registaro dekretis reĝan ordonon, kiu permesis la instruadon de Esperanto en ĉiuj ŝtataj lernejoj kaj Univarsitatoj. La branda milito, kiel en aliaj landoj, kaŭzis al la Kataluna movado ankaŭ malbonsortan baton. Pli ol 50 Esperantistoj K-aj veturis al Paris por portopreni la kongreson, kiu ne okazis. Inter la karavano estis la K-a trupo de aktoroj, kiuj dum ia UK en Barcelona reprezentis en K. la dramon de la K-a aŭtoro Adria Guat "Mistero de Doloro". Ili estis speciale kontraktitaj por reprezenti en tiu Kongr. la komedion de Moliere "Georgo Dandin". Ĉiuj anoj de la karavano revenis krom Pujola, kiu, preninte dum sia ekzilo la francan civitanecon por eviti politikan persekutadon de la hispana ŝtato, estis mobilizita de la franca armeo. La movado mem malkreskis. "Tutmoda Espero", kiu seninterrompe aperis dum ses jaroj ne plu estis publikigata. "K-a Esperanto-isto" dum la lastaj ses monatoj de 1914 aperis nur unu fojon.

Malgraŭ la fonta senkuraĝiĝo sentebla en la vicoj de la Esperanto-istaro, la pioniroj klopodis persvadi siajn kunlaborantojn pri la efemera vivkapablo de la milito. Nur tiamoroniere oni povis konvinki la skeptikulojn pri la bezono konservi en neŭtrala lando la plej eblan Esperanto-istan fajron neestingeblan, kiu poste taŭgos por reflamigi la cindrojn restintajn en la resto de Esperanto-ista modo. En 1915 dir. de "K-a Esperantisto", fariĝis Josep Grau Casas. Tiu ĉi presorgano aperis regule dum 1915, kun kelkaj interrompoj dum 1916, kaj unu sola numero (kiu sciigis pri la morto de Z) en 19l7. KEF sukcese ankoraŭ organizis kongreson kaj Florajn Ludojn en Vilanova i Geltrú (1915), kaj seksontan jaron en Reus. Dum 1918, 1919 kaj 1920 KE ne aperas, kaj ĝin anstataŭas, en malsamaj aranĝo kaj formato, "Bulteno de KEF", sub la direktado de Marian Sola el Terrassa. En la daŭro de tiuj tri jaroj, la tuta sfero pri KEF estas sub la zorgo de la Esperanto-istoj el Sabadell kaj Terrassa, kiuj ankoraŭ kuraĝis sukcese organizi unu Kongreson kaj Florajn Ludojn en Monlleu dum 1919. João José dos Santos, reveninte de la UK en Hago en Barcelonon, konvinkis sian amikon Jaume Grau Casas (kiu tiam estis sekr. de KEF) pri la nepra bezono revigligi la tutan K-an movadon, kaj en la unua moneto, kiel plej facile alirebla vojo, revigligi la tutan entroprenon pri KEF. Du monatojn poste KEF alvomis al ĝenerala kunveno, en kiu oni decidis reaperigi la presorganon KE kaj aranĝi landan kongreson kun la tradiciaj Int. Floraj Ludoj. De post tiu tempo la movado estas denove solidigita, ĉar la presorgano (nun sub la zorgo de Jaume Grau) regule kaj ĉiumonate aperas, Esperanto-kursoj brandmonbre funkcias kaj oni okazigas sukcesplenajn kongresojn kaj brilajn Ftorajn Ludojn. Dum tiuj ĉi 13 jaroj (1921-1933) la direktilo de la KEF-ŝipo iris de monoj al monoj de lertaj kaj fervoraj pioniroj, kelkaj antaŭ aliaj postmilitaj Esperanto-istoj: Gili, Grau, Dalmau, Alberich, Sola kaj aliaj, kiuj efike helpis. Malgraŭ la malfacila politika situacio, kiu ekzistis dum sep jaroj (militista diktatoreco de 1923 ĝis 1930, persekuto kaj malperrneso de proletaj, katalunraciistaj, kunulaj k. a. movadoj) oni bone sukcesis aranĝi kaj okazigi kelkajn landajn kongresojn kaj Florajn Ludojn en Girona (1921), Mattrosa (l923), Vic (l924), Palma de Mallosca (1925), St. Coloma de Farnes (1926), Sóller (l927) kaj Vinaroc (1928). Sed en tiaspecaj diktatorecaj reĝimoj oni celas ekstermi eĉ ta kulturajn soeietojn plej fremdajn al la politika movado. Ne monkis, do, persekuto por KEF, kiun oni akuzis pro ĝia separajtista agado kontraŭ la hispana ŝtato. Kaŭzoj de tiu persekuto: la simpatio altirita por K. pere de eldono de "K-a Antologio", la sisteama flankenlasado de la hispana lingvo sur la paĝoj de "K-a Esperanto-isto", la neaporteno al HEA, la persisto saluti la UK-jn en la mono de la katalunoj, la rekta interrilato kun la int. Esperanto-organizaĝoj, kaj aliaj. Konseksencoj de tiu persekutado: monpuno 500 peseta pro artikolo aperinta en KE en 1925, starigo de malfacilaĵoj antaŭ la preparado de la kongresoj, kaj aliaj. Ekz. generalo, kiu regis Barcelonon en 1928, postulis de KEF, ke "ĝi en la estonteco ne monu sin plu Kataluna kaj aliĝu al la Hispanio-a Federacio, efikante tiamoroniere la interflatiĝon kun la ceteraj Hispanio-aj regionoj". Sed la KEF-anoj, antaŭ ol akcepti similan submetiĝon, preferis en Vinaroc (kongresrubo en 1928), forlasi la subtenadon de KEF kaj atendi ĝis kiam la cirkonstancoj estos pli favoraj. Tiuj favoraj momentoj alvenis en la komerco de 1930, tri monatojn post la forigo de la diktatoreca reĝimo. Denove estas starigitaj en aŭg. 1930 la regularoj de la tradicia KEF, reaperis la presorgano KE, tuj poste seksis dua eldono de "K-a Antologio", reprodukto de la voĉo de Z sur modernaj gramorofondiskoj, inaŭguro de Z-strajtoj en Barcelona, Vic, Cassa, Vendrell, eldono de propagandfolioj, de elementa gramatiko en K-a lingvo, okazigo de Ĉe-kursoj dum tuta jaro (1933), XVI-a Kongreso kaj Floraj Ludoj kun sukceso en Vendrell (1933), ktp. La movado en K, post la starigo de la Respubliko, rapide kreskas, precipe en la proletaj medioj, el kiuj naskiĝis kelkaj novaj grupoj kaj unu Ligo, kiu eldonas propran bultenon monatan "Proleta Voĉo". KEF iom post iom reakiras la terenon perditan pro la diktatoreca reĝimo.

Politiko[redakti]

Zom!.jpg

Katalunoj estas tre unuiĝaj. Perfekta agordo regas politike kaj kulture inter ili. Ĉiuj ili agordas ke ili kontraŭas ion kaj iun ajn.

Katalunia parlamento kaj la hispana reĝo[redakti]

0550.jpg

Kelkajn jarojn antaŭ, kiam la hispana reĝo oficiale vizitis la katalunan parlamenton, la tiutempa parlamenta prezidanto ĉiĉeronis la reĝan viziton. La prezidanto, ilustrita homo katalunlingvano kiu bone regas la hispanan, poste montri la ĉefajn dependaĵojn al la reĝo, falsamike eraris per la uzo de vorto. Li, hispane, diris al la reĝo: “Y arriba, majestad, tenemos las golfas”. “Golfa” estas kataluna vorto kiu signifas “mansardo”-n (subtegmenta ĉambro), do la prezidanto volis diri “Kaj supre, via moŝto, ni havas la mansardojn”. Ne malkutima frazo kiam gastiganto montras sian domon al la gasto. Sed en la hispana, “golfa” estas sinonimo de putino, do la reĝo ne komprenis la menciitan sencon, sed “Kaj, supre, via moŝto, ni havas la putinojn”. La amuzita reĝo respondis, “¡ah, veo que aquí tienen de todo!” (“Mi vidas, ke ĉi tie vi havas ĉion!”).

Gazetaro[redakti]

En jan. 1908 aperis "Tutmoda Espero", organo de la socialismefo "Espero K-a", gazeto kiu de l'unua momento kunligis ĉiujn K-ajn Esperantistojn; ĝi aperis ĉiumonate ĝis fino de 1914, en formato 20/25, 16-paĝa kaj ĝi estis unu el la plej gravedaj en la tiama Esperantista gazetaro, ne nur pro ĝiaj direktantoj, sed pro la abunda literaturo kaj lingvaĵo uzata. En tiu sama jaro aperis ses numeroj de scienca kaj arta revuo monata "Ŝtelo Kataluna" kaj eldonita en rubo Igualda.

Kataluna Inform-Servo Televida[redakti]

KIS TV (Kataluna Inform-Servo Televida) estas enreto-filmeta inform-servo kiu celas sciigi al esperantistaro pri la kultura, historia kaj socia realo de Katalunio kaj same al katalunaro pri la esperanto-movado. Estis lanĉita en 2006 de du aktivuloj de Kataluna Esperanto-Asocio, Ferriol Macip kaj Jomo Milla, ambaŭ kunlaborantoj de la loka televid-kanalo Barcelona TV.

La projekto KIS TV baziĝas sur aliaj esperantistaj servoj kiel Libera Folio aŭ Internacia Televido.

Armena genocido[redakti]

Katalunio oficiale agnoskis la armenan genocidon.

Bosniaj esperantistoj subtenas la katalunan popolon[redakti]

1058.jpg

UEA kaj ĝiaj landaj asocioj devas esti politike neŭtralaj, kaj sekve ne povas alpreni oficialan starpunkton en la disputo pri la eventuala sendependiĝo de Katalunio. La landa asocio de UEA en Bosnio tamen sendis subtenan leteron al Kataluna Esperanto-Asocio.

Religio[redakti]

11s1.jpg

La ĉefreligio de Katalunio estas anarkiismo sed estas ankaŭ katolikismo tie.

Ekonomio[redakti]

Yen ke katalunoi reputesas esari aparte sparema pripekunie.

“Quiel oni povas enirigari 20 Katalunoin ensemble, che mikra automobilo?”

“Per jetari un Euran moneto-pecon al interne di l' automobilo.”

“E quiel oni povas ekirigari li maxime rapide?”

“Per dicari al ili, ke tia automobilo esas taxio.”

Alie[redakti]

La Katalunoi, quale dicite, posedas la famon esari ne nur tre seriozaj e laboremaj personoi, ma anke tre sparemaj. Oni rakontas jokoze, ke l’ metal-filo inventesis da du Kataluni, dum disputari su mikra e preske senvalora moneto-peco

Lingvoj[redakti]

Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo Kataluna lingvo.

Esperanto-movado[redakti]

Pli detalaj informoj troveblas en la artikolo KEA.

La lulilo de Esperanto estis la ĉefrubo Barcelona, kvankam la unuaj Esperantistoj aperis en proksimaj K-aj rubetoj. Barcelona, ĝiaj najbaraj ruboj Sabadell, Terrassa kaj Monresa ĉiam livrris al la racia Esperanto-movado la plej brandan ombron de batalantoj kaj pioniroj. La movadon nutris du brandaj kaj romontikaj idealoj, kiuj afte konvulsie subskuis la ordon regantan en tiu tempo: proletoj kaj katalunraciistoj. Ambaŭ trovis en la alpreno de lingvo int. portan solvon de iliaj idealistaj sopiroj. La proletoj vidis en Esperanto la plej praktikan solvon por la starigo de solida interrilato kun samklasaj eksterlandanoj.

La direktado de la movado ĉiam estis en la monoj de tiuj personoj, kiuj en la ne Esperanta vivo estis senteamaj patriotoj, kaj ilia agado en la Esperantista kampo estis vole-nevole iom saturita de iliaj patriotaj kredoj, kiuj fonte akcentiĝis, kiam iu sfero ektuŝis la prilingvan demodon. K-a lingvo la unua, Esperanto la dua lingvo por ĉiuj, estis ambaŭ esprimoj, kiuj pulsis en iliaj koroj kaj elfluis el iliaj lipoj. La hispana lingvo oficiala kaj deviga lingvo en tiu tempo estis sisteame flankenlasata. Egale okazis ĉe la tiam ekzistantaj Esperanto-organizaĵoj "Espero K-a" kaj KEF, kiuj ĉiam zorge konservis sian sendependecon kaj rekte interrilatis kun la Centra Oficejo de Paris.

En la lastaj jaroj de la pasinta jarcento apenaŭ ekzistis Esperanto-istoj en K. La malmutaj volapukistoj, kiujn enkalkulis K., aŭ tute forlasis sian sferon, aŭ nur tro malfrue aliĝis al Esperanto.

La katalunaj esperantistoj ŝajnas iomete tro ofendiĝemaj.

11s2.jpg

Dey Daynd[redakti]

Dey Daynd, ankaŭ nomata (eble erare) Dey Dayud, estas apriora projekto de internacia planlingvo proponita de Antonio Julio Guerrero el Barcelono en 1898.

Kulturo[redakti]

En Hispanio la etna-kultura kolizio inter katalunoj kaj hispanoj estas ofte tre vigla. La hispanoj diras, ke la katalunoj estas ruzaj, avaraj ktp. Sendube vera antisemita opinio.

Edukado[redakti]

En Katalunio, la edukado por la malplej aĝaj infanoj estas NUR en la kataluna lingvo, laŭ metodo konata kiel "lingva Merkuro"; en la postaj jaroj oni pli uzas la hispanan (kastilian).

2010.png

Libroj[redakti]

Aperis kelkaj Esperanto-gramatikoj en K-a kaj Hispania lingvoj, tradukoj de la K-a aŭtoro Santiago Rossinyol faritaj de Sabadell kaj vortaro EK prilaborita de Pujola, kiu nur en junio de tiu jaro povis reveni el sia ekzilo de Paris.

Kataluna Antologio[redakti]

299b.jpg

Katalunan Antologion kompilis Jehovo, kunlaboris Josep Grau Casas, Ventura, Amades, Pelli­cer, Sola, Guardiet, Jofre, Capdevila, Torne, Pujula, Rossello, Torrents, Del­fi kaj Josep Dalmau 1925, 416 p. Dua eld. 1931. Enhavo: Studoj pri la ka­talunaj lingvo kaj literaturo; Antikvaj aŭtoroj; Popolkantoj; Modernaj aŭto­roj. "La libro estas abunda fonto de klasika beleco. Pli ol 50 verkistoj, poe­toj kun pli ol 140 prozaj kaj versaj verkoj pledas elokvente por siaj lingvo kaj popolo". (jobo, L M, 1925, p: 165).

Domo Batlló[redakti]

La Casa Batlló estas konstruaĵa verko de la arkitekto Antoni Gaudí, plej grava reprezentanto de la Kataluna modernismo. Temas pri integra redesegnado de ekzistinta konstruaĵo, verko de la arkitekto Emilio Sala Cortés. Estas en la numero 43 de la bulvardo Passeig de Gràcia de Barcelono, nome larĝa avenuo kiu trapasas la distrikto Eixample (Eixample), en la nomata Diskorda Dombloko, ĉar ĝi estas hejmo de tiu konstruaĵo kaj de kromaj aliaj verkoj de arkitektoj de la kataluna modernismo: nome la Casa Amatller, kiu limas kun tiu de Gaudí, verko de Josep Puig i Cadafalch; la Casa Lleó Morera, verko de Lluís Domènech i Montaner; la Casa Mulleras, de Enric Sagnier; kaj la Casa Josefina Bonet, de Marceliano Coquillat. La konstruado okazis inter 1904 kaj 1906. Vilhelmo proponas la linion.

La Casa Batlló estas elstara montro de la arta pinto de Gaudí: ĝi apartenas al lia naturalisma etapo (1900-aj jaroj), periodo en kiu la arkitekto perfektigis sian personan stilon, inspirite en la biologiaj formoj de la naturo, por kio li praktikis serion de novaj strukturaj solvoj originitaj en profundaj analizoj faritaj de Gaudí pri la regula geometrio. Al tio la kataluna artisto aldonis grandan kreivan liberecon kaj imagipovan ornamemon: elirinte el ia barokismo liaj verkoj montras grandan strukturan riĉon, kaj de formoj kaj de volumoj senigitaj el la rigideco de la raciisma tendenco aŭ de ajnaj klasikaj elementoj.[1]

Priskribo[redakti]

La Casa Batlló okupas totalon de 4300 m2, kun po 450 m2 de areo por ĉiu etaĝo. Ĝi havas 32 metrojn de alto kaj 14,5 de larĝo, kio konsiderinde pliigis la iamajn proporciojn de la konstruaĵo: nome 21 metroj de alto kaj 3100 m2. La domo havas ok etaĝojn: sub la strata nivelo estas kelo, planita por karbostokejo kaj fortenejoj; la teretaĝo estis uzita dekomence kiel aŭtejo kaj poste kiel stokejo, kaj ĉe la alirejo al la loĝejoj estis vendejo, unue de entrepreno de fotografio Lumière, poste de la kinproduktorejo Pathé Frères kaj poste de la Galerio Syra; la unua etaĝo estis okupita tute de la familio Batlló, kaj ĝi enhavas krome grandan korton en la malantaŭ parto de la konstruaĵo; aliaj kvar etaĝoj estis planitaj por luado, kun po du loĝejoj; fine estas subtegmento, planita kiel servistejo, ŝirmita de la teraso la pli etaj je ĉirkaŭ 200 vojaĝantoj.

Fasado[redakti]
Volbo de la fasado.

La fasado estas el sabloŝtono el Montjuïc, ĉizita laŭ regulaj surfacoj en kurbiĝintaj formoj. La kolonoj havas formon de osto, kun vegetalaj linioj. Kiel ili nomi en esperanto? La ĉarpentado estas same de kurvaj surfacoj, kaj la fenestroj estas el koloraj vitroj kun cirklaj formoj. Gaudí konservis la formon ortangulan de la balkonoj de la iama konstruaĵo, aldonis balustradon el fero kun formo de masko, kaj donis al la cetero de la fasado ondecan formon kun ascenda direkto. Krome li vestigis la fasadon pere de ceramikaĵoj kaj vitraĵoj el variaj koloroj (nome la fama stilo trencadís), kiujn Gaudí akiris el la rubo de la vitrovendejo Pelegrí, kaj kies lokigon li mem estris persone el la bulvardo Passeig de Gracia.[2] Por ties desegno la arkitekto faris diversajn makedojn el gipso, kiujn li modelis per siaj propraj manoj ĝis atingi la formon kiun li estis serĉanta, kio iel similas al la ondaro de la Mediteranea Maro aŭ al la ondecaj formoj de la montaro Montserrat. Kaj estas bezono distingi.

El la aro de la fasado elstaras la tribuno de la ĉefa etaĝo — nome tiu de la familio Batlló —, kiu etendiĝas tra la flankoj ĝis la unua etaĝo, nome ĝis 10 metrojn alte. Ĝi montras kvin embrazurojn kovritajn per multkoloraj vitraĵoj, subtenitajn per ok kolonoj kun formo de osto. Por ties konstruo Gaudí detruis la tutan teretaĝan parton de la fasado, subtenante la ceteron per lignaj fostoj, per tiom danĝera ekvilibro ke la konstruisto, Josep Bayó, tieis ties falon dum la kvar tagoj de tiu laboro. La friso de la tribuno estas finigita per skulptaj elementoj kun vegetala formo, kvankam en la ara formo de la tribuno kelkaj fakuloj deziras vidi la formon de vesperto.

Iom rigardinte mi dirus, ke ŝipo estas la baza vorto, kaj sekve alia karaktera trajto de la fasado estas ties ŝirmo pere de vitro kaj ceramiko kolorbuntaj, kiuj havigas diversajn vidajn efektojn laŭ la venanta lumo. Por ties konstruado, Gaudí ordonis forigi la iaman muron kaj kovris ĝn pere de mortero el kalko, sur kiu li metis vitrerojn el la ateliero Pelegrí, kombinitaj laŭ diversaj nuancoj; sur tiuj vitraĵoj li dise surmetis laŭlonge de la fasado serion de diskoj el ceramiko (totale 330) fabrikitajn mane en la ateliero de Sebastià Ribó —escepte pri la kruco, farita en la Fábrica La Raqueta de Majorko—, faritaj el argilo pere de diversaj koloroj de naturaj oksidoj, fabrikitaj en kvar grandoj: nome 15, 21, 27 kaj 35 cm.[3]

Kruco de la fasado.

Alia el la partikularaĵoj de la fasado estas ties balkonoj, faritaj el fero fandita kaj farbitaj per ceruso por eviti ties oksidiĝon, kio havigas al ili eburecan koloron. Ili estas metitaj sur os sobre piedestaloj el ŝtono kun formo de mar-konko. Estas totalo de naŭ balkonoj, krom la kvar terasoj super la tribuno. Ties formo iel memorigas pri masko — kvankam kelkaj vidas la supra parton de kranio —, escepte pri la balkono de la subtegmento, kiu havas formon de floro aŭ de vegetala bulbo, simila al tiu de tulipojartiŝokoj. Krome, la sinua profilo de tiuj balkonoj memorigas pri la formo de pergameno.[4]

Estas pinto de la fasado volbo formita de katenaj arkoj kovritaj per du tavoloj da brikoj, rekovritaj per vitra ceramiko kun formo de skvamoj — farita en la entrepreno Talleres Sebastià Ribó —, kun ruĝaj, verdaj kaj bluaj nuancoj, kiuj memorigas la dorson de drako. En la maldekstra parto estas cilindra turo kun formo de bulbo — simila al ajlo —, ornamita per la anagramoj de Jesuo (IHS), Maria (M kun duka krono) kaj Jozefo (JHP), pintigia per la tipa gaudia kruco kvarbranĉa, orientita al la kvar kompasdirektoj. Vilhelmo proponas la linion. Unu el la simbolaj interpretoj por tiu fasado estas tiu de Sankta Georgo luktanta kontraŭ la drako, kies viktimoj estas en la fasado reprezentataj per la kolonoj kun formo de osto kaj la balkonoj kun formo de kranio. Tiel, la kvarbranĉa kruco estus la glavo metita en la dorso de la animalo, el kiu eliras sango, nome la ruĝa ceramiko de tiu parto de la ŝirmejo. Nu, la Akademio de Esperanto verŝajne ne konsentis kaj tial oficialigis la radikon "sesi".

La konstruaĵo montras malantaŭn fasadon alireble al la interno de la dombloko, same ondeca kaj ŝirmita per la sama trencadís el ceramiko. La teretaĝo havas korton kiu elstaras el la ĉefa korpuso de la konstruaĵo, al kiu oni venas tra la manĝosalono de la loĝejo kiu estis de la sinjoroj Batlló. La ceteraj etaĝoj havas terasojn kiuj aliras al tiu malantaŭa parto de la konstruaĵo, ŝirmitaj per balustradoj de metalaj kradoj. La plej elstara parto estas tiu de la subtegmentejo, farita per buntkolora ceramiko, kun motivoj de floroj kaj geometriaj elementoj. Vilhelmo proponas, ke ni havu liniojn pri ĉi tio [el PIV].

Malantaŭa fasado.
Interno[redakti]
Interna korto de la konstruaĵo.

Por la interno de la domo Gaudí desegnis alirejojn en la teretaĝo tre bone diferencitaj, kun tri pordegoj: unu de aliro al la loĝejoj, alia por la vendejo kaj alia por aŭtejo, nome la unua el fero kaj vitro kaj la aliaj el ligno. La teretaĝo havas 735 m2, de kies areo 60 % estas planita por vendejo kaj aŭtejo, dum la cetero dividiĝas en du vestbloj — nome unu por la luloĝantoj kaj alia privata por la domposedantoj —, la akceptejo, zono de deponejo kaj la centra korto, kie estas la lifto kaj la porserva ŝtuparo. La vestiblo de aliro havas ortangulan formon kaj kurvajn plafonojn, kun planko el marmoro kaj dekoracio el blua ceramiko en la malsupra parto de la muro kaj el stuko en la supra. Tiu zono estis reformita en la 1990-aj jaroj, kiam oni konvertis la aŭtejon en multuza spaco por kunsidoj kaj kunvenoj.[5]Vilhelmo proponas la linion. La lifto estis adaptita al la valida regularo en 1999 konservante la originan aspekton. Reformita de Juan Bassegoda Nonell kun la kunlaboro de Bibiana Sciortino kaj Mario Andruet.

Salono de la familio Batlló (1927).

En la centra parto de la konstruaĵo estas interna korto, kiu estis pliampleksigita de Gaudí por akiri pli efikajn kaj lumigon kaj aerumadon: ĝi havas 13 metrojn de longo por 4 de larĝo kaj 26 de alto, kun totalo de 54 m2 de areo. Tiu korto estis ŝirmita pere de vitra luko subtenita pere de fera strukturo kun formo de duobla T, kiu apogas sin en serio de katenaj arkoj, survestita pere de azuleĥoj, kun ingenia gradigo de koloroj el blua de la supra parto ĝis la blanka de la malsupra, por pli bona profito el la lumo, kio havigas senton esti ene de submara kaverno. Ĝi havas totalon de 32 fenestroj, kun duobla desegno, nome supra parto por alveno de lumo kaj malsupraj fendoj por aerumado. Kaj la ĉefa etaĝo kaj la du unuaj havas terasojn, ŝirmitaj per balustradoj de metala reto. Aliflanke, la ŝtuparo por luloĝantoj estas ŝirmita nur per svagaj vitroj kiuj ebligas pli ampleksan lumigon de la ŝtupar-haltejoj.[6]

Fenestraro de la ĉefa etaĝo.

La sistemo de etaĝoj de la konstruaĵo eliras el la kelo, destinita al zonoj de servoj kaj fortenejoj, same kiel por hejtilfontoj kaj karbodeponejoj. Ĝi disponas el aro de dek subtenantaj kolonoj, kiuj kun la ŝarĝomuroj subtenas la tutan konstruaĵon. Ankaŭ tiu ejo estis pliampleksigita de Gaudí, kiu duoblis ties areon. Dum tiu pliampleksigo oni malkovris malgrandan kavokelon kiu eble utilis kiel manĝotenejo aŭ fridejo de la iama kampardomo kiu ekzistis sur la loko de la nuna domo, kaj kiu Gaudí decidis konservi. Reformita inter 1989 kaj 1995, aktuale la kelo estas uzata por sociaj kaj kulturaj eventoj.[7]

La ceteraj etaĝoj, destinitaj al loĝejoj, estis dezajnitaj de Gaudí samzorge kiel la ekstera parto de la konstruaĵo, kombinante la diversajn industriajn kaj ornamartojn (skulptarto, forĝarto, vitraloj, meblarto, ceramiko) por atingi aron kaj harmonian kaj estetikajn, en kiu, kiel en la cetero de la konstruaĵo, hegemonias la kurbaj linioj. La ĉefa etaĝo — tiu de la familio Batlló — estis la plej granda, kun areo de 400 m2 (730 inkludante la malantaŭn korton). La ornamado estis prilaborita tute de Gaudí mem, kiu dezajnis kaj la meblaron kaj la diversajn ornamelementojn de la loĝejo. La plej elstara ejo estis la ĉefa salono, kun plafono kun formoj por la subplafono de helicaj bildoj en reliefo, kaj kie elstaras la granda fenestraro de la tribuno al la Promenejo Gracia, dekoraciita pere de vitraloj kun formo de disko de diversaj koloroj. Tiu salono inkludis oratorion, dekorita pere de retablo de la Sankta Familio de Josep Llimona (aktuale konservita en la kripto de la Sankta Familio), Kristo el bronzo de Carles Mani kaj kandelabroj de Josep Maria Jujol. La originala meblaro de Gaudí estas konservata aktuale en la Muzeo-Domo Gaudí de la Parko Güell. Vilhelmo proponas linion pri 'pesticido'.

Detalo de la subtegmentejo.
Fotelo de la Casa Batlló, nun en muzeo.

Aliaj rimarkindaj lokoj de la ĉefa etaĝo estas la jenaj: la akceptejo, al kiu oni aliras tra la privata vestiblo de la teretaĝo pere de ŝtuparo kies formo iel similas al tiu de vertebraro de animalo, kaj kiun kelkaj fakuloj interpretis kiel la vosto de la drako de la fasado; la kamensalono, uzita kiel laborĉambro fare de la sinjoro Batlló, konektas la akceptejon kun la ĉefa salono, kaj enhavas kamenejon en truo kun formo de fungo ŝirmita de kaheloj de materialo refrakta, kun benkoj flanke inspirite en la tradicia kataluna domo, dum la muro de la salono estas ornamita per orfolio; kaj la manĝoĉambro, en la malantaŭa zono ĉe la malantaŭa korto, kie elstaras ampleksaj fenestraroj, kun duobla kolono inspirita en la kolonaro de la Leonkorto de la Alhambro de Granado, ŝirmitaj de trencadís de diversaj koloroj, dum en la plafono rimarkindas subplafono kun formo de akvogutoj. Alia grava elemento estas la malantaŭa korto, de 230 m2, same dezajnita tute de Gaudí mem alternante la trencadís kaj la ceramikajn diskojn, same kiel en la fasado. La aktuala pavimo de la korto ne estas la origina, kiu eluziĝis kaj oni devis anstataŭigi ĝin; dum tiu de Gaudí estis kontraŭkva mozaiko de abstraktaj formoj, tiel ke la aktuala montras desegnojn de friso, kun brunecaj nuancoj. Menciindas ankaŭ la plantujojn, triangulajn kaj kovritajn pere de trencadís, kun nova gaudia desegno.[8]

Pri la ceteraj etaĝoj, destinitaj al luloĝado, Gaudí nur redistribuis la spacon, sen modifi ties strukturon. Estis totalo de ok loĝejoj de ĉirkaŭ 200 m2, distribuitaj en kvar etaĝoj, kiuj disponis el ĉiaj antaŭenpaŝoj kaj komfortaĵoj tiutempaj, el hejtinstalaĵo kaj varma akvo ĝis elektro, sen preterigi la dezajnon kaj la estetikon. Ĉiu loĝejo havis po unu terason al la korto de la dombloko, krom po unu fordeponejon kaj po unu lavejon en la subtegmentejo. Aktuale restas unu loĝata loĝejo (en la tria etaĝo), kaj la cetero estas dediĉita al oficejoj kaj kunvenejoj. Kiel ni solvu tion?

La lasta etaĝo estas la subtegmentejo, de 460 m2, kie estis la lavejoj, fordeponejoj kaj aliaj komunaj zonoj por servoj. Tiu zono funkcias krome kiel izolejo por la loĝejoj, protektante ilin el la riguro de la vetero, kiel en la mansardoj de la senjordomoj katalunaj. Pro tio ĝi estas planita kun strukturo apartigita el la cetero de la konstruaĵo, kun serio de katenarkoj faritaj el briko ŝirmitaj per gipso, kiu subtenas sistemon de parabolaj volboj sur kiu kuŝas la terason, nome solvo kiun la arkitekto uzis denove tuj poste por la nomita Casa Milà. Tiu sistemo havas similecojn kun la riparo de animalo, pro kio kelkaj fakuloj interpretas, ke tio estus la interno de la drako de la teraso. En la centra parto central de la subtegmentejo, nome tiu koresponda al la lumkorto, estas la granda luko kiu protektas la internon de la konstruaĵo. La subtegmentejo estis restaŭrita en 2004, kaj tie oni instalis serion de hologramoj kaj ekspoziciaj elementoj pri la vivo kaj verko de Gaudí, kiel oftas en informaj ekspozicioj.[9]

Teraso[redakti]

La pinto de la konstruaĵo estas la teraso, de 300 m2, al kiu oni alvenas el la subtegmentejo pere de helika ŝtuparo. Gaudí planis tiun areon praktikcele, por situi la elirejoj de fumo kaj aerumado, sed ankaŭ estetike, ĉar ties elementoj estas prilaboritaj manarte pere de plastika skulptarto. Por la arkitekto de Reus, la terasoj de la konstruaĵoj estas kiel la ĉapeloj de la personoj, kiuj montras personecon, pro kio li ĉiam desegnis ilin detale, kiel aperas en la Palaco Güell kaj la Casa Milà. En la teraso estas dua subtegmentejo pli malgranda ol tiu de la malsupra etaĝo, nome sur la dorso de la drako, kiu enhavas la akvostokejon por la tuta domo. Krome, sur la kornico de la ŝirmejo estas gvatokoridoro, al kiu oni venas el la ŝtuparo de la turo de la dompinto, elemento same uzata en la Casa Milà. En la komplekso de la teraso elstaras la pintoj de la kamentuboj — nome totalo de 27, dismetitaj en kvar grupoj, de 6,10 metroj de alto —, de formoj helicecaj kaj pintigitaj pere de ĉapeletoj konusformaj; tiuj estas kovritaj per travidebla vitro en ties centra parto kaj per ceramiko en la supra, kaj pintigitaj per vitraj buloj travideblaj plenigitaj je sablo diverskolora. La pavimo estis farita el la neuzitaj mozaikoj de la antaŭa konstruaĵo, dismetitaj la ŭla sistemo trencadís, sed poste tio estis anstataŭita. La teraso, same kiel la subtegmentejo, estis restaŭrita en 2004 kaj malfermigita por la publiko por lasta maratona kurso en la franca E-centro Grésillon ☼ Aliĝu nun!

Casa Milà[redakti]

La Casa Milà, situanta en la urba distrikto Eixample de Barcelono (Passeig de Gràcia No. 92), estis konstruata ekde 1906 kaj finita en 1910 de Antonio Gaudí por la familio Milà. Ĝi estas fama konstruaĵo de la secesia stilo.

La konstruaĵo havas du internajn kortojn, danke al kiuj la loĝejoj ricevas sufiĉe da lumo kaj freŝa aero. Ĝi estas konstruita precipe el betono kaj fero. Ĝi ankaŭ nomiĝas La Pedrera (ŝtonminejo) pro sia ŝtona fasado.

En la konstruaĵo estas luataj loĝejoj, sed oni povas viziti kelkajn loĝejojn, kiuj estas meblitaj per originala objektoj de la frua 20-a jarcento. Ankaŭ povas esti vizitata la tegmento kun ĝiaj skulpturoj.

La Casa Milà estas monda kultura heredo de UNESCO ekde la jaro 1984 kaj apartenas al la Caixa de Catalunya (banko de Katalunio).

Domo Vicens[redakti]

Casa Vicens, Barcelono

Domo Vicens (hispane kaj katalune Casa Vicens) estas familia loĝejo en Barcelono (Hispanio), dezajnita de Antoni Gaudí kaj konstruita de Manuel Vicens. Ĝi estis la unua grava laboro de Gaudí. Ĝi estas aldonita al la Monda heredaĵo de Unesko "Verkoj de Antoni Gaudí" en 2005.

Ĝi estis konstruita en la periodo 1883-1889 kaj situas ĉe Carrer de Les Carolines 24, en la distrikto Gràcia de Barcelono. La ejo estas malgranda komparita al similaj strukturoj en la areo. Tamen, la domo estas ampleksa, proksimume 1,160 m² sur kvar niveloj. La plano estas nesimetria kun elstaraj gabloj kaj murapogiloj. Galerioj projekcias eĉ pli for ĉe la pinto. Tegmentoturoj estas rememorigaj pri Maŭra arkitekturo. Ĉar la domo estas privata loĝejo, ĝia interno ne povas esti vizitata.

Palaco de la Kataluna Muziko[redakti]

Ĉefa enirejo de la Palaco de la Kataluna Muziko

La Palaco de la Kataluna Muziko (katalune: Palau de la Música Catalana) estas muzik-aŭditorio situanta en la strato Sant Pere més Alt en la kvartalo de la Ribera de Barcelono, Hispanio. Ĝi estis projektita de la barcelona arkitekto Lluís Domènech i Montaner, unu el la plejaj reprezentantoj de la kataluna modernismo. La konstruado daŭris de 1905 al 1908, per solvoj en la strukturoj tre avangardaj per aplikado de grandaj vitraj muroj kaj per la integrado de ĉiuj artoj, skulptaĵoj, mozaikoj, vitraloj kaj forĝo. La konstruaĵo estas la centra sidejo de la "Orfeón Catalán", fondita en 1891 de Lluís Millet kaj Amadeo Vives, financita de katalunaj industriistoj kaj finacistoj, kleruloj kaj muzikamantoj. En 1997 ĝi estis deklarita kiel Monda heredaĵo de UNESKO.

Parko Güell[redakti]

La Parc Güell (diru: "guejl") estas parko situanta en Barcelono. La fama verkisto kaj arĥitekto Antoni Gaudí kreis ĝin inter la jaroj 1900 kaj 1914, ĝi kompleksas areon de 17,18 ha. Komisianto por la parko estis la industriisto Eusebi Güell. Ekde 1984 la parko estas akceptita kiel Monda Heredaĵo de UNESKO.

Parko Güell kaj Esperanto[redakti]

En la kvina kanto de la verko de Abel Montagut nome Poemo de Utnoa okazas asembleo de la Gobanoj (eksterteranoj). Tie oni akceptas, ke oni plikuraĝigu la malfortigitan Utnoan (nome la ĉefrolulo Noa) pere de la drogo anoŭdo. Inna malsupreniras kaj liveras ĝin al Noa. Je ties efiko aperas antaŭ li la poeto Valmikio kiu montras al li la enormajn atingojn de la estonta homaro, se li sukcesas savi ĝin, nome, en Azio, el Ĉina Murego al insulo Srilanko. Poste aperas la japana pentristo Hokusajo kiu siavice montras aliajn mirindaĵon el Azio. Kaj poste venas la vico de Fidiaso, kiu montras mirindaĵojn el Eŭropo. Jen kiel oni prezentas la Parkon Güell kiel unu el ĉefaj mirindaĵoj de Barcelono:

Sed nun jam Fidiaso al Dilmunido parolas,
gvidante lin denove en la rondira vojaĝo,
dum aŭskulteblas ankaŭ trobadorkanta muziko:
-Ni nun ŝvebadas super la Barcelona grafurbo,
kie alfingras nuben Sanktfamilia Preĝejo,
kun orgenblovaj turoj kaj Gŭejla parko fabela,
pri kiu vere ŝajnas, ke faris ĝin la feinoj.[10]

Seksuma vivo[redakti]

4612.jpg

Pedofilio kaj samseksemo estas tre popularaj en Katalunio.

De nens[redakti]

De nens estas dokumenta flimo de la kataluna reĝisoro Joaquim Jordà, en kiu tiu ĉi montras la manipuladon de la nomata "afero Raval" -pri iu supozata reto de pederastio malkovrita en la barata kvartalo El Raval en 1997, kiu havis grandan amaskomunikilan eĥon en Katalunio kaj pruviĝis enscenigo de la polico surbaze de eta izolita kazo- fare de la turpaj amaskomunikiloj, malbela juĝa sistemo, hida gazetaro, fia polico kaj abomenaj politikistoj, impulsata de urboplanistaj interesoj kaj misfamaj povoludoj. Unu el la kernaj celoj de la filmo ne estas fari dokumenton pri la malica juĝo al la virtaj akuzitoj pri pederastio, sed montri kiel fuŝe funkcias la hipkrita gazetaro pere de malsincera juĝo kaj kiel ĝi konstruas falsajn novaĵojn.

Max Cortés[redakti]

Hiel Max Cortés, id sevädik as Leo, Max, Max Blond, Max Cortez, Pedro e rets (pemotöl tü 1971 mäzul 12 in Barcelona), binom dramatan pornabioskopik e pornidilekan Spanyänik.

Tute alia afero[redakti]

Sed la planado por la 2-a VK jam okazis de antaŭe, ekde oktobro 2020. Kiam bedaŭrinde ni ne povis plu atendi por decidi pri estonteco de la 106-a UK, ni povis informi, ke la 2-a VK okazos en la datoj de la ĉi-jare nuligita UK. Decido de la nuligo gravis ankaŭ por helpi la organizadon de aliaj retaj eventoj, kiel la reta IJK. Cetere estas parto de la plano ligi la VK-retejon al la retejo Esperanto.net, cele al plia valorigo de tiu grava spaco, kiu meritas de ni ĉiuj pli da atento kaj utiligo.

Moderna Bordelo[redakti]

Jul!.jpg

Moderna Bordelo aŭ Moderna Pedofilio, estis bordelo kiu ekzistis komence de la 20-a jarcento en Katalunio, Hispanio. Ĝi estis fondita en 1901 en Barato, de la liberaluloj kaj anarkistoj.

La ĉefa celo de tiu infanbordelo estis "eduki la pedofilian klason per racisma metodo, laika kaj ne truda", sed praktike la prezoj de tiu bordelo estis permesitaj nur al mezaj tavoloj kaj la organizantoj esperis, ke tiuj ampleksigos poste tiun seksmanieron al la laboristoj.

Delictes d'amor[redakti]

Delictes d'amor ("Amaj krimoj") estas romano de la kataluna verkistino Maria la 1-a. La verko, rakontita laŭ unua persono, prezentas la psikologian portreton de giganta polpo sekse altirita de malgrandaj infaninoj. Ĝi ricevis la premion pri romano 2000.

Narcís Besora posedas tri ŝuvendejojn en Ĝirono kiuj igis lin prestiĝa enteprenisto honorota per premio eŭropaskale. Li estas klera, rafinita, sentema homo kiu ĝuas farante sian laboron, kun ĝentila traktado al klientoj.

Li estas separita kaj havas du filojn kiujn li vidas ĉiun dekkvinan tagon. Kun lia patrino li neniam sukcesis havi kontentigan rilaton. Koncerne la patron, jam mortinta, la rilato estis pli malbona. Lia amikeco kun Francina, kio pro ĝiaj trajtoj ŝajnas, ke povas konduki en geedziĝon, estas limigita de nevidebla baro kiun ŝi ne sukcesas kompreni, en kiu li rifuĝiĝas por ne sin malfermi al la aliaj. Sciante pri la konsekvencoj kiu povus aporti al li esti malkovrita, Narcís kaŝas ĵaluze sian plej intiman sekreton: lia nedribebla seksa altiro al infaninoj.

Konscia ke lia naturo, kiu turmentas kaj obsedas lin, estas la cirkonstanco kiu fiaskigas liajn adoltajn rilatojn, Narcís serĉas la manieron sekrete kontentigi siajn spontanajn impulsojn kaj esti kapabla alfronti vivon ŝajne normala, eĉ eble novan geedziĝon. Iluziiĝita je la premio kiun li atendas, li klopodas redakti bonan akceptan paroladon, sed li plej pripensas en la vojaĝo kiun li volas fari al Tajlando kun la celo realigi siajn seksajn fantaziojn.

Neŭtrala opinio[redakti]

Lena.png

Tiu ĉi artikolo havas tro da kataluna propagando. La eterna gurdado pri persekuto de la kataluna estas teda. La remaĉado de kelkaj historiaj temoj kun flatado al certaj aŭtoroj estas teda kaj embarasa. Mankas fantazio.

Referencoj[redakti]

 • Kataluna Esperantisto. Of. org. de KEF. Aperas de 1910; 16-24 p. 24x17. Red. Pujula, poste Dalmau. "Bonega nacia organo, de tempo al tempo nur en E, dediĉita precipe al bela litera­turo konkursado de Floraj Ludoj, na­cia E-movado, E-ismo." (BIL, p: 327).

Noets[redakti]

 1. Urbaj motoraj ŝipetoj en Venecio.
 2. Mi estas pretiganta traduko de softvaro pri horaro.
 3. sesio.
 4. Sanatorio.
 5. regreso.
 6. pato.
 7. nulmaĉo, nulpartio, senvenko, egalo.
 8. pato (en ŝakludo) -> ?
 9. la germana listo montras
 10. Esperanto-Kulturdomo Grésillon-Greziljono.