Junulo

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Jolo.jpg

"Mi vidas nenian esperon por la estonteco de nia popolo se ni dependos je la frivola junularo de hodiaŭ, ĉar certe ĉiuj junuloj nun estas aŭdacaj preter vortoj. Kiam mi estis juna, oni instruis, ke ni estu diskretaj kaj respektemaj de la pliaĝuloj, sed la aktuala junularo estas tre malrespekta kaj malmodera."

~ Oldulo pri junuloj en 700 a.K.

"Mi ne estas sufiĉe juna, por scii ĉion."

~ Oscar Wilde pri juneco

"Streĉi la orelojn"

~ Zamenhof pri junuloj

"Ido vivez! Vivez Ido! "

~ Idisto

" Por esti junulo ne sufiĉas nomi sin tiel."

~ Esperantisto

Junulo estas stultulo, kiu baldaŭ regos la mondon. Ĝŝli ne honoras pliaĝulojn kaj aŭskultas aĉan muzikon.

9788 n.jpg

Malsaĝeco[redakti]

Oni ne povas nei, ke la rezultatoj estas grandiozaj.

Ĉiu generacio ŝajne devas remalkovri ĉion. La parto de la sciaro de iu generacio apenaŭ atingas la sekvantajn, ĉar ĉi tiuj ne aŭskultas. Ĉiu nova generacio kredas, ke ĝi reinventu ne nur la biciklon sed ankaŭ la radon. Ĝi kredas, ke ĝi remalkovru ne nur Amerikon, sed ankaŭ Antarktikon. Eble tio ŝajnas strange, certe ĝi estas paradokse, sed ankaŭ Amerikanoj devas remalkovri Amerikon. Ĉi tiu nova generacio ne nur ne aŭskultas, ĝi ne aŭdas, ĉar ĝi ĉirkaŭatas de bruegaro, kiuj iom post iom surdigas ĝin -- pluraj muzikaĉistoj jam surhavas Aŭgustenon. Kaj kiel oni povus forte riproĉi tion ĉion ? Iliaj gepatroj ĝenerale lasis lin en vartejojn, kie ili inventis novajn vivprincipojn, vivregulojn.

Puzlo[redakti]

Du junuloj festas ĝoje en trinkejo. La trinkejestro demandas ilin:

- Kion vi festas?

- Ni sukcesis kunmeti puzlon en nur du semajnoj.

- Ŝajnas al mi, ke tio ne estas eksterordinara!

- Dependas: sur la skatolo estas skribite “de du ĝis kvar jaroj”.

Kupeo[redakti]

Mojosegulo.jpg

En kupeo junulo intense maĉas maĉgumon. Kontraŭ li sidanta maljunulino rimarkas lin kaj post iom da tempo diras: „Tio estas de vi tre bela, ke vi parolas al mi, sed mi estas tute surda.“

ALTA CELO[redakti]

Adoleska Amando volas "pruntepreni" iom da mono.

Kruko respondas: Ĉiu en la mondo havas celon en la vivo.

Amando: ??

Kruko: MIA celo estas diri "NE" kiam vi petas monon.

Vero[redakti]

Teenagers.png

Ju nulo des trulo.

Io ajn[redakti]

Eniris junulo en kafejon. Li sidiĝis vid al vide bela junulino . Foje li ekridetis al ŝia direkto. Foje li rigardis la manhorloĝon sur sia mano . La junulino rimarkis tian lian nekutiman konduton kaj decidis demandi lin_;

-Kio estas rida?

-Ho , mi havas `telepatian manhorloĝon.``

-Kion signifas``telepatia manholoĝo``?

-Ja, mi demandas ĝin ion pense , kaj ĝi tuj respondas al mi .

-Kaj kion ĝi diras nun al vi?

-Ĝi diras ke vi ne surmetis kalsonetojn.

-Ha,ha , mi havas kalsonetojn via manhorloĝo maltrafis .

La junulo tuj ŝanĝis sian vizaĝmienon kaj ekis frapeti la manhorloĝon dirinte;

-Ho , kia rubaĵo ,certe ĝi hastis unu horon antaŭen!

Esperanto[redakti]

Oni memoru, ke siajn plej gravajn kontribuojn al la Esperantismo faris Zamenhof kiel junulo.

Kabeado[redakti]

DonaMorte.jpg

Jen la ŝlosilo de kabeiĝo: junulo hastas, ne havas paciencon, do, post tempo da laboro por E-o, tiu vidas, ke la afero progresas je semoj post semoj, kaj pro tio, ke tiu ne havis la espero, la pacienco kaj la obstino kiujn la afero postulas, tiu kabeiĝas, kaj anstataŭ agnoski sian neelteneblecon, junulo preferas kulpigi E-on kaj ties movado.

Morto de Esperanto[redakti]

La plimulto de esperantistoj estas maljunuloj. La Esperanto-movado mortos kiam vi (kaj la aliaj maljunaj esperantistoj) mortas. La plimulto de la junaj esperantistoj estas eternaj komencantojaŭtismaj kaj ne kapabla de gvidi la movadon.

Mi ploras pri la futuro de nia kulturo, nia lingvo kaj nia movado…

Motorciklo[redakti]

Sovi.jpg

Petas pli maljuna sinjorino junulon, ke li konduku ŝin tra strato.

„Tre volonte. Ĉu vi loĝas tie?“

„Ne, mi havas tie parkitan motorciklon.“

Gepatroj[redakti]

Kaj se oni konsideras ĉion, kio okazas dum la adoleska tempo, tiujn novajn emociojn, dezirojn kaj premojn, kiujn ili alfrontas, necesas akompanado flanke de la gepatroj.

Pacienco[redakti]

Wand.jpg

Junulo karese premiĝas al fraŭlino en parko kaj deziras kisi ŝin.

Ŝi protestas: „Nur post la geedizĝo.“

La junulo: „Bone, mi atendos. Kaj kiam vi edziniĝos?“

Mememo[redakti]

Stevardino de aeroplano kontrolis la biletojn de vojaĝantoj kaj trovis junulinon, kiu sidis en la unuaklasa sidejo sen bileto.

Ŝi diris, -Pardonu... se vi ne havas unuaklasan bileton, vi ne rajtas sidi ĉi tie.

La junulino respondis, -Mi estas juna kaj bela, kaj mi nepre vojaĝu unuaklase al Parizo!

-Sed kara, alia homo jam aĉetis tiun seĝon!

-Mi estas juna kaj bela, kaj mi nepre vojaĝu unuaklase al Parizo!

La stevardino trovis sian estrinon. Ŝi parolis al la junulino, kiu tuj iris dorsen de la aeroplano.

-Kiel vi irigis ŝin? demandis la stevardino.

-Mi diris al ŝi, ke nur la ekonomia klaso iras al Parizo.

Inteligento[redakti]

45 z.jpg

Iu junulo deziris fariĝi fama scienculo. Li iris al la maljuna Majstro kaj demandis:

- Kiel mi povus atingi gravajn malkovrojn?

- Antaŭ ĉio vi atendu pluvon, iru sub la ĉielon, kaj levu la brakojn.

Post iom da tempo la junulo revenis kolera.

- Ĉu vi obeis mian instruon? - demandis la Majstro.

- Jes. Se kiam mi levis la brakojn, la pluvo enfluis sub miajn vestojn, mi humidiĝis, kaj mi pensis, ke mi estas tute stulta.

- Mi gratulas al vi. Tio estis via unua grava malkovro. - respondis la Majstro.

13 Going on 30[redakti]

13 Going on 30 est pellicula anno 2004 edita de innocente puella tredecim annos natae, quae repente mulier triginta annos nata facta est. In hac pellicula hi actores egerunt:

Laboremo[redakti]

Boycow.gif

Juna viro interesiĝas en entrepreno pri laborloko.

Estro: „Ni tre volonte dungus vin, sed ĉe ni estas nenio por fari.“

Junulo: „Bonege, tio konvenas al mi.“

Demando[redakti]

La junulo rigardas la foton de sia amatino kaj diras;

-Ĉi tie vi ne similas al vi! De kiam ĝi estas?

-De antaŭaj 15 kilogramoj!

Gazetaro[redakti]

La unua gazeto estis Juna E-isto. Sekvas por la franca federa­cio Juneco (Parizo), por la Tutmonda Junula Asocio Junula Parolo (Magde­burg) kaj en Nederlando La Estonto. En 1920 estis fondata 1a unua vivpova junula unuiĝo Universala E-a Asocio Junulara, hodiaŭ nomata Tutmonda E­Junulara Asocio, kiu eldonis E-ista Junularo-n. Post ĝia malapero oni pro­vis per Juna Samideano, poste Juna E-isto (ambaŭ en Krakovo) krei no­van organon de la asocio, sed sen suk­ceso. Menciindaj estas ankoraŭ E-ista Junularo (Vieno, Kornfeld), Juneco (Oppeln) kaj bela, bone ilustrita ga­zeto por infanoj La Etulo. Specialan klason formas la skoltoj. Tuj post la fondo en 1918 la Skolta E-ista Ligo havis parton La Selo en la angla gazeto Brown &.White, eldonis en 1921-22 propran bultenon Skolta E-ista Ligo kaj akceptis en julio 1926 la ga­zeton Skolta Heroldo de pastro Ram­boŭ en Parizo, kiun ili anstataŭis en sept. 1931 per Skolta Bulteno (Lon­don). La hungaroj eldonis por la ĵam­boreo aŭt. Cirkulero kaj Tendara He­roldo. Por la "Tago de Bonvolo" (18 majo) oni eldonis en 1933 krom la na­ciaj unufoje ankaŭ E-an eldonon de La Junularo kaj la Mondpaco.

Eklaboro[redakti]

1345957666255.jpg

Juna homo, kiu en sia urbo havis nenian okupon, venis Londonon, por serĉi helpon ĉe unu sia parenco. Tiu ĉi lasta donis al li kelkan nombron da ĉapoj kaj konsilis al li stari sur la strato kaj vendi ilin. Ĝoja, ke li nun povos iom perlabori, la junulo prenis la ĉapojn kaj iris kun ili sur unu homplenan straton kaj sidiĝis en unu oportuna anguleto. Vespere li revenas al la parenco, kaj tiu ĉi demandas:

—Nu, ĉu vi multe vendis?

—Ha, malgaje respondas la junulo, eĉ unu ĉapon mi ne vendis!

—Ĉu vi al neniu proponis? kion do vi faris la tutan tagon?

—Mi tenis la ĉapojn bone kaŝitajn en mia korbo, por ke la polvo ilin ne malbonigu, sed proponi al iu mi ne trovis okazon en la daŭro de la tuta tago, ĉar el la granda amaso da homoj, kiuj pasis antaŭ mi, ĉiuj havis jam ĉapojn sur la kapoj.

Bone[redakti]

Babilaĉas du junuloj:

-Pasintnokte mi vizitis la amikon por amuziĝi. Liaj gepatroj posedas oran pisujon...

-Mi ne kredas .

La junulo decidis konvinkigi sian amikon kaj ili kune aperis posttgmeze ĉe la dompordo de tiu amiko . La dompordon malfermas iu dikulino .

-Pardonu, mi estis pasintnokte ĉe vi.. Vi havas oran pisujon sed mia amiko ne kredas en miaj vortoj .Ĉu vi montru al li ... ....

La dikulino haltigis lin kriaĉante:

-Petro , jen venis tiu kiu fekis en vian trumbeton!

Aliaj nuloj عنوان سيء[redakti]

Abstinulo - alienulo - alietnulo - amjunulo - aventinulo - baritonulo - bezonulo - bienulo - bontonulo - bonulo - brunulo - centravanulo - ĉifonulo - ĉikanulo - ciklonulo - devenulo - dovnulo - fanfaronulo - festenulo - frenulo - granulo - ĥolermalsanulo - internulo - inulo - kampanulo - kanulo - kavernulo - kojonulo - kokainulo - kunulo - kvarmanulo - lienmalsanulo - livmanulo - luktokunulo - malbontonulo - malbonulo - maldekstramanulo - maljunulo - malsanulo - maratonulo - marĝenulo - mezavanulo - milionulo - missanulo - modernulo - nulo - obscenulo - obstinulo - personulo - piedtrenulo - prizonulo - promenulo - putinulo - rutinulo - senspinulo - sindetenulo - sopranulo - splenulo - subalternulo - superĝenulo - unukornulo