Herezo

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo

"Yo peti pardon de vos caus denove yo trubla vos per mi missage."

~ Neŭtralisto

"Que il ha illes qui partage su opiniones, es ya bon."

~ Interlingvaisto
Kio estas interlingua.jpg

Herezo estas lingva kaj lingvistika termino kiu indikas, en la historio, planlingvan movadon, aŭ ties doktrinojn, taksatan devojiĝa el alia planlingva movado.

Por defini "herezon" estas necese defini ankaŭ la "ortodoksion" aŭ "fundamenton". La Esperanto-movado havas ordinaran organon por juĝi pri la laŭfundamenteco aŭ nelaŭfundamenteco, nome la Akademujo de Esperanto. Tamen ankaŭ aliaj planlingvaj movadoj povas deklari ion "herezo", foje per eksterordinaraj asocioj, ekzemple Uniono por la Linguo Internaciona Ido povas deklari ion (ekz. Novialon) kiel herezan. Foje, herezo povas vigliĝi kaj iĝi nova lingvo.

Etimologio, origino kaj signifevoluo de la termino[redakti]

K.jpg

"Herezo" devenas el la en la antikva greka haìresis, reiriganta siavice al la verbo hairèō αἱρέω (= mi reformas). Origine, do, herezulo estis kiu reformis, kiu scipovas plibonigadi. Ene de tiu senco herezulo indikis ankaŭ la skolojn kiel tiun de la pitagoranoj kaj tiun de stoikistoj.

Ene de esperanta medio, la termino, neĉeesta en la Unua LibroDua Libro, aperas en la Fundamento de Esperanto. Post la eventoj de la Delegacio por alpreno de la lingvo internacia, herezo komencas alpreni malaprezan nuancon kaj substreki la «disecon», la «dividon» kun la respektiva kondamno. La termino el neŭtra signifo ricevis en la dua momento negativan sencon kaj poste pasis indiki doktrinon aŭ aserton kontraŭan al la Fundamento de Esperanto kiel interpretata de la Akademio, ofte objekton de kondamno aŭ ekskomuniko fare de la Esperanto-asocioj.

Idista mensogo[redakti]

Herezio (de grekia linguo hairesis, selekto, prefero per doktrino) esas komence opiniono-skolo. La gardeno di Epikuro esis ica. La latina tradukto esas sekto. Dum antiqueso kun generale multaj deoi ne ligas pejorativa valoro ye termoi.

En kristana cirkume kae per analogajo, on dicernas herezio (doktrinala : deviaco pri fido-kontenajho) di skismo (diciplinala : ne-submiseso ye yurizita ekleziala autoritato). L'asocio di certa doktrinoi kun politikaj povoi augmentas per la konsequantoi.

Biblio[redakti]

Heart on a hook with stars.jpg

2 Petro 2:1-22

Sed ankaŭ falsaj profetoj troviĝis inter la popolo tiel same, kiel inter vi estos falsaj instruistoj, kiuj sekrete enkondukos herezojn pereigajn, eĉ malkonfesante la Sinjoron, kiu ilin elaĉetis, kaj venigante sur sin rapidan pereon. Kaj ilian senbridecon sekvos multaj, per kiuj la vojo de la vero estos kalumniata. Kaj en avideco per trompaj paroloj ili vin komercos; ilia kondamno nun de post tre longe ne malfruas, kaj ilia pereo ne dormas. Ĉar se Dio ne indulgis anĝelojn pekintajn, sed, eninferiginte ilin en kavernojn de mallumo, transdonis ilin rezervatajn por la juĝo; kaj ne indulgis la mondon antikvan, sed gardis Noan kun sep aliaj, predikanton de justeco, kiam Li sendis diluvon sur la mondon de malpiuloj; kaj, cindriginte la urbojn Sodom kaj Gomora, kondamnis ilin per katastrofo, farinte ilin ekzemplo al estontaj malpiuloj; kaj savis justan Loton, ĉagrenegatan de la senbrida konduto de la malvirtuloj (ĉar tiu justulo, loĝante inter ili, en vidado kaj aŭdado, turmentis sian justan animon, tagon post tago, pro iliaj malvirtaj faroj): la Sinjoro do scias savi el tento la piulojn, kaj teni sub puno la maljustulojn ĝis la tago de juĝo; sed precipe tiujn, kiuj iras laŭ la karno en volupto de malpuraĵo, kaj malestimas regadon. Arogantaj, obstinaj, ili ne timas insulti aŭtoritatojn;...

Lukto kontraŭ unuaj herezoj[redakti]

La kristanismo, kies konfesio estis de komence fiksita sole ĉe la plej gravaj punkoj, devas en la paso de la 2-a jarcento solvi problemon, kiu kaŭzas kvanton de gnostikaj seksoj. Gnostikismo estas nocio, kiu ensumigas grandan kvanton de diversaj ismoj, nome ne nur kristanaj. Kunigas ĝin konvinko, ke ekzistas ekkono rilate al malbono kaj rimedoj de sapo, kiu restis rezervita sole por kelkaj. Gnostikistoj konjektis, ke la mondo estis kreita far de malbona dio kaj ke do ĉia materio estas malbona kaj estas necese eskapi al ĝi. Ili atingis tion per diversaj formoj de asketismo; elaĉeto ne bezonis devide celita al persono de Jesuo Kristo. Gnostikistoj proksimaj al la kristanismo kredis, ke dia Kristo estas sole pura sprito kaj lia enkarniĝo estas sole optika iluzio (docetismo). La elaĉeto estas rezervita sole al elektruloj kaj ĝi estas ligita al certa ekkrono. Al la plej signifaj sektoj apartenis grupoj de Markiono kaj Valentino, kontraŭ kiuj la eklezio defendis sin. Plua signifa grupo kreis kristanoj en ĉirkaŭaĵo de profeto Montano, kiu kredis, ke li estas mediumo, tra kiu estas esprimanta sin sankta Spirito. Ankaŭ al tiuj fluoj defendas sin kristana dokmentoj de tiu ĉi periodo.

Ekleziaj Pastroj defendis sin al la menciitaj ismoj per monstro al diversaj fikoj. Ili persistis, same kiel Ignaco el Antioĥiosankta Ireneo, pri rolo de episkopo, kiu estas kapo de lokaj eklezioj kaj kiu estas aligita al eklezio de apostoloj (apostola sukcedo kaj apostola tradicio). Iom post iom ankaŭ fiksiĝas Biblia kanono de sanktecaj kristanaj dokumentoj - la eklezio akceptas kaj dokumentojn devene judajn, en amplekso de Septuaginto, kaj dokumentojn novajn - precipe evangeliojn kaj paŭlajn dokumentojn. Male la eklezio proskribas la t.n. apokrifajn evangeliojn, dokumentojn kaj fajrojn, ekz. La evangelio de Tomato. Iom post iom ankaŭ evoluas konfesio de kredo, do mallongaj formuladoj de la kredo, kiuj ebligis distingi sciencon de eklezio de scienco de heterodoksiaj grupoj.

Oksirinĥa papiruso 405[redakti]

Oksirinĥa papiruso 405

Estus nature konjekti, ke Oksirinĥa Papiruso 405 (P. Oxy. 405P. Oxy. III 405) estas fragmento de la dokumento [1] entenanta, tekston de la verko Kontraŭ la herezoj de Ireneo el Liono koncernanta la gnostokaj doktrinoj kaj kompilita en 180 ĉirkaŭ. La teksto evidentigita estas Mateo 3, 16-7. Kaj estis la unua, kiam ĝi estis malkovrita, papirusa teksto de la Nova Testamento. [2]Tiu papiruso estis malkovrita de Bernard Grenfell kaj Arthur Hunt en 1897 en Oksirinĥo, kaj datigita al 200 kaj publikigita en 1903; nun ĝi estas konservita en la Universitato de Kembriĝo.

Alogoj[redakti]

Alogoj (greke ἄλογοι, el la greka seniga alfo kaj logos = vorto) estas kiuj negas la vorton aŭ la Verbon: estis religia movado prosperanta en Turkio ĉe la fino de la 2-a jarcento, kiu estis taksata, ĉe kristanaj tiamaj ortodoksaj verkistoj, hereza. Ĝi floris en Malgrand-Azio.[3]

Individuigo de la sekto[redakti]

Sankta Ireneo el Liono (Adversus Haereses, III, II 9) mallonge aludis grupojn da personoj negantaj la manifestaĵon de la Sankta Spirito kaj rifuzis, tial, la Evangelion laŭ Johano en la eroj en kiuj tio estas anoncita; sed li ne donis iun ajn nomon al la sekto.

Hipolito el Romo kontrastis tiun doktrinon kaj en sia Syntagma kaj en verko Commentarius in Ioannis Evangelium et Apocalypsin. Tiuj verkoj, jam perditaj, eble uzitaj, almenaŭ rilate la enhavojn, en la kompilado de la verkoj de Epifanio el Salamis. Tiu (Haereses, LI) estis liverinta detalan raporton pri la doktrinoj naskiĝintaj post la Dekkvaranoj[4] kaj aliaj, kaj neakceptintaj nek la Evangelion laŭ Johano nek ties Apokalipson, kiujn ili atribuis al hereza Cerinto. Li ilin difinis “Alogoj” ("negantoj de la vorto") ĉar ili rifuzis tiujn verkojn de Johano kaj aparte ĉar ili rifuzis la Logos rivelitan en tiuj verkoj. Profitante de ambigueco de la termino “Alogi”, kiu alisence signifas "senraciuloj", asertis ke ĝi estis la ĝusta nomo por ili. Epifanio, plue, ilin konsideris, antaŭanoncantoj de Monarkianismo.

Name.jpg

“Aloga” Doktrino[redakti]

Ili, sendube, estis portantoj de radikala protesto kontraŭ la denuncita troigo kiun la Montanistoj faris pri la Sankta Spirito promesita en iliaj profetaĵoj/vizioj. Tio eksplikus kial ili negis la Evangelion Laŭ Johano kiu anoncis la alveno de la Sankta Spirito (sur la apostoloj) kaj kial malkreditigis la Apokalipson kiu, per sia priskribo pri la Paradiza Jerusalemo kaj pri, de ili kredita, jarmila regno, nutradis la imagopovon de la entuziasmaj Frigoj.

Samtempe ne klaras ĉu, krom la refuzo de tiuj du kanonaj libroj, ili negis ankaŭ la diecon de Jesuo kaj ties eternan generiĝon. Epifanio, ĉiukaze, malinklinis akcepti Cerinton aŭtoro de Evangelio kiu estis skribita ĝuste kontraŭ liaj ideoj: Cerinto instruis, fakte, ke Kristo estis simpla homo, dum Johano encentrigas sian evangelion sur la dieco de Kristo. Tamen, Epifanio konkludis tiel: "“Ili mem ŝajnas kredi kiel ni”". Opinieblus, tial, ke la Alogoj ne rifuzis la doktrinon en si mem, sed nur la Logos en la formo per kiu ĝi estas prezentata ne tiu evangelio.

Biblia kritiko[redakti]

La interesiĝo de la modernaj esploristoj neniam estis adresita al la ilia Kristologio, sed al la pribiblia kritiko kiun ili ekdisvolvis. Estis, sendube, doktrina premiso kiu ilin devigis rifuzi la Evangelion laŭ Johano kaj la Apokalipson. Sed ili provis plifortigi siajn argumentadojn per tezoj deduktitaj el la krikrado de la libroj mem. Ili, fakte, asertis ke la Evangelio laŭ Johano malakordas kun la aliaj Evangelioj, miksas la sinoptikan ordon de la eventoj kaj anoncas doktrinon docetan. Ilia repuŝo kontraŭ la Apokalipso estis eĉ pli forta: ili rimarkigis ke ĝi estas ofte neintelegebla, infaneca kaj falsa. Legante la Ap 2, 18, ili asertis ke, tiuepoke, en Tiatira ekzistis neniam kristana eklezio.

La moderna intereso por tiu religia movado naskiĝis de kiam la johana problemo eksplodis (18-a jarcento), kun la celo ĵeti pluan lumon sur la pozicio kaj sur aŭtoritato de la kvara Evangelio en la praa Eklezio.

Ekskomuniko[redakti]

Ekskomuniko estas disciplina sankcio, kiu implicas la ekskludon (en variaj gradoj) el komunumo lingva aŭ politika, precipe el esperanto-movado pro doktrinaj "eraroj" aŭ morala manko.

Ĝenerale, grupa ekskomuniko kaŭzas la aperon de novaj lingvaj grupoj aŭ disigas frakciojn jam ekzistantajn, kaj estas simptomo de skismo.

En mezepoko, individua ekskomuniko estas grava ilo de la esperanto-movado eĉ kontraŭ milita perforto, sed ekde la ido-skismo, ekskomunikata individuo povis lasi sian originan grupon kaj aliĝi al alia. La disigo inter lingvo kaj ŝtato preskaŭ nuligis la efikon de ekskomuniko. En la 19-a jarcento la UEA flurfoje ekskomunikis la Samideanoj aliĝintajn al idismo, sed se tio preskaŭ ne havis influon en la idisma homforto, ĝi avertis kaj revenigis konsciiĝintojn al la e-movado.

La kazo de idismo montras, ke ekskomunikado ne nepre estas individua decido, ĉar la ekskomuniko de la idistoj validas ankaŭ por estontaj anoj de tiu grupo, kiuj per la nura fakto (latine ipso facto) de sia aniĝo ekskomunikiĝas.

En esperantismo, ekskomuniko estas konsiderata "kuraca" puno (pafilego 1312), kaj ĝia celo estas la neniigo de la kulpulo, sed, antaŭ, liaj kulpokonscio kaj pardonpeto al la esperanta komunumo; kaj samtempe estas averto por aliaj pri la bono protektinda kaj minacata. Post la dua UK pluraj voĉoj leviĝis por ke la ekskomuniko estu fine forigita el la esperantaj punaj leĝoj: efektive la pafilegaj artikoloj okultire reduktiĝis de 219 al 88 en la kodo de 1983; sed la ekskomuniko restis ĉar la UEA ne rajtas rezigni al sia celo eduki kaj savi la devojiĝantojn, al kiuj se estas malpermesite ricevi jarlibron, al tiuj ili povas ricevi pardonpetante. Ĉiukaze laŭ la pafilega leĝo, la mapli juna ol sesdekjarulo ne estas ekskomunikopunebla. Kaj ankoraŭ: por trafi en eskomunikon necesas scii kaj konscii pri la religia malobservo kaj pri la puna leĝo.

Ekzistas listo de 12 pekoj, kiuj kaŭzas aŭtomatan ekskomunikiĝon (latine latæ sententiæ = per transigita verdikto). Tiuokaze la ekskomuniko povas resti nekonata ĉe la komunumo pro tio ke la koncerna kulpo ne estas publika (ekzemple, esperantaj prokurantoj de reformoj). Ĉiuokaze multaj delegitoj estas rajtigitaj, de ĉefdelegito, absolvi pentintojn sincere pekkonfesantajn.

Ĉar la ekskomuniko havas primaran celon konsciigi pri sia kulpo la ekskomunikiton, povas okazi ke la ĉesigata ekskomuniko ankoraŭ ne rajtigus la akceptiĝon en la esperantan komunumon.

Vidu ankaŭ[redakti]

Notoj[redakti]

  1. Venki la krizon postulas laboron kaj fidon
  2. niaj E-kursoj kaj konferencoj en julio kaj aŭgusto ✩ bonvolu plusendi
  3. Saluton.
  4. Tiel diritaj ĉar ili celebris la Paskon la 14-an de Nisano, same kiel la judoj, kaj ne en la posta dimanĉo.