Elefanta gripo

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo

" Malfeliĉo inviton ne atendas"

~ Zamenhof pri elefanta gripo
Elphantitis3.jpg

"Karezar (tr.): Tushar lejere per sua manuo, sua labii, por signifikar sua afeciono, tenereso, amo, amoro - ed, en ula kazi, por produktar efekti erotika"

~ idisto

Elefanta gripo estas akuta Infero ĉe la spirorganoj ĉe elefantoj pere de gripaj virusoj ĉe elefantoj de la tipo A.

Deveno[redakti]

1467 n.jpg

Oldulino trovis en sia koqueyo maladan geyan elefanton parolanta idolingvon. "Kompatinda besto", - penseskis l'oldulino, - "mi devas surmetar buŝokovrilo ad il". Dum l'oldulino serchis buŝokovrilo por l'elefanto, la besto promeneskis en la hej de l' oldulino, ruptante omno en sua voyo. L'armeo di Usono decidis intervenar. Tamen l' elefanto ne komprenis l' Anglan, ultre, la pac-farantaj fortoi ricevabis per grucho surdorsale, e decidis forkurar, sed ili ne povis, nam l'elefanto kaptis ilin por karezar. "Lasu ilin quik!" - komandis l'oldulino. L'elefanto obeis. Tamen lokala geyaro komencis manifestar sub fenestroi, ke l'elefanto havas juron karezar kiun ĝi volas. Feliĉe, la soldatoi ja sucesis forkurar. L'oldulino decidis, ke l'elefanto loĵos en ŝia balkanio. L'elefanto ne konsentis. "Irez, altrakaze me surpozos buŝokovrilo al tu" - komandis l'oldulino. Sed l'elefanto ne obeis, nam ĝi timis altan lokon, l' oldulino ya loĵis en deka etajo. "Avino, permisez, ke l'elefanto loĵez en mia hejmo" - diris la nepotulo de l' oldino. Sed l'oldino penseskis, ke la perversa elefanto instruktos la nepotulo pri malaĵoi. "No, plu bone, l'elefanto loĵos en mia koqueyo, il koquos por mi" - diris l'oldulino.

Politika aspekto[redakti]

9506 n.jpg

Geya Europana deputitoi trovas maladan Polonan elefanton pro gripo k ili sucias ke ĝi peskis la porko-gripon de homo, k la viruso divenos la "elefant-gripo". Sed la Anglaj deputitoi diras ke tio ne estas political correct, do ili sendas oldulinon kun buŝokovrilo de Belfast, armizita per grucho por kombatar la gripon de l' elefanto. Sed la oldulino scias ke tio ne sufiĉas k ŝi komencas invokar ancienan Chinianan spiritojn per sekreta haiku-mantroi. Sed la efektoi semblas esar kontreaj nam komencas neĝar en la koqueyo kie la autoritatoi de l' OMS enkarcerigis la maladan elefanton. Dume, centi de loĝantoi de l' urbo Neptuno komencas manifestadon por postular la liberigon de l' pakidermo k ili sendas sklavinon por negocar. Vidante la nesuceso de l' oldulino, la Europana deputitoi sendas ŝia nepotulon policiston, quiu komencas ridegar kande vidas falsan elefanton el neĝo, nam la bestio eskapabis del koqueyo por prenar avionon en Kubon, kie la elefanto risaneskis k nun ĝuas la maximan longan Havanan cigaron de l' mondo. :-)))

La vero estas ekstere[redakti]

Tia longa Havanal cigaro vere ne esis cigaro, ĝi esis cigaratra neidentifikita fluganta objekto. Griza grandokulala humanoidoi esis vera kreintoi de l' elefantala gripo. "The Truth is out there" - diris la policista nepotulo de l' olda leydi. Direktanto de FBI recevis la nepotulon en sia organizaciono audinte tiajn vortojn. La nepotulo komencis serchar la mal-intencanta humanoidojn. "Kien me irez dekomence?" - pensis John F. Kennedy (tia esis la nomo de l' nepotulo). Do Johnny pensis plue: "Oni ofte vidas Nifon en la cielo super Mexiko, yen esas tre probabla loko kie serchur la humanoidojn. De alia vidpunto omna aferoi komencis en Belfast. Probable anke Wicca esas intermixita hike. Anke en Poznan eventis suspektindajn anomalaĵojn." Parpensinte tale Johnny decidis voyajor aden Tokio por kompror la maxim nova serchanta roboto, nam la humanoidoi ne povos infektar roboton. Johnny kompris robotinon, ĝia nomo esis Miaka. Tre eroris Johnny opiniante ke la humanoidoi ne povas infektar roboton. Kiam Johnny dormis, ili infektis Miaka per komputorala viruso.

Kuraca metodo[redakti]

1329809283740.jpg

Kiam Miaka, la robotino es preske mortigonta Johnny, subite aparas Tailandana Araneo-homo qua salvas Johnny de l' triesma etaĵo, lore la robotino volas mortigar ambaŭ homojn, per automata fajro, sed la elefanto (kiu ja par-fumis ĝia cigaron Havanan) divenita pumpisto, extingas la fairon per ĝia longa rostro. Miaka eskapas de l' loko. Lore, Araneo-homo, Johnny k l'elefanto divenas amikoi e herooi. La tri serchas kie komencis la konspiro de ĉi historio, k ili kredas ke nur existas du alternativoi: London aŭ Poznan. Ma ili scias ke la humanoidoi estas dop la konspiro k niaj amikoi mustas plufortigar iliaj povoi ante kontreatakar tiajn humanoidojn. Do ili voyaĵas al Tokipono, uzante la buŝokovrilojn kiel la ceteraj pasaĵantoi de l' aviadilo, kiu arivas al aeroportuo Narita. Tie, ili mustas voyaĵor aden Hokan Lundberg, ube certena mafiulo kiu parolas cent lingvojn povas entrenar en la ancienan milit-arton de l' shinobi, ma unesme ta maestro imperis la tri deklamar 1000 Hispanajn haikui en monaĥejo apud la monto Fuji dum neĝoza vintro ante komencar la entrenado. Post deklamar la haikui ili entrenas dum dek e tri tagoj k noktoi, e la nexta tagoj la maestro faras ligno-fairon kie li imperas ilim ĵetar sin por

1330.png

obtenor lia novajn superpovojn. la Araneo-homo di Tajlando k Johnny ĵetas sin unufoye, sed la elefanto malkuraĵiĝas trifoye ante ĵetar sin tandem. De l' fajro ekiras superpovoza Johnny k nuna A-homo, sed la elefanto divenis muson pro esir deskurajoza, tamen Johnny k A-homo karezas la muson k adportas ĝin. "Por ulo tu servos", diras ili. La tri voyaĵas a London kie konservema chefa ministro parolanta la Anglan diras ke "We don't need aŭlangs, 'cause we are the master$ of the world". La tri herooi eskapas de London e voyaĵas a Poznan, kie geya sklavino konfesas ke la respondo es en Bilderberg, kien la tri voyaĵas e batalias kontre armeo di Miaka-robotinoi. Nia tri herooi preske vinkesis de l' robot-armeo, sed la muso, qua esis elefanto, eniras la kapo de l' originala Miaka, kiu esis la ĝeneralo de l' robot-armeo e misfuncioneskas ŝin, faliigante la totan armeon. La muso ridivenas elefanto e la tri herooi eniras la hotelon Bilderberg kie la geya Eurodeputitoi defensas ilian guideron, travestiita per enorma buŝokovrilo. Per la sekreta povoi de niaj herooi, uzante nubojn el sukro, ili vinkas per diabeto la guidero di Bilderberg, e ili surprizas ke li esis la Oldulino de Belfast! Ŝi konfesas esar la guidero de l' komploto k de l' humanoidoi kiuj infektis Miaka, sed ne omno perdesis, nam ili havas nur "seventeen seconds" pos eskapar ante explozar bombon. Niaj herooi eskapis exaktempe, k ili voyaĵas a Hispanio por juar lia finala vinko en biereyo .