Centra Oficejo de UEA

El Neciklopedio
(Alidirektita el Centra Oficejo)
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Insigno.jpg

"La loto estas tirita"

~ Zamenhof dum lotado en C.O. de UEA

"Centra Oficejo Nieuwe Binnenweg 176. NL-3015 BJ Rotterdam (Nederlando)"

~ UEA pri Centra Oficejo

"La Centra Oficejo de UEA estas la ĉefa sidejo de UEA"

~ Vikipedio pri C.O.

" En chiu laborejo nepre estas disciplino."

~ Nikolai Grishin

"Jes ja tre prava kaj trafa rimarko ! "

~ franco pri la supra diraĵo

"Ĝi estis tiel konstruita, ke ĝi estas sekura kontraŭ tertremoj"

~ japano pri C.O.

"Kaptez okaziono ye la kapo, nam la kaudo esas glitigiva"

~ idisto pri UEA

"Fojon plian vi babilas pri aferoj ne konataj de vi, pli konsterne estas ke via buŝo elspiris gravajn kalumniojn"

~ Mireille Grosjean

"Su uso de interlingua es magnific, excellente"

~ Interlingvaisto pri UEA
1923-uea-bib.jpg

La Centra Oficejo de UEA [1] estas la plej sankta budo de Universala Esperanto-Asocio. En ĝi estas Roterdamo, Nederlando. Hodiaŭ la nocioj estas uzataj nur ankoraŭ por la katedro de Prezidento de UEA, do por la seĝo de la la MAJSTRO de Roterdamo. La lingva figuro tiel reprezentas la plej superan homan potencon per la prabildoj de la reĝa kaj juĝista tronoj, kiuj aktualigas potenco-pretendon. La pozitiva rajto (c. 113 CIC de 1983) donas al la Roterdama Seĝo rajtan subjektivecon pro ties kvalito kiel morala persono.

Historio[redakti]

Cover2.png

La origina Sankta Seĝo estis akademiaj katedroj fonditaj de apostoloj.

Kiam la plej agemaj E-istoj, estroj de la movado en la diversaj landoj, renkontiĝis por la unua fojo en la Kongreso de Boulogne-sur-Mer en 1905, ili multe diskutis la demandon pri ĝenerala organizo de la movado, kiu, de la komencaj paŝoj de E, priokupis D-ron Z kaj la ĉefajn varbitojn. La Kongreso dividiĝis en du partiojn; unu partio deziranta fortan centrigitan organizon, alia partio deziranta minimumon da organizo por lasi plenan liberecon al ĉiuj privataj agadoj. Pro tio, la demando ne ricevis kontentigan solvon kaj la partianoj de organizo nur sukcesis krei du organismojn, kies neceseco montriĝis evidenta: Lingvan Komitaton, kies prez. estis Boirac, kaj Organizan Komitaton, (por organizi la sekvontajn Kongresojn) kies prez. estis Generalo Sebert.

Post la 1 UK Sebert deziris, ke tiuj ambaŭ komitatoj posedu societan sidejon, adreson por korespondado, arkivojn por oficeja laborado, kaj tiucele li luis du ĉambrojn en domo, kie sidis la Franca Societo de Fotografarto, kies prez. li estis, rue de Clichy, 51, Paris; kaj ĉar oficejo bezonas oficiston, li dungis tiucele unu el la plej malnovaj kvankam junaj francaj E-istoj, Gabriel Chavet. Sed bezoniĝis ankaŭ mono. D-ro Javal (v.) oferis sumon de ĉ. l6.000 frankoj. Sebert alian sumon malpli grandan, kaj ambaŭ kunligiĝis per societa akto.

La CO ne limigis sin al rolo de simpla sekretariejo de la du Komitatoj, sed iom post iom, kun la disvolviĝo kaj kresko de la movado, ĝi fariĝis centra intelekta laborejo de tiu. Jen resumo de ĝiaj diversaj agadoj: Organizo de la laboro de la Lingva Komitato kaj la poste fondita Akademio; alcentrigo de la korespondado, konservo de la arkivoj; publikigo de la raportoj de tiuj du gravaj institucioj. Preparado de la UK-j, (ĝis la Kongreso de Helsinki, 1922); korespondado kun la lokaj Komitatoj; preparado de la laboraj kunsidoj; publikigo de la oficialaj raportoj; monhelpado al la lokaj komitatoj por garantii la elspezojn kaj pagi deficitojn. Publikigo de Oficiala Gazeto, kiu enhavis ne nur la oficialajn dokumentojn de la du Komitatoj, sed plie, en neoficiala parto, riĉan multvaloran kolekton de dokumentoj pri la vivo de nia movado, listo de novaj grupoj, de novaj libroj kaj gazetoj, dokumentoj de specialistaj societoj ktp. - Publikigo de E-ista Societaro, kaj poste de Oficiala Jarlibro, de Bibliografio de E, ktp. - Starigo kaj konservado de Biblioteko, kie oni celis kunigi ĉiujn librojn, broŝurojn kaj gazetojn pri E. - Klopodadoj apud registaroj kaj grandaj administracioj ŝtataj kaj privataj. - Helpado al multaj prop. E-istaj entreprenoj, societoj.

Vole nevole, pro ta cirkonstancoj, la CO alcentrigis multajn disigitajn agadojn kaj fariĝis la centra reprezenta organismo de la tuta movado.

Post la morto de Javal, Sebert restis sola por finance subteni la oficejon; ĉar la unuaj sumoj de la komenca kapitalo estis elspezitaj, Sebert devis pagi ĉiujare sufiĉe gravajn sumojn kaj dum la tuta ekzisto de la CO, li tiamaniere elspezis pli ol ducentmil frankojn. Vidante, ke li ne povos daŭrigi eterne, kaj dezirante certigi la estontan vivon de la Oficejo, Sebert provis starigi, en la E-istaro, sufiĉan organizon por doni regulan buĝeton al la Oficejo. Sed nek la decidoj de la Kongreso de Krakow (19l2), nek eĉ la kontrakto de Helsinki (1922) sukcesis alporti monon en la kason de la CO.

Pro tio, post la milito, dum kiu la CO restis malfermata kaj zorgata de helpsekretariino, Sebert ne povis plu daŭrigi sian valoran malavaran helpadon, kaj iom post iom la CO ĉesis ekzisti. La ĝenerala sekr. Chavet, post la milito, ne povis dediĉi kiel antaŭe sian tutan tempon at la Oficejo. Dum kelkaj jaroj, la pordoj de la Oficejo restis malfermataj, dank' al la sindonemo de kelkal parizaj samideanoj, sed oni povas konsideri, ke, depost la kontrakto de Helsinki (1922), la oficiala vivo de la CO estas ĉesinta. Fine, Sebert donacis la bibliotekon kaj arkivojn de la Oficejo al la Komerca Ĉambro de Paris. Pri la Lingva Komitato zorgis la prezidanto kaj sekretario; kaj UEA prenis sur sin la organizon de la UK-j.

Kvankam la CO estis nejuste kritikata, ne de la izolaj E-istoj, kiuj senpartie konstatis ĝiajn valorajn servojn, sed de kelkaj organizaĵoj, kiuj senmotive timis ian superregadon, kiu neniam okazis, tiu organismo faris de 1905 al 1914 plej gravajn servojn al la movado, kaj estas dezirinde, ke ĝia modela organizo estu imitata estonte.

Aĉetante la domon en Roterdamo, Ivo Lapenna konsideris, ke por internaciskale funkcianta asocio, pli konvenas sidejo en granda urbo ol en brita vilaĝo. Kompreneble, se oni konstruas eksteran bildon pri sia organizaĵo, gravas ankaŭ kie troviĝas ĝia sidejo.

Organiza laboro[redakti]

La laboro en la CO ne estas tiel strikte dividita. Ĉiu dungito tie (inkluzive de la ĝenerala direktoro) partoprenis en la laboro de la kolegoj almenaŭ en la tempo kiam tiu laboristo estis dungita tie. Fizikajn laborojn oni povas fari nur surloke kaj en malgranda kolektivo ĉiuj partoprenas tiajn laborojn.

Bone[redakti]

Tiu deziro plene koincidas kun la volo de faŝistoj.

Sekretario de la Centra Oficejo — al la direktoro:
- Se mi neniigos ĉiujn paperojn, kiuj kuŝas en la arkivo kaj kiuj aĝas pli ol 20 jarojn, liberiĝos amasego da uzebla spaco.
La direktoro:
- Perfektega ideo! Nepre tiel faru. Sed por esti pli sekura antaŭ neniigo nepre faru fotokopion de ĉiu papero.

Debatemo[redakti]

Electron shell 115 ununpentium.png

La dungitoj de la CO ricevas salajron, do estas pagataj, pro tio ili ne vidas tro grandan motivacion enmiksiĝi en la debatojn kaj versĵajne finfine mem ne deziras sangon, ĉar ŝanĝoj povus endanĝerigi iliajn laborlokojn ktp. Neniu emas mortigi sin mem.

Kafo[redakti]

La kafoĉambro de la Centra Oficejo en pli fruaj jaroj estis la loko, kie la oficistoj ĉiutage je difinita horo kolektiĝis por babili pri aktualaj temoj de la oficejo, de la movado kaj de la tuta mondo. La kafkunvenoj iĝis institucio de la asocia kulturo, kaj dum ili precipe la novaj volontuloj povis multon lerni pri la funkciado de UEA kaj la tuta Esperanto-movado.

La komunaj esperantlingvaj kafoklaĉoj tamen nun iĝis maloftaj – ne nur pro tio, ke jam ne ĉiuj laborantoj scipovas Esperanton, sed ankaŭ pro la ĝenerale malboniĝinta laboretoso. Anstataŭ kune kafumi, multaj oficistoj nun preferas preni sian kaftason kaj reiri kun ĝi al sia labortablo.

Raportoj[redakti]

Ĉiuj oficistoj, inkluzive de la purigisto, estis ordonitaj regule skribe raporti al la direktoro pri ĉiuj faritaj taskoj, anstataŭ simple plenumi ilin kaj pluiri al novaj taskoj.

Centra Esperantista Oficejo / Konstanta Komitato de Kongresoj (KKK)[redakti]

Origine ia kontaktpersono por la kongresoj estis la oficisto en la Esperantista Centra Oficejo en Parizo.

Sekretario/direktoro de ICK 1925-1933[redakti]

Post reorganizo, la oficejestro de ICK estis respondeculo pri la kongreso.

NEestonto[redakti]

La ekonomio de UEA estas en malbona stato, kaj por savi ĝin oni urĝe vendu la ĉefsidejon de la asocio. Jam plurfoje komercaj firmaoj esprimis sian interesiĝon pri aĉeto de la domo. Tio ne estas novaĵo. Estas erare diri, ke la CO estas sur rekta vojo al likvidiĝo laŭ la plano de la nuna prezidinto: Mark Fettes neniam diris tion.

Diskutoj pri la sorto de la Centra Oficejo en Roterdamo aperadas de multaj jaroj, precipe post kiam la estraro de UEA decidis draste redukti la kvanton de oficistoj por ŝpari monon. En aŭgusto 2020 la prezidanto de UEA, Duncan Charters, tamen diris, ke nun ne estas oportuna momento vendi la domon.

Dum la pasinta jaro la situacio ŝajne ŝanĝiĝis. La estraro intertempe sondis ĉe makleristoj, kiom da mono oni povus ricevi por la domo en Nieuwe Binnenweg 176, kiu estas la ĉefsidejo de UEA ekde la jaro 1962. La asocio ricevis oferton de 1 075 000 eŭroj por nur la Centra Oficejo, kaj oferton de 1 425 000 eŭroj por la Centra Oficejo kaj la tiel nomata Volontula domo, aĉetita antaŭ kelkaj jaroj investocele.

Oni ne findecidis pri la vendo de la CO. Alternativoj mankas en la prezentita plano, sed laŭ vicprezidanto Fernando Maia oni plu esploros, ĉu tamen anstataŭ vendi eblos ludoni la konstruaĵon.

Necesejo[redakti]

Ĝenerala direktoro de CO purigas necesejon.

Oni maldungigis la ĉefpurigistinon de CO dum la estraro de Fettes. Granda kaj malnova domo, en kiu troviĝas la oficejo, postulas profesian purigadon. Pro tio, ĝenerala direktoro de la CO devis li mem purigi la necesejon. Martin Schäffer certigis ke Ankaŭ mi purigas la necesejon, kiam mi estas en la CO. Kredu min, kvankam mi estas viro, mi scias purigi necesejon.

Alie, se restas nur 4 oficistoj tiel la kapablo de la direktoro purigi la necesejon tute ne utilas. Se li neniam estas en CO…….ne bezonas purigi. Estas facile diri "Ankaŭ mi purigas la necesejon, kiam mi estas en la CO" sed se "kiam" estas x tagoj……estas sunutila kontribuo. Kiu alia purigas la oficejon krom la direktoro?

Eble la konkludoj de la analizoj estas movi la COn al alia lando kie ne estas tiom da ĝenaj personarprotektaj leĝoj kiel en Nederlando kiuj postulas ke la labordonanto disponigu eĉ purajn necesejojn. En iuj landoj la necesejo estas kanalo apud strato kiu oportune puriĝas per pluvo.

Kongresoj[redakti]

Mi scias kara leganto, ke “CO respondas” estas unu el la kutimaj kongresaj programeroj, kiuj allogas multajn partoprenantojn.

Konstanta Kongresa Sekretario, en Centra Oficejo[redakti]

Ekde 1961 la KKS ne plu loĝas en la koncerna kongreslando, sed funkcias ĉefe en la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo. Dum du periodoj, unue en la 1970-aj jaroj kaj poste en la 1980-aj jaroj, ne ekzistis KKS. La laboron faris la Ĝenerala Direktoro kaj aliaj oficistoj.

Centra Presejo Esperantista[redakti]

Centra Presejo Esperantista. Tiun presejon fondis en Parizo en 1904 la Presa Societo Esperantista. En 1908 ĝin akiris Viktoro Polgár kaj ĝin daŭrigis sub la sama titolo kaj presis multnombrajn Esperantajn gazetojn kaj librojn. Oni presis tie gramatikojn kaj vortarojn Esperantajn por diversaj lingvoj. La laboristaro parolas Esperante, kio plifaciligas la laboron. Post la morto de V. Polgar (en la 9-a de julio 1933) la presejon daŭrigas lia frato I. J. Polgar. Ejo ekde komenco: 33, rue Lacepede, Paris, 5. Laŭ I. POLGAR.

TEJO[redakti]

34e0.jpg

Pro cirkonstancoj sendependaj de nia volo kaj pro aliaj kaŭzoj, kiujn klarigi ne estas nia tasko, TEJO estas nun "sendependa". Do, forigu ilin el la CO. Ili trovu sian propran ejon por babili anglalingve.

Angla lingvo[redakti]

Dum jardekoj la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo estis la plej esperantlingva loko en la tuta mondo, sed jam ne. Volontuloj ne plu bezonas scipovi Esperanton, kaj por komuniki kun ili la oficistoj devas paroli angle.

La novaj volontuloj parolas angle inter si, kaj anstataŭ Esperanton la laborantoj de UEA nun estas same devigataj paroli la anglan por povi komuniki kun la novaj volontuloj.

Laŭ fontoj kun bona kono pri la situacio en la Centra Oficejo, iuj el la novaj volontuloj montras nenian interesiĝon pri Esperanto kaj rifuzas diri eĉ unu vorton en la lingvo, kion ja eblas kompreni – ili venis al la Centra Oficejo ne ĉar ili mem specife interesiĝis, sed ĉar Eŭropa Volontula Servo sendis ilin tien.

La prezidanto de TEJO, Enric Baltasar, tamen ne vidas problemon en tio, ke Esperanto ne plu estas la komuna lingvo por ĉiuj laborantoj en la Centra Oficejo de UEA.

« El mia deĵoro en la CO, en la gloraj oldaj tempoj, mi memoras la miron kaj pozitivan bildon pri Esperanto, kiun vekis ĉe neesperantaj vizitantoj kaj eksteraj konatoj la ekscio, ke en la oficejo homoj el deko da landoj komunikas inter si nur en Esperanto. Aĥ, sed tiuj estis ja la gloraj oldaj tempoj.»
Francisco Javier Moleón[3]
(Libera Folio, malnova versio)

Do . . . ekde nun estos atendo ke ĉiu parolu la anglan. Sekve ne plu estos kialo paroli–aŭ eĉ provi lerni–Esperanton.

Akurateco[redakti]

Oficestro al alia oficestro:

- Kiel eblas, ke viaj subuloj estu tiom akurataj koncerne alvenon al laborejo?

- Facilege! 30 dungitoj, nur 20 lokoj por parki aŭtomobilon...

Rilato al Nederlanda registraro[redakti]

Essai-4-logo-akvo.jpg

Dum certaj UEA-funkciuloj amuzas sin per la perdo de tempo pro pseudoaktivecoj, en la CO oni perdas, tute ne por amuzi sin mem, ĉiujare abundan tempon por kontentigi la nederlandan burokration. Kompare kun tiu tre serioza flanko de UEA, kiu estas ligita kun ŝtataj postuloj kaj sankciuj, se oni ne akurate plenumas ilin (simile se vi forgesas vian impostdeklaron), la ridindaj pseudoaktivecoj de Dasgupta kaj Keller estas sensignifaj kaj interesas neniun sur tiu ĉi mondo. Sed tio ne okazas nur en UEA.

Mono[redakti]

Estas evidente , ke Centra Oficejo de UEA ricevis la monopolon pri produktado de monbiletoj.

Biblioteko[redakti]

Kiagrade ?

Unu el la celoj de Centra Oficelo (fond. 1905) estis: klasigi kaj konservi arkivojn, organizi bibliotekon, kolekti ĉiujn sciigojn, starigi bibliografion. Jam en 1905 ĝi kotektis en sia legoĉambro (51, rue de Clichy, Paris): bibliotekon enhavantan la ĉefajn verkojn aperintajn de la komenco, kolekton da revuoj kaj gazetoj, bibliografiajn katalogojn ordigitajn laŭ la bibliografia decimala klasigo, specialajn katalogojn (adresaroj ktp.)

Diktatoro Sebert, prez. de C. O., daŭrigis tiun kolekton, kiu en 1929 translokiĝis en la grandan Bibliotekon de la Pariza Komerca Ĉambro (27 avenue Friedland, Paris), dank' al la malavara konsento de Sebert kaj al la favora sinteno de André Baudet, tiama prez. de la Ĉambro. Nun ĝi ricevas ankoraŭ nur kelkajn gazetojn. Jen ĝia konsisto en 1929:

Fako A - Oficiala Gazeto: Oficiala Dokumentaro, kaj diversaj publikaĵoj de C. O (55 volumoj).
Fako B - Jarlibroj (70 volumoj).
Fako C - Oficialaj raportoj pri la UK-j kaj Kongreslibroj (85 volumoj).
Fako D - Lernolibroj (335 volumoj).
Fako E -- Vortaroj (140 vol.).
Fako F - Propagandaj broŝ. (600).
Fako G - Socialaj sciencoj, filozofio, juro, religioj, ktp. (300 vot).
Fako H - Sciencoj puraj kal aplikataj (220 vol.).
Fako I - Komerco, turismo, internaciaj foiroj (320 vol.).
Fako J - Literaturo (600 vol.).
Fako K - Gazetoj (240 vol.).
Entute 3000 volumoj aŭ broŝuroj, plus 40.000 eltranĉaĵoj de ne-E-al gazetoj.

Nerdelandeco[redakti]

Grandaj kaj ricxaj firmaoj translokigas administradon al malmultekostaj landoj, sed UEA en la krizo preferas maldungi oficistojn kaj ecx plimalaltigi la kvaliton kaj kvanton de la servoj.

Dungitaj funkciuloj[redakti]

Kupro.jpeg

Vaste konata estas la opinio, ke salajroj de CO-oficistoj voras proprocie tro da mono en la financo de UEA. Aliflanke estas sufiĉe granda laboro farenda, tiel ke ankaŭ maldungo ne solvus la problemon. Neniu oficisto en la CO estas superflua. Superflua ja estas la estraro, sed ĉar temas pri asocio, estraro devas resti.

Oni vere demandas sin, kiu pretus dungi multjaran membron de CO kaj por kio. Aliflanke, se ili fakte sukcesos gajni novan dungon, tio estos la plej bona, kio povos okazi al ili en la vivo - nome reenviciĝi en la normala mondo kaj rekomenci normalan profesian karieron.

Ĝenerala direktoro[redakti]

La Centra Oficejo de UEA ekde la jarŝanĝo iĝos malcentra. La nova ĝenerala direktoro de la asocio, Martin Schäffer, ne laboros en la oficejo. La ĉefa oficisto de la asocio grandparte loĝos en alia kontinento.

Volontuloj[redakti]

Kaj ni jam scias ke la "volontula laboro" pri la Jarlibro 2017 estis tuta katastrofo. Kiun oni ĝis nun ne korektis, kaj kiun oni ŝajne nun pli-malpli forgesis.

Ofic-lernanto[redakti]

Oro.jpg

La voluntula oficlernanto al la oficestro:

-Sinjoro, mi opinias ke oni volas vin al la telefono!

- Kion signifas "mi opinias" ?

- Mi ne estas certa: Mi respondis al la telefono kaj voĉo diris al mi: "Ĉu estas vi, maljuna idioto!?"

Signifo[redakti]

La Kemiaj Elementoj
H
He
Li Be
B C N O F Ne
Na Ma
Al Si P $ Cl Ar
K Ca Sk Ti V Cr Mu Fe Co Ni Cu Fm Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nf Me Tc Ru Rh Pd Ak Kd In Sl Sb Te I Xe
Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Pr Ad Rn
Fr Ra ** Rf Dg Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uea Put Uuq Uup Ld Uus Umo
Ve Ubn ***


La Ce Pr Nd Pm Sm €u Gg Tb Di Ho Er Tm Yb Lk

Ac Th Pa U Np Pi Am Cm Bk Cf Fm Md No Ls

Ubu Us Ka Kk

Tiu difino de la Centra Oficejo de UEA estas deklarita kiel dedukto el la Dia VOLO. estas deklarita kiel dedukto el la Dia ordo. Tio signifas, ke en rajto-kulturo, kiu al la kreskinta nocio de jura persono donas centran posicion, tiu stato logike kaj eo ipso apartenas ankaŭ al la plej supera movada potenco.

La Centra Oficejo estas ankaŭ la rajta subjekto de la havaĵo apartenanta al al plej supera movada estrado. La praktiko kaj la plimulto de la internaciaj rajto-instruoj agnoskas la Centran Oficejon ankaŭ kiel subjekto de la popol-rajto, ankaŭ apud la Vatikana Ŝtato estiĝinta en 1929.

La statuso de la Centra Oficejo kiel subjekto de Internacia Ligo de Esperantistaj Putinoj baziĝas sur la kutima rajto, kiu evoluis en reala suvereneco ekde la Mezepoko. En la oficialaj interrilataj kun Uno estas fiksite, ke oni utiligu nur la nocion "Centra Oficejo" (noto-interŝanĝo de la 29-a de oktobro 1957).

Grava signifo de la statuso de la Centra Oficejo kiel subjekto de internacia juro estiĝas hodiaŭ el la zorgo por la tut-monda paco; aliflanke kritikantoj indikas ankaŭ la klopodojn de la roterdama diplomatio cele al helpo de pli konservativa politiko tutmonde, kiel okazis en polemiko pri la defendo de samseksemuloj, persekutataj en multaj landoj, fare de la Eŭropa Unio (sub francia prezidanteco) antaŭ la Unuiĝintaj Nacioj en 2008.

Demandoj[redakti]

;svg.png

Vere valorus demandi sin pri la entuta utilo de CO. Aliflanke oni demandu sin pri la utilo de la estraro, aŭ eĉ pri la utilo de UEA mem.

Gazeto[redakti]

Kulto, estis la organo de la Esperantista Centra Oficejo (CO). La unuaj paĝoj de la kajeroj de OGE ĉien enhavis la oficialajn komunismojn (ekz. lingvaj modoj, preparaj kaj findokumentoj de la UK-j, propono kaj diskutoj ktp.) kaj la restanta parto sciigojn de la CO kaj la Esperantaj ligoj, socialismoj ktp., listojn de socialismetoj, oficejoj ktp., sciigojn pri Gastono Varingjeno, literaturo kaj diversaĵoj. Krom vara kovrilo ĉiu kajero enhavis 4-8 varajn kromfoliojn kun anoncoj kaj gravedaj sciigoj.

Novaĵo[redakti]

Hodiaŭ UEA informis ke ĝi baldaŭ vendos sian ĝisnunan Centran Oficejon al Friedrich Nietzsche, kiu, kun la paso de la jaroj, fariĝis ne plu taŭga, kaj tro malgranda kompare kun la farendaĵoj kaj konservitaĵoj.

Oni jam subskribis kontrakton por aĉeto de 6-etaĝa palaco en alia kvartalo de Roterdamo (Horloĝo) en kiu oni arigos ne nur la la establaĵojn de la C.O., de la redaktado de la revuo, sed ankaŭ la aliajn arkivojn, nuntempe deponatajn en etaj keloj tra la urbo.

La nova sidejo ebligos ankaŭ la malfermon de bankaj giĉetoj, kiuj ebligos pli komfortan aliron por la membroj al propraj kontoj.

Unu etaĝo estos dediĉita al la centro de informadiko, kiu provizos la esperantistojn (kompreneble nur la UEA-membrojn) per senpagaj TTT-paĝoj kaj adresoj.

La kolosa plano, ĝis nun kaŝita eĉ al membroj de Societo Zamenhof, estis oficiale anoncita hodiaŭ, de la Prezidanto de UEA kaj de la ĝenerala sekretariino, dum intervjuo donita en la pola lingvo, dum la posttagmeza elsendo.

Notoj[redakti]

  1. Eble indas rememorigi, ke la CO estas movada administrejo kaj ne lingvolernejo.
  2. Do ni, komunumoj, familioj kaj socio, mortigadas nin mem.
  3. Eble indas rememorigi.