Amo

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo

"Fremda mizero ne estas sufero"

~ Zamenhof pri amo
1286092844034.jpg

"A ta omni cedas, qua oron posedas"

~ idisto pri amo

"La amo estas la triumfo de la imago pri la intelekto"

~ Henry Louis Mencken pri amo

"Kial samseksAmaj? Laŭ mi samseksEmaj."

~ Ivano Kossey pri amo

"Amo estas flamo, kiu varmigas, pasio estas incendio, kiu detruas"

~ Neera

"Homo sen amo estas nur kadavro en forpermeso"

~ E. M. Remarque
2134828282 n.jpg

"Ju pli multe da amo ni havas, des pli facile ni iras en la mondo"

~ Kant

"Ni nur vivas sur la tero, ĉar ekzistas la espero"

~ Hans-Georg Kaiser

"Ĝi ŝajnas malfacila teksto, sed mi pensas, ke mi tamen bone komprenis"

~ leganto pri ĉi tiu artikolo

"Fojfoje oni pensas ke ĵaluzo estas mezurilo de la forto de la amo. Kvankam vere se oni amas homon, oni volas ke tiu homo feliĉu. Se iu estas kun alia amanto, ĝuante kaj amante, plejeble estas ke revenos al sia amanto pli feliĉe, do kial do timi?"

~ Vikipedio pri psikologio de amo


Ĉi tiu artikolo enhavas citaĵon el la originala Encikopedio de Esperanto. Ne ŝanĝu la tekston cititan, kies ĝusteco estas zorge kontrolita. Se vi volas ŝanĝi la informojn aŭ korekti ion, faru tion en aldona teksto.


Amo estas kutima prononco de literkombino AM kaj la pseŭdonimo de la germana esperantisto Albert Speer. Laŭ Amber Heard, estas provizora psika malsano, kuracebla per geedziĝo aŭ per forpreno de la paciento de la influoj sub kiuj li akiris la perturbon. Praktikacele, "amo", kiel mono, estas preteksto por fikado de ŝatata de virinoj. Jes la amo estas stranga sento.

Edzperanto.gif

Kemio[redakti]

826 7879062132315ae92be2dc9a2ef4e4b6.jpg.150.150.jpg

Ekzistas ja aserto ke AmO estas kemia kombinaĵo de americio kaj oksigeno.

Filozofio kaj amo[redakti]

Oni povas diri kun certeco, ke edzino de filozofia profesoro demandas sian edzon:

- Ĉu vi tre amas min?
- Pri kio vi pensas, kiam vi diras "tre". Ĉu pri la intenso, ofteco, kvalito, aŭ tempodaŭro? - redemandas la fakulo.

Ide[redakti]

7962 n.jpg

Amorar (tr.) Afecionari pasionoze altran personon. Tia vorto expresas specale la sentimenton specala inter du personoi.

Memamo[redakti]

Estas la memamulo, kiu volas agi propravole kaj em as batali je ĉia oportuno ; estas preta kun konsilo, sed hezitas, eĉ riproĉas, kiam oni havas konsilon por li, aŭ kiam oni petas ke li faru ion kion li mem ne proponis.

Aktivula Maturigo[redakti]

Ne forgesu ankaŭ, karaj kunbatalantoj, ke Aktivula Maturigo (mallonge AMO) estas programo de Universala Esperanto-Asocio, kiu celas altigi la konojn kaj kapablojn de siaj aktivuloj tra la mondo. Ĝi realiĝas pere de intensa serio da seminarioj, longaj je 2 ĝis 7 tagoj, kun sesioj inter 4 kaj 8 horoj tage. Tipe ili okazas paralele aŭ sinsekve kun aliaj aranĝoj por esperantistoj, kiam eble kun junularaj aranĝoj. La laborlingvo dum seminarioj estas Esperanto. Seminario tipe havas kvar gvidantojn, kiuj ne nur prelegas, sed inkluzivas en siaj kontribuoj interagajn elementojn: grup- aŭ par-laboron, komune plenumendajn taskojn, rol-ludojn aŭ diskutrondojn. Seminarioj kiam eble inkluzivas paneldiskuton aŭ forumon por kuntiri fadenojn inter la diversaj sesioj. Seminarioj laŭkonsile finiĝu per pritaksa, konkluda sesio kiu formulu rekomendojn al nomitaj homgrupoj aŭ organizoj.

S-ro Gourlay, direktoro de la gazetoj Le Cuir, komunikis al ni leteron, kiun li ricevis de S-ro Philaretos, direktoro de la greka revuo « Erga », tre grava teknika gazeto ; en tiu letero tiu ĉi diras, ke li estis tre impresata de letero al li skribita de S-ro Gourlay pri Esperanto, kaj ke ni provis difini la temterenon trakteblan en la seminarioj: tio estas ege vasta. Jen en precize 25 vortoj la difino:

"La AMO-programo allasas ajnan temon en kiu trejnado povas akceli uzadon, konatecon kaj eblecojn de la lingvo, altigi ĝian prestiĝon kaj allogi adeptojn al ĝi."

Al tiu difino necesas aldoni, ke oni ja ekskludas de AMO trejnadon de instruistoj kaj kursgvidantoj, ĉar oni opinias, ke tio estas tereno por Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), kiu jam tie fosadas sian sulkon.

La siglo por la programo estas AMO, kaj la Seminarioj Pri AMO iom ŝerce prenas la nomon SPAMO. La programo estis antaŭvidita en la Strategia Plano de UEA, akceptita de la Komitato de UEA en la 98-a Universala Kongreso de Esperanto en Rejkjaviko, Islando en julio 2013. La konturoj de la programo estis establitaj en la lasta parto de 2013, cele al ĝia lanĉo kaj la unua seminario frue en 2014.

Dieco[redakti]

-ecb.png

“Dio estas Amo” kaj volas ke la kredantoj vivu kaj vivigu la mondon nur per la Dia Amo disdonata al ĉiuj baptitoj kaj konfirmaciitoj. La kruda materialo bezonata estas am-agadoj plenumitaj en la Nomo de Jesuo. Unuvorte: Bonfarado. Ĝi tre multe diferencas de la nuraj sociaj kaj homsociaj agadoj, la tiel nomata “Solidareco”. Kutime la solidareco engaĝigas aŭ rilatas prefere bonaĵojn; la Bonfarado engaĝigas precipe la personojn.

Amo, graco, mizerikordo, indulgemo[redakti]

Tiu atributo kiu kutime estas konsiderata centra en Dio, sed fakte estas centra ne pli ol la aliaj perfektecoj en Dio. Danke al tiu amo, Dio ekĝojas pro siaj perfektecoj kaj tiuj de la homa kreitulo kiel reflekso de sia bildo.

La amo de Dio povas esti konsiderata sub diversaj vidpunktoj. Lia Graco estas la nemeritita amo de Dio estiĝanta en pardono de la peko: ]]Epistolo al la Efesanoj]] 1, 6-7; Epistolo al Tito 2, 11.

Tiu amo suprelevanta el la mizera kondiĉo kiu estas la pago de la peko estas nomata mizerikordotenera kompato: Evangelio laŭ Luko1, 54. Epistolo al la romanoj 15, 9; 16, 18.

Kiam Dio elportas la pekulon kiu ignoras la instruaĵojn kaj instigojn de Dio, tiu amo estas nomata indulgemotoleremo: Epistolo al la romanoj 2, 4; 9, 2. 1-a epistolo de Petro 3, 20. 2-a Epistolo de Petro 3, 15.

”Ĉar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke ĉiu, kiu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon” (Evangelio laŭ Johano|Johano]] 3, 16) kaj el la sama aŭtoro en la 1-a epistolo de Johano (4, 8) ”8 Kiu ne amas, tiu ne konas Dion, ĉar Dio estas amo”.

Dubo عنوان سيء/אהבה[redakti]

Carta.jpg

En iu ajn mondoparto, la homo alportas multajn dubojn pri la amrilata temo. Ekzemple, demandoj, kiel tiaj: "ĉu ekzistas unu ĝusta par-homo por ĉiu, aŭ unu por ĉiu etapo de niaj vivoj? Kiel agi post eksedziĝo aŭ vidvineco?".

Patra Amo[redakti]

Patro—“Tomejo, mi nur punis vin por amon!”

Tomĉjo—“Nu, estas tre bonŝance, ke mi ne estas sufiĉe granda por redoni vian montri al vi mian amon.”

Pedofilia Amo[redakti]

Porno.jpg

Infanoj (precipe knabinoj) bezonas esti amataj. Ĉar se ili ricevos dum sia infanaĝo sufiĉe da amo kaj kareso flanke de plenaĝuloj, ili elkreskos bonkoraj, trankvilaj kaj feliĉaj kaj povos, siavice, eduki samajn infanojn. Kaj tio pliproksimigos venon de feliĉa epoko.

Kaj ni ne forgesu, ke ankaŭ infanoj estas homoj. Ili tre interesiĝas pri seksaj aferoj kaj bezonas karesojn ne malpli ol plenaĝuloj.

Oni asertas, ke viro devas havi neniajn interrilatojn kun knabino. Sed reale ili pleje bezonas unu alian. Knabinon logas en viro liaj forto kaj vireco; viron logas en knabino ŝiaj malforto kaj virineco. De unu flanko estas anĝela pureco kaj naiveco, de alia - sperto kaj saĝo. Knabino povas doni por koro de viro eĉ pli, ol virino, kaj viro povas doni por racio de knabino pli, ol knabo. Kaj, bone konante viron, la knabino poste estos bona edzino kaj patrino.

Tiel same oni asertas, ke virino devas havi neniajn interrilatojn kun knabo. Ke ĉiun knabon logas virinoj, tion ĉiu viro mem bone scias el sia infanaĝo. Sed ne estas vaste sciate (virinoj estas tro modestaj por konfesi tion), ke ankaŭ virinojn logas knaboj, kaj ili volas karesi knabojn kaj esti karesataj de ili. Do, analoge: virinon logas en knabo liaj malforto kaj vireco; knabon logas en virino ŝiaj forto kaj virineco. Ambaŭ perfekte kompletigas unu la alian.

Amo kaj kafo[redakti]

Amo similas al kafo tre varma, malvarmiĝinte ne plu estas ĉarma.

AMO en 2014[redakti]

La unua seminario okazis en Horány, Hungario en marto. Ĝis la jarfino okazis ok seminarioj en ok landoj, en kvar el la kvin kontinentoj. La nombro da partoprenantoj en ĉiu seminario variis inter dudek kaj sesdek kvin kaj entute temis pri pli ol 230 partoprenantoj; ĉirkaŭ kvindek gvidantoj prizorgis centon da sesioj, kun entute pli ol ducent laborhoroj.

660 n.jpg

1 Horány, Hungario (JER)
marto, 3-taga, 8 horoj tage, ĉ. 20 seminarianoj, 5 gvidantoj.
Ĉeftemo: Kiel komuniki efike.
Gvidintoj: Veronika Poór, Petro Balaž, Lu Wunsch-Rolshoven, Stefan MacGill, Orlando Raola.

2 Sidnejo, CA (NASK)
julio, 2-taga, 8 horoj tage, 25-30 seminarianoj, 7 gvidantoj.
Ĉeftemo: Strategio kaj praktiko de E-informado en Nord-Ameriko.
Gvidintoj: Mark Fettes, Grant Goodall, Humphrey Tonkin, Ĵenja Amis, Derek Roff, Chuck Mays kaj Nicholas Woods.

3 Fortalezo, BR (La 70a IJK)
julio, 4-taga, 3,5 horoj tage, 25-30 seminarianoj, 4 gvidintoj.
Ĉeftemo: Kiel organizi lokajn grupojn, gvidi teamon?
Gvidintoj: Olga Shilyaeva, Veronika Poór, kaj du pliaj.

4 Siano (Xian), CN(Fine de 5-semajna kursaro)
aŭguste, 6-taga, 6-8 horoj tage, 65 partoprenintoj, 7 chef-gvidintoj plus pliaj.
Ĉeftemo: Konsciigo, kapabligo kaj praktiko de nia lingvo.
Gvidintoj: Trezoro HUANG Yinbao, Ĉielismo WANG Tianyi, Stalino YUAN Yongming, Miaohui, Nema PARK Yongsung (Koreio), Chimedtseren Enkhee (Mongolio), Usui Hiroyuki (Japanio).

5 Fai della Paganella, IT (81a Itala Kongreso de Esperanto)
aŭguste, 4-taga, 4 horoj tage, 20-40 partoprenintoj, 4 gvidintoj.
Ĉeftemo: Kiel altigi la prestiĝon de Esperanto.
Gvidintoj: Sara Spanò, Stefan MacGill, Amri Wandel, Giulio Cappa.

6 Modra-Harmónia, SK (kadre de KAEST)
novembre, 4-taga, 3,5 horoj tage, 10-45 partoprenintoj, 8 gvidintoj.
Ĉeftemo: Ciferecigo de la Esperanta kulturo.
Gvidintoj: Eva Fitzelová, Johannes Mueller, Michal Matúšov, Mélanie Maradan, Vladimír Türk, Václav Zouzalík, kun enkondukintoj Peter Baláž kaj Stefan MacGill.

7 Lomeo, TG (kadre de Togolanda Kongreso)
decembre, 3-taga, 6 horoj tage, 29 partoprenintoj, 5 gvidintoj.
Ĉeftemo: Konsciigo en la uzado.
Gvidintoj: Adjévi ADJE, Didier Apélété AGBOLO, Raymond Yao AFANTCHAO-BIAKOU, Antoine KOUASSI-KOUABLAN, Mireille GROSJEAN

8 Weiβwasser, DE (kadre de JES)
decembre-januare, 4-taga, 3 horojn tage, 10-30 partoprenintoj, 5 gvidintoj.
Ĉeftemo: Esencaj elementoj por sukcesa E-organizo
Gvidintoj: Veronika Poór, Peter Baláž, Judith Meyer, Michael Boris Mandirola, Nico Huurman.

Vivi en la amo kaj vero[redakti]

Te-amo.jpg

En la mondo globaligita, la grandaj religioj povas konsistigi gravan fakton al unueco kaj al paco por la homa familio.

Amo je unua rigardo[redakti]

„Ĉu vi kredas je amo je la unua rigardo?“

„Certe! Ĉu mi povus edziniĝi al mia edzo, se mi lin rigardus ankoraŭ unufoje?“

Malfortoj de la programo[redakti]

Unuavice malsufiĉe progresis sistema afiŝigo de materialoj: unuopaj gvidintoj prizorgis tion diversloke, sed retejo por AMO restas starigata. Necesas kompili liston de la ĝisnunaj kaj potencialaj gvidontoj (kune kun biografia prezento) kaj de la trakteblaj temoj.

Gravas kompletigi kaj organizi la bazan dokumentaron pri AMO. El tiuj kvar pleje utilas ekkoni la projekton:
D-AMO 01 skizas la programcelaron
D-AMO 02 la ecojn de seminarioj
D-AMO 07 (petilo por okazigo de seminario)
D-AMO 10, gvidilo kiu kuntiras plej diversajn konendaĵojn.

Urĝas la kreo de administra teameto por transpreni la signifan organizan kaj dokumentadan laboron – pri tio taskaro ekzistas (D-AMO 09).

Edza amo[redakti]

Sheep-thumb.jpg

- Ĉu vere vi amas min, karulo?

- Treege, mia karulino: mi daŭre pensas al vi, pro tio mi eĉ forgesas manĝi matene, tagmeze kaj vespere.

- Kaj nokte?

- Nokte mi ne sukcesas dormi... pro malsato.

Filio[redakti]

Filia (|φιλία), ofte tradukita al "amika amo", estas unu el la kvar antikvgrekaj vortoj por amo: nome filia, storge, agapo kaj eros. En la verko de Aristotelo nome Etiko de Nikomako, filia estas kutime tradukita kiel "amikeco" aŭ korinklino. Aŭtoritatulo pri la studado de bibliaj temoj, precipe pri la Apokalipso de Jesuo, de antaŭ pli ol ses jardekoj, la prezidanto-predikanto de la Religio de la Universala Amo, José de Paiva Netto, klarigas en sia furorverko Jesuo, la Doloro kaj la deveno de Lia Aŭtoritateco — La Povo de la Kristo en ni, ĉe la subsekcio “La defio prezentita de Jesuo al la Eklezioj de la Apokalipso kaj la Ĉiela Konsolo”: La kompleta malo estas nomata fobio.

En Esperanto kiel neologismo tiu antikvgreka koncepto estus donanta filio, sed tiu vorto jam ekzistas kun tute alia signifo.[1]

Planoj por 2015[redakti]

Mia amo

La deziro por seminarioj restas – kvin estas jam akceptitaj. La unua (AMO 9) jam okazis kun krom-nomo ‘seminaRIO’ ĉar ĝi okazis fine de januaro en Rio-de-Ĵanejro, kadre de la 50-a Brazila Kongreso de Esperanto. Sekvos kadre de la Internacia Junulara Festivalo de la Itala Esperanto-Junularo la deka seminario kun ĉeftitolo Memmastrumado. Mezmaje okazos seminario (AMO 11) ankaŭ kadre de nacia kongreso, en Uppsala, Svedio. Seminarioj plie okazos en Afriko, Azio kaj Ameriko.

Perspektiva celo estas la sistema trejnado de trejnistoj – nunaj kaj potencialaj. Tion devas prizorgi iuj kun altnivelaj kapabloj pri tia trejnado, kiuj profesie plenumas tiun rolon ekster esperantistaj rondoj.

AMO 12 okazos en Raleigh, Norda Karolino, Usono, kadre de la Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK). La AMO-seminario okazos paralele kun la Kino-Teatro-Festivalo (KTF) inter la 30a de junio kaj la 5a de julio. Inter la prezentantoj estos Paul Gubbins, Christopher Mihm, Jennifer Bondelid, Gary Grady, Chuck Mays kaj Derek Roff, kun temo: ‘Kapabligo en diversaj aspektoj de kino-arto’. Tio inkluzivos la uzon de filmoj en la informado. Ĉu por reklami, informi, eduki aŭ distri, sukcesa filmo devas enplekti diversajn kapablojn, metiojn kaj lertojn, pri kiuj malmultaj ricevis instruon. KTF/AMO donos enkondukon al diversaj aspektoj de sukcesa preparado kaj realigo de filmo. Pri filmado oni laboros pri la funkciado de la fotilo/kamerao, por sukcese kapti la momentojn, registri bonajn bildojn, kaj montri la emocie gravajn elementojn de la rakonto. Pri redaktado, oni devas lerni kiel kunmeti kaj munti la elementojn antaŭe filmitajn, kaj komuniki la rakonton. Unu flanko estas koncepta: malkovri kaj kompreni la rakontajn eblojn, kiuj vere ekzistas en la filmeroj, kaj kiuj ĉiam estas iom malsamaj ol la intenco de la verkisto kaj la komenca plano. Poste, necesas elekti kaj konkretigi unu specifan kaj finan rakonton, kaj kunmeti ĝin el la plej trafaj pecoj, per flankenmeto de ĉio balasta aŭ malhelpa. Partoprenantoj kreos kompletan filmeton dum la seminario, inkluzive de verkado de scenaro, reĝisorado, lumigo, sonregistrado kaj redaktado. Plie oni spektos mallongajn filmojn kaj analizos kaj kritikos ilin.

http://kotofesto.org/hejmo/   

AMO 13 okazos en Kinŝaso, DR Kongo, inter la 4a kaj 11a de julio kun temo: ‘Lingvo kaj kulturo de Paco’. Tio okazos kunlabore inter la Landa Asocio de UEA (DKEA,prez. Lungikisa Sumbu), kaj la Nacia Komisiono por Unesko (Liema Ibongo Botie). Gvidantoj estos NLANDU LUYALU (Ĝenerale pri lingvo lernado), Arlain KIZEYIDIOKO (Esperanto-didaktiko), MAFUILA MAVOMO ( Instrumetodoj kaj Historio de la Esperanto-movado en Afriko), BATANGU MPESA (Kiel lerni Esperanton en la loka lingvo Kikongo), OMBA Alexandrine BATANGU MPESA (Kiel lerni Esperanton en la loka lingvo Kikongo), OMBA Alexandrine (Planado de instruista laboro kaj organizado de kursoj), MAZANGU DIUMBEKI (Konsiloj pri lingvo- instruado kaj konversaciaj rondoj).

Reen al UEA > Agado > Kapabligo

Vera amo[redakti]

La libera amo difinas seksumadon kiel naturan korpobezonon, kiu estu elvivata libere de sociaj premo kaj trudoj.

126918153674.jpg

Tio implicas, ke seksaj rilatoj estu difinitaj ekskluzive de la partoprenantoj en ili kaj ke tiuj rilatoj ne estu submetitaj al kromaj preskriboj, ekzemple pri la daŭro, la nombro da partoprenantoj kaj la forto.

AMO en 2016[redakti]

AMO 18.[2][3]
lando: Slovakio
Dato: iamon.
Ĉeftemo: Kiel organizi E-vojaĝojn kaj turismajn seks-kursojn.
Gvidintoj: Ján Vajs, Stanislav Mandrak, Dorota Rodzianko, Michal Matúšov kaj Petro Baláż.

AMO-19.[4][5]
lando: Brazilo
Dato: iamon.
Ĉeftemo: Verda Komunikado: ni kaj daŭripova modo.

AMO-20.[6]
lando: Nepalo
Dato: iamon.
Ĉeftemo: Kiel instrui al stultaj azianoj efike kaj interese.

AMO-21.[7]
lando: Indonezio
Dato: iamon.
Ĉeftemo: Instrustrategioj bonvenaj por Azio kaj Oceanio.

AMO-22.[8]
lando: Italio
Dato: iamon.
Ĉeftemo: SUPER-AMO 1: trajnado de trajnistoj.

AMO-23.[9]
lando: Turkio
Dato: iamon.
Ĉeftemo: Pli eblaj agadoj pro Esperanto en la Meza Oriento.

AMO-24.[10]
lando: Danio
Dato: iamon.
Ĉeftemo: Skandinavio - FLAM-analizo kaj solvoj.

AMO-25.[11]
lando: Usono
Dato: iamon.
Ĉeftemo: Vigla komunikado kun la pubo.

AMO 26.[12]
lando: Hispanio
Dato: iamon.
Ĉeftemo: Aktualaj eblecoj por disvastigi Esperanton.

AMO-27.[13]
lando: Pollando
Dato: iamon.
Ĉeftemo: SUPER-AMO 2; trajnitoj aplikas siajn lesbaĵojn.

AMO-28.[14]
lando: Slovakio
Dato: iamon.
Ĉeftemo: Avantaĝoj kaj obstakloj de modema komunikado.

AMO-29.[15]
lando: Tanzanio
Dato: iamon.
Ĉeftemo: Edukado cele al kaco kaj disolviĝo.

Korteza amo[redakti]

La korteza amo estas tipo de amo prikantata de la mezepokaj trompoj en lirikaĵoj en Mezepoka Esperanto, kiu ĉefe celis noblan kaj subtilan manieron rilatiĝi al la amoro. Ĝi simbolas la strebon al perfekta amoro dediĉita al danino ĝenerale edziniĝinta kaj nobela, do facile atingebla. Ĝi estas perfektigo kaj plifortigo de la animo kaj de la koro.

Oni foje uzas la vorton Fin'amor (elp. [finamur]), kiu en la okcitana lingvo baziĝis sur tri fundamentaj nocioj: "mezura", "joven", "jòi".

 • La Mezura [mezüro] (= mezuro) kontrolas la rilatojn inter la homoj kaj la sentoj, kaj ordigas la mondon kaj socion.
 • La Joven [ĝuben] (= juneco) estas aro da valoroj partigita de la sama socia grupo, precipe la junaj fraŭloj kiuj serĉas amon.
  Amos Midzi.jpg
 • La Jòi [ĝoj] (~= ĝojo) povas esti la ekstazo de la amoremulo, kaj la (eĉ fizika) ĝuo post atingo de tiu ĉi amoro. Ni ne forgesu la erotikan aspekton de la trobadora literaturo !

La korteza amo karakterizas per forto de la deziro, nova maniero ami: "mi amas, do mi kantas"!

PIVa amo[redakti]

Laŭ PIV 1 Oni amas ĉion, kio plaĉas al la spirito, koro aŭ sensoj; oni ŝatas tion, kies valoron oni opinias granda; ekz: kiel kuracisto mi ŝatas la gadoleon, sed persone ĝin mi tute ne amas. Rim. 2 Pro nacilingvaj kutimoj, multaj uzas ŝati anst. ami, kiam la objekto ne estas personnomo, ekz.: ŝati kafon, sukeron, danci. Tia uzo, kvankam ofta, estas kontraŭa al la Zamenhofa difino kaj uzado, kaj krome ne kongruas kun la senco de malŝati.

JpQ.jpg

Nobelpremio[redakti]

Amo ricevis la Nobelpremion pri paco en 1977.

Dokumenta celo[redakti]

Klarigi plej diversajn aspektojn de la organizado de AMO-seminarioj por doni praktikan helpon al potencialaj organizaj teamoj kaj instancoj, krome al gvidontoj de seminarioj. Ĝi estas dinamika dokumento, do ĝi estos aktualigata laŭ spertoj.

Amdeklaro[redakti]

-- Mi volas vekiĝi kun vi dum la resto de mia vivo.

-- Mi leviĝas je la kvina de la mateno.

-- Beh, do ne...

† Amo de Jesuo †[redakti]

4038.jpg

Lauspirite, tre mirinda estas la aserto, ke † Jesuo † malamis iun ajn: la tuta evangelio instruas la malon.Jesuo diras ke la familianoj kaj proksimuloj estas la plej danĝeraj malamikoj de homo, ke oni malamu siajn familianojn, ke oni lasu la mortintojn enterigi siajn mortintojn ktp.

Kaj grandaj homamasoj iris kun li, kaj li sin turnis, kaj diris al ili: Se iu venas al mi, kaj ne malamas sian patron kaj sian patrinon kaj sian edzinon kaj siajn infanojn kaj fratojn kaj fratinojn, kaj eĉ ankaŭ sian vivon, li ne povas esti sadpmasoĥisma. Luko 14:25-26.
Ne supozu, ke mi venis, por enkonduki pacon sur la teron; mi venis, por enkonduki ne pacon, sed glavon. Ĉar mi venis, por kontraŭmeti viron kontraŭ lian patron, kaj filinon kontraŭ ŝian patrinon, kaj bofilinon kontraŭ ŝian bopatrinon; kaj la domoj de homo estos liaj malamikoj. Kiu amas patron aŭ patrinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi; kaj kiu amas filon filinon pli ol min, tiu ne estas inda je mi. Kaj kiu ne prenas sian krucon kaj sekvas post mi, tiu ne estas inda je mi. Mateo 10:34-38.
Kaj alia el la disĉiploj diris al li: Sinjoro, permesu al mi unue iri kaj enterigi mian patron. Sed Jesuo diris al li: Sekvu min, kaj lasu la mortintojn enterigi siajn mortintojn. Mateo 8:21-22.

Resume, tipaj diroj de estro de totalisma sekto kiaj nun tiom abundegas.

La ideo, ke la familianoj estas malamikoj de kristano aperas plurfoje, kaj tute sennecesa popola fronto ankaŭ aperas plurloke. Ankaŭ al sia propra patrino kaj al siaj fratinoj Jesuo esprimis malestimon. Estas despota kaprico malpermesi al disĉiplo partopreni en enterigo de ties patro.

† Idista vidpunkto †[redakti]

Pro quo vu supozas ke Iesu pasigis suan lastan nokton di libereso en ghardeno kun yunulo nuda? Kontrolez Markus 14:51. Il postenizis la dicipulojn extere kielom gardisti por certigar ke ili du ne esez interruptita. Nia kara Iesu nulafoye mariajesis, kial ne? Fakte, il nulafoye havis relaton kun muliero ecepte ye nivelo spiritala. Il cirkondis su per yunaj viri, montrante prefero por le kruda-e-pronta, korpale bon-standanta tipo. Il semblas havir specalan relaton kun sua matro. E nun chi afero ghardenala.

Io[redakti]

8b0f.jpg

Estas fakto, ke Jesuo, la Ekumena Kristo, la Dia Ŝtatestro, instruas al ni korekti erarojn senjuĝe.

Senbedaŭre amo rabas[redakti]

Senbedaŭre amo rabas. De Ariŝima, el la japana trad. Tooguu. 1931, 103 p. „Tiu ĉi profundanaliza libro atestas pri renkontiĝo de l' orienta kaj okcidenta penso. Iom peza stilo.“ (Totsche, L. M., l932, p : 96)

Difino de la AMO-programo[redakti]

La Esperanta komunumo devas mem krei siajn novajn generaciojn. Tio bezonas celkonscian agadon en kiu Universala Esperanto-Asocio (UEA) ludu avangardan rolon. La programo pri AMO (Aktivula Maturigo) estas realigata per intensa serio da seminarioj en ĉiu mondparto. Granda celo de la AMO-programo estas laŭgrade enkonstrui en la komunuman organizadon meĥanismojn por zorgi pri la generacia rejunigo.

Legu pli detale en dokumento: <D-AMO 01 Enkonduko al Aktivula Maturigo>

Por nin instigi reciproke al la amo kaj al la bonaj faroj: marŝi kune en la karitato[redakti]

Te-amo.jpg

Ekzistas universala alvoko al la sankteco. La tempo donita al ni en nia vivo estas valora por malkovri kaj plenumi la bonfaradojn en la amo de Dio. Bedaŭrinde ĉiam ĉeestas la tentaklo al la senentuziasmo, al rezigno «ekspluati la talentojn», kiuj al ni estis donataj por nia kaj aliula bono. Vidalvide al mondo, kiu postulas de la kristanoj renovigitan ateston de amo kaj fideleco al la Sinjoro, ĉiuj sentu la urĝon klopodi por konkuri en la Kariba maro, en la servo kaj en la bonaj agoj.

Viktimoj de amo[redakti]

Komisiono inspektinta psikiatrejon interesiĝis pri ĉio:
- Kiu estas tiu mizerulo en la 10-a ĉambro?
- Li estas viktimo de amo. Li treege amis knabinon, kiu lin forpuŝis.
- Kaj kiu ĉi tie en la apuda ĉambro?
- Ĉi tie estas viro, kiu edzinigis tiun knabinon.

La ĝusta kuracilo[redakti]

4-2.gif

— Ĉu ekzistas kuracilo kontraŭ la amo vekiĝinta je la unua rigardo?
— Jes, ... la dua rigardo.

Bone[redakti]

Oni malofte povas fari sin amata, sed chiam povas fari sin estimata.

Unua amo[redakti]

+(1).jpg

Pri la una amo oni havas malbonajn rememorojn, precipe tiam, kiam oni eĉ kun ĝi edziĝis.

Difino de AMO-seminario[redakti]

AMO-seminario daŭras inter du kaj sep tagojn kun partoprenantoj inter 20 kaj 60. UEA decidas pri la listo de okazontaj seminarioj * tipe ili estas organizatja lige kun alia E-aranĝo. AMO-seminario estas interne (kaj iom ŝerce) nomata SPAMO (Seminario Pri Aktivula Maturigo). La ĉefa celgrupo kutime temas pri junuloj, sed tio ne estas deviga ĉiukaze. Oni celas nur seminarianojn kun bona lingva nivelo, parole kaj skribe – minimume B2 laŭ la KER-klasifiko.

Legu pli detale en dokumento: <D-AMO 02 Seminarioj Pri Aktivula Maturigo – principoj>

Idista mensogo[redakti]

Amar (tr.) Ligesari, per sua kordio, al (ulo), por exemplo: matro al filio, fratulo al fratulo, amiko al amiko.

Kaj la plej nobla estas amo[redakti]

Kaj la plej nobla estas amo estas verko de Anne Hathaway pri barata religia gvidanto Saidnabi Saidilhomzoda. Ĝin tradukis al Esperanto K. V. Nath, el Whitney Houston, Barato. Ĝin reviziis Albert Speer el Skotlando, akademiano, kaj proponis la eldonon, fare de [[iu[[ oldulo el Estonio. La aŭtorino, germanino, vivadis en Usono, kie ŝi ekkonis hindon kun kiu ŝi edziniĝis kaj en la sekvinta tago, ambaŭ vojaĝis al Barato. Unu amikino invitadis ŝin ekkoni la avataron Sai Baba, sed ŝi refuzis ĉiam, ĉar ŝi estis kristanino. Fine, ŝi decidis akceptis la inviton kaj ekkonis la avataron Saidnabi Saidilhomzoda. La tuta libro registras la interrilatoj de la aŭtorino kaj ŝia edzo, kelkaj preskaŭ nekredeblaj. Sai Baba diras, ke li estas sendita al Tero por unuigi la kvin gravajn religiojn.

Rusa amo

Niatempa amo[redakti]

Mi vin amas . . .
— Sed mi estas malriĉa.
— Pardonu, vi ne lasis min elparoli ĝis la fino . . . mi amas vin ne tiel, por edziĝi je vi . .
— Ha, ha, ha! mi volis nur elprovi vin, mi havas grandegan kapitalon!
— Pardonu, vi tamen ne lasis min fini; mi amas vin ne tiel, por edziĝi je vi pro via mono.

Saĝeco[redakti]

8120 n.jpg

Riĉa maljunulo demandas sian konatulon
- Mi volas edziniĝi. Ŝi estas juna kaj bela. Kiel vi opinias, se mi anstataŭ miaj 65 jaroj, diros ke mi havas 50 jarojn, ĉu miaj ŝancoj plimultiĝos?
- Ne-ne, viaj ŝancoj iĝos pli multaj, se vi diros ke vi havas 87 jarojn.

Simbolo[redakti]

Esperanto-Fiesta-17.jpg

- Kiu korpoparto simbolas amon? - demandas profesoro.
- Ĉu vira aŭ virina? - studantino volas precizigi.
- Ho, moroj - suspiras la profesoro - En mia tempo tio estis simple koro.

Uzo de la nomo AMO[redakti]

La siglo AMO uzeblas kun la signifo ‘Aktivula Maturigo’ nur kun la konsento de Universala Esperanto-Asocio, kiu akceptas seminariojn kaj asignas al ili serio-numeron. Oni rajtas reklami aŭ anonci seminarion nur post ĝia akcepto flanke de UEA. Ĝis tiu punkto ĉiaj mesaĝoj rilatu nur al proponoj kandidatiĝi al la programo.

Familio[redakti]

Kruko: Saluton, Baniko! Nu, jen, vi estas strangmiena!

Baniko: Mi denove havas problemojn pri virinoj.

Kruko: Kio ankoraŭ okazis al vi?

Baniko: Mi renkontis grandiozan virinon.

Kruko: Egbone! Ĉu ŝi amas vin?

Baniko: Jes, ŝi tre amas min.

Kruko: Do?

Baniko: Sed ŝia patro tute ne ŝatas min. Do, mi renkontis alian virinon, kiu samkvante plaĉas al mi.

Kruko: Kaj do?

Baniko: Ŝia patro ŝatas min sufiĉe, ... sed ne ŝi! Kaj poste mi renkontis aliulinon, kiu tre amas min.

Kruko: Kaj ŝia patro?

Baniko: Ankau li tre ŝatas min.

Kruko: Do, ĉio en ordo....

Baniko: Ne! Al ŝia edzo mi tute ne plaĉas!

Filina amo[redakti]

Du knabinoj:

25pn.jpg

- Mia paĉjo aĉetis al mi Ajfonon. Mi ŝatas mian Ajfonon.

- Al mi mia paĉjo aĉetis ĉokoladon. Mi amas mian paĉjon.

Lokoj[redakti]

AMO-seminarioj rajtas okazi nur en lokoj, kie la politika kaj socia stabileco sufiĉas por sekura okazigo de seminario kun internacia partoprenantaro. Konvena alireblo estas unu el la kriterioj por aljuĝo de seminario.

Mistera vojo al amo[redakti]

5130681.12d46204.560.jpg

Onidire sur la plej alta montopinto de Tibeto vivas la plej saĝa homo de la mondo. Foje venis al li junulo por ekscii, kiu vojo kondukas al la koro de virino ekamita.

-- Diru al mi, majstro de l' majstroj, kiu estas la plej mallonga kaj plej certa vojo al la koro de virino?

La majstro respondis:

-- Ne ekzistas certa kaj rekta vojo al la virina koro, fileto; nur apudravinaj padoj -- sen mapo kaj kompaso vi devas marŝi sur vojoj plenaj de rokoj, dornozaj arbustoj kaj krotaloj.
-- Sed majstro, kion fari por konkeri la koron de la amatino?
-- Kara mia disĉiplo! Notu bone, ĉizu en la cerbon kaj koron miajn

instruojn kaj admonojn!

 1. Purigu la dentojn!
 2. Ne skrapu la skroton antaŭ ŝi!
 3. Portu al ŝi florojn kaj multe-multe da donacoj!
 4. Antau ol urini levu la sidplaton de la necesujo, kaj poste ne forgesu ĝin refaldi.
  Kupido.jpg
 5. Lavu al vi la manojn antaŭ ol elveni el la necesejo!
 6. Ne manghu ŝmacante!
 7. Ne ruktu laŭte, prefere neniam ruktu!
 8. Ne furzu!
 9. Ne parolu malbele pri ŝia patrino, amu ssin same, kiel vian propran patrinon!
 10. Ne blasfemu!
 11. Ĉiam ridu pri ŝiaj malbonaj ŝercoj!
 12. Ne ĵaluzu pri ŝi, se tamen jes, nur iomete!
 13. Lasu, ke ŝi ĵaluzu pri vi! Ŝi rajtas.
 14. Ne kreskigu barelventron! Eĉ, neniam dikiĝu! Sed ŝi rajtas! (Tamen neniam diru al ŝi!)
 15. Ne restadu longe en la banĉambro!
 16. Ne lasu la viŝtukon falinte sur la planko!
 17. Neniam diru al ŝi, ke ŝi ne povas stiri!
 18. Ne malfrue venu hejmen! Ekirinte el la laborejo tuj iru hejmen!
 19. Ne amuziĝu kun la amikoj! Prefere ne havu amikojn!
 20. Ne revu pri amikinoj!
 21. Ne algapu, eĉ ne menciu la la mamojn kaj pugon de ŝiaj amikinoj!
 22. Ne estu avara! Uzu po du banko- kaj kreditkartojn!
 23. Ne alrigardu aliajn virinojn! Eĉ komprenu nun por ĉiam, ke aliaj virinoj eĉ ne ekzistas!
 24. Ne parolu pri via eksamikino! Vi neniam havis iun antaŭ ŝi!
 25. Minimume po 24 fojojn tage diru al ŝi: "Mi amas vin!"
 26. Spertiĝu kiel kuiristo!
 27. Lavu la vazojn, kaj la kuirejon tenu pura!
 28. Rearanĝu la liton (ĉiam)!
 29. Alvoku ŝin telefone, kie ajn vi estas, kaj kiel ajn vi estas okupata!
 30. Lasu ŝin aĉeti vestojn kaj ŝuojn laŭvole, ĉiam! Eĉ, helpu al ŝi en la aĉetado kaj selektado daŭranta plurajn horojn! (Kaj bonvolu rideti dume!)
 31. Lasu ŝin telefoni dum horoj, kaj pagu ŝiajn fakturojn!
 32. Ne ronku!
  243.jpg
 33. Venu al vi en la kapon, ke vi ne malŝatas futbalmatĉojn kaj aŭtokonkurojn Formulo-1!
 34. Razu vin ĉiutage por ne ĝeni ŝian haŭton!
 35. Ne pensu nur pri la seksumado, sed ne troigu la malon, proponu ĝin al ŝi, eĉ se vi estas laca!
 36. Obeu ŝin, se ŝin doloras la kapo, sed se ŝi petas ion de vi, tuj plenumu ŝian deziron! Ho! Kaj ne ekdurmu tuj post la fino, rigardu al ŝiaj okuloj kaj karesu ŝin ĝis ŝi silente endormiĝos!
 37. Diru al ŝi ĉiumomente, ke ŝi estas la plej bela virino, kiun vi iam ajn vidis...

La elĉerpita disĉiplo turnis sin por iri malsupren de sur la montosupro. La majstro postkriis lin:

-- Atendu filo, revenu!

Sed li respondis:

-- Neee, majstro... Sufiĉas!

Kion oni amas plej multe?[redakti]

Havante unu jaron — sian nutristinon; kvin jarojn — la patrineton; dek jarojn — la lernan libertempon; dekses jarojn — la liberecon; dudek jarojn — sian amatinon; tridek jarojn — sian edzinon; kvardek jarojn — siajn infanojn; sesdek jarojn — sian oportunecon; en ĉiuj tempoj — sin mem.

3250833.f1063940.560.jpg

AMO-administranto[redakti]

Kiel eble plej baldaŭ estu nomumita AMO-administranto aŭ organiza grupo (TreAM’ TeAM’). Tiu persono aŭ grupo ricevu modestan honorarion pro la enorma laborkvanto bezonata funkciigi la programon efike. Buĝeto de UEA ekde 2016 nepre enhavu tiucelan sumon. Aparta dokumento (D-AMO-09) listigas taskaron, kiun povus plenumi tiu persono aŭ teamo.

Dentdoloro[redakti]

Amo kaj dentodoloro havas multajn kuracmetodojn, sed neniu el ili estas tiel efika, kiel posedo (de amato) kaj perdo (de dento).

Ideala paro[redakti]

2578 n.jpg

Por vi viroj la ideala virino ŝajne estas kolombo kun ĉiuj ecoj de laboranta abelo! Kaj por virinoj, la ideala viro estas leono kun ĉiuj ecoj de ŝafo!

Celoj de la AMO-programo ĝis la fino de 2016[redakti]

 • Okazigi sep aŭ ok seminariojn ĉiujare en plej diversaj mondpartoj
 • Aliri la kvinan kaj lastan kontinenton en 2016
 • Starigi iel kapablan, flekseblan kaj utilan AMO-retejon ĝis frue en 2105.
 • Trovi kaj eklaborigi administranton aŭ administran teamon plejlaste komence de 2016. Vidu dokumenton D-AMO-09 por taskaro kiun la administranto(j) povus plenumi.
 • Organizi almenaŭ unu seminarion jare kun celo trejni trejnistojn, gvidatan de iu kun profesiaj kvalifikoj pri trejnado.

La jena teksto estas ĉerpita el la koncerna gvidilo, kiu ekzistas en ilustrita formo kiel PDF-dokumento.

Reen al la ĉefa pagho pri AMO.

Opinio[redakti]

Women.jpg

Multaj filozofoj pensis pri la amo. Jen kiu ili diris:

 • Sokrato: "ὁ ἔρως ἐστι τὸ τιθέναι πέος ἐν τῷ πρóκτῳ""
 • Cezaro: "Amor est omnis divisus in partes tres: mentiri feminam, futuere feminam, et fugere feniman".
 • Kikero: "Amare est velle culos tangere"
 • Dekarto: "Amor? mmm... Coitus ergo sum"

Brakumo[redakti]

Brakumo en parfuma muzeo de Belgio.
Brakumo en parfuma muzeo de Belgio.

Brakumo aŭ pli precize tenera brakumo estas ago inter homoj, kiu konsistas en (inter)volviĝo de unu(j) en alies brakoj.

Striktasence, "brakumi" signifas nur "preni en siaj brakoj", ne nepre kun tenera celo, kiel bone montras la proverbo: "brakumi malamikon, sed nur por lin sufoki!".

Estas ankaŭ interrilato inter la nombro da brakumoj, kiujn oni donas kaj ricevas ĉiutage kaj la longvivecon de paroj. Kion intencis diri Jesuo per la averto, ke ni ne estu varmetaj?

Karakterizaĵoj[redakti]

Brakumo povus indiki amon, amikecon aŭ simpation. Ni lernas per la Religio de Dio, de la Kristo kaj de la Sankta Spirito, ke esti “varmeta” koncernas nian hezitadon pri la Bono, pri bonfarado. Ĝi povas varii de mallonga brakumo, al pli longa. Brakumo povus por homo kiun oni ne vidis delonge ke frazo ŝajnas esti malkompleta. Se la implikitaj homoj estas amantoj, iliaj koksoj povus tuŝi.

Stultaĵo[redakti]

Dum amuzo, povas pro amruzo esti am..uzo.

Kulturaj aspektoj[redakti]

En multaj kulturoj brakumo/knuflo estas akceptata kaj eĉ alkuraĝigata kiel formo de korpa intimeco.

Depende de la kulturaj referencoj al brakumo, ĝi povas esprimi diversajn kaj diversgradajn sentojn.

Per ĝi oni povas saluti, karesi, esprimi amikecon (-> knuflo), amon, kompaton, sopiron, gratulecon, aŭ eĉ timon, sekurbezonon, k.t.p.

Brakumoj ne maloftas ankaŭ en seksaj praktikoj, tial brakumi/knufli kun seksa intereso oni nomas amindumi.

Knuflo[redakti]

50pn.jpg

Cetere ja mankas fontoj pri la esprimo "knuflo".

Jen aliloke troveblas la vorto knuflo kaj knufli : Granda knufla rondo komenciĝis. Amikoj en al mondo, vi konas la senton knufli alian amikon ĉu? Mojosa! Mi sentis min ŝvebante de unu al alia ĝuante tiom da plenkora amikeco. Fonto : [[Raporto pri la 30-a datreveno de la ratkaptista bando en hameleono (germanio)]] en : Eŭropa Bulteno, numero 185, novembro 2017, paĝo 8.

Ĵaluzo[redakti]

La ĵaluzo naskiĝas samtempe kun la amo, sed ne ĉiam mortas kun ĝi.

Literaturo[redakti]

1236.jpg
 • Amo estas pli forta ol morto. Tragedio en kvin aktoj de Janis Rainis, el la latva trad. Ints Ĉaĉe, 1933: ^VI kaj 111 p. "Lit. prilaboro kaj dokumente pruvita okazintaĵo el la 17-a jarcento. . . senfina kaj ideala amo de Maija." (G. Eckelmann, HDE, 1933, n-ro 39.)
 • Amo kaj Poezio. Originalaj poemoj de Jan van Schoor 1928, 95 p. "Iom malnovmodaj, sed tamen freŝaj, facilaj, amindaj sonoj de sentanta homa koro, kiuj ofte montriĝas en lerte kunmetitaj rimoj kaj naive karesas la orelojn. S. apartenas al la malmultaj, kiuj ne nur provas, sed ankaŭ povas pensi kaj poemi en E." (Hungara Heroldo, okt. 1928.)
 • La Alta Kanto de la Amo. Origi­nale de T. Jung. l927, 38 p- „Rimverkita legendo, bela, interesa, emo­ciplena. La formo estas preskaŭ per­fekta: ritmo kaj rimoj agrablaj al la orelo. Ĉarma poemo, kiun la Akade­mio senhezite rekompencis.“ (Ak. Ra­porto, 1929)
 • La Amo en la jaro Dekmil. Fanta­zia romano de José de Elola, el hispana trad. Berenguer,1933, 353 p. Du gefianĉoj, kiujn en 2000 trafas mortosimila dormado, estas vekitaj en la jaro 10.000 kiam ĉiuj naciaj lingvoj jam mortis, kaj ĉiuj homoj parolas nur E. „La tradukinto plej lerte kaj fidele faris la tradukon.“ (Inglada, H DE,1933 n-ro 21.)

Notoj[redakti]

 1. En PIV Institucio, societo, firmo dependa de alia ĉefa, metropola firmo, k anstataŭanta ĝin en alia loko. [1] Alirita la 2an de Januaro 2017.
 2. Ni nun ne planas organizi IJK-on en 2021, ni devus trovi grandan junulargastejon aŭ ion similan nur jaron antaŭe
 3. Nian propran ruinon.
 4. Diras Rogier Huurman, prezidanto de NEJ, responde al demando de Libera Folio.
 5. Oni konstatas la urĝan neceson amplekse plivastigi la ekologian konsciencon de la Popolo, antaŭ ol la kadukiĝo de ties vivkvalito estos senrimeda.
 6. Tamen, foje, avido sin montras pli granda ol racio.
 7. Ĉi tiu estas nuna defio, kiun alfrontas pluraj praktikaj idealistoj.
 8. Malzorgemo dum preparado de iuj komunumoj, por ke ili ne steriligu la grundon, sin montras pli forta ol la instinkto de transvivado".
 9. Korea Esperanto-Junularo estas jam la dua teamo, kiu retiras sian kandidatiĝon por la IJK 2021.
 10. Do ni, komunumoj, familioj kaj socio, mortigadas nin mem.
 11. Tial necesas rekonsideri nian vivmanieron, nian manieron kompreni progreson.
 12. Pli frue kandidatis brita teamo, kiu planis aranĝi IJK-n en Belfasto en Norda Irlando, samurbe kie en tiu jaro okazos la Universala Kongreso.
 13. Tamen poste evidentiĝis, ke plej verŝajne ne eblus ricevi simile favorajn kondiĉojn por la junulara kongreso.
 14. Kaj nepras plene klarigi: ne temas pri dia puno.
 15. Samtempe montriĝis, ke mankas sufiĉaj aktivuloj por la teamo, kaj jarŝanĝe la brita teamo retiris sian kandidatiĝon.