Asocio Tutmondeca Esperanto

El Neciklopedio
(Alidirektita el TE)
Iri al: navigado, serĉi
2049 x.jpg Ĉi tiu artikolo estas pri Esperanto-movado*

Pagu vian kotizon kaj kriu "Vivu Zamenhof"

*Rimarku: kritikemo danĝeras en Esperantio. Publike kritiki povas kaŭzi al vi ricevon de merdpluvo.
F67.jpg

"Por estri la tutan mondon ne sufiĉas nomi sin tia."

~ Zamenhof pri TE

"Ĉu vi intencis serĉi: Asocio Tutmonda Esperanto"

~ Vikipedio pri Asocio Tutmondeca Esperanto

"Supozeble preskau neniu"

~ Aleks Kadar pri anoj de TE

"Interese, sed iom triste!"

~ leganto pri ĉi tiu artikolo

"La kato duras kaptar musi"

~ idisto

La Asocio Tutmondeca Esperanto (TE) estas asocio de bonalingvanoj.

K-rusoj.jpg

1.CELOJ[redakti]

Esperanto-kluboj-003-eta.jpg

Tutmondeca Esperanto havas la celon

a.ne nur protekti la logikecon sed ĝin plialtigi por respektive restaŭri la simplecon kaj internaciecon de Esperanto lau la principoj registritaj en la Fundamento de Esperanto kaj prezentataj en la konsiloj de Zamenhof (ekcepte la diabla 15-a regulo, kompreneble),

b.kreskigi kaj komprenigi tiun internaciecon, kiu en la tempo de Zamenhof estis bazita sur limigita nombro da eŭropaj fontolingvoj, kiel tutmondecon, t.e. tute rekonante la eŭropajn radikojn de Esperanto agadi por

i.purigado de Esperanto per superbluaj vortperfortoj
ii.akcepto de novaj vortoj nur el ne-eŭropaj kaj eksterteraj kulturlingvoj, kiam oportune (tio estas neniam)
iii.ellabori kriteriojn por enpreno de ‘fremdaj vortoj’, kiel nomataj en la diabla dekkvina regulo de la Fundamenta Gramatiko, en Esperanton, laŭ ties elparolo aŭ laŭ ties skribo, kaj por la maniero en kiu ili ‘ricevas (nur) la ortografion kaj la gramatikajn finaĵojn de tiu ĉi lingvo’
iv.specilia (!) konsiderado de kriterioj por ‘fremdaj nomoj’ kaj komprenebleco de specvortoj kaj nomoj en Esperanto por homoj edukitaj en lingvo kun nelatina skribo
v.purigado de Esperanto je idiomaĵoj, propraj al eŭropaj lingvoj kaj malfacile kompreneblaj por ne-eŭropanoj, ĉar ties malsupera inteligenco ne ebligas tiun komprenon
vi.rekonado en instruado kaj studado de la propreco de la Esperanta gramatiko kaj ne aŭtomate klarigi ĝiajn fenomenojn laŭ la ĝerman-latin-greka modelo (bone, mi ne komprenis tion, eble ĉar mi ne estas eŭropano)

c.intrigi en la Akademion de Esperanto ĝis intensa kverelado pri siaj taskoj de esplorado, kontrolado, reviziado kaj kritikado de vortaroj, lernolibroj kaj kursoj per interreto, kun aparta zorgo pri la evoluo de la lingvo Esperanto en medio de neformala transdonado de lingvokono,

d.zorgi ke esperantistoj, precipe verkistoj, vortaristoj, redaktistoj kaj instruantoj uzu malmavan esperanton, jam tutronde nemalbonkompreneblan.

2.MEMBROJ[redakti]

Asembleo de bonalingvaj membroj de TE

a.Kiel membroj de TE (kial ne ATE?) estas allaseblaj homoj scipovantaj Esperanton, disponantaj pri internacie funkcianta retpoŝtadreso kaj subskribintaj la celon a. de la statuto.

b.Kondiĉo por membreco estas pago de kotizo, personkoniga aniĝo al la centra retdiskutlisto kaj elekto de minimume unu el la ekzistantajprogrampunktoj, starigitaj de la centra diskutlisto, en kies agado li volas partopreni (estas malpermesata la membreco de virinoj, krom Anna Lowenstein). La personkonebleco (minimume persona kaj familia nomoj kaj loĝlando) devas montriĝi en la, ligita al lia retadreso profilo. Araboj, afrikaj nigruloj, brazilaj indiĝenoj, islandanoj kaj aliaj homoj, kiujn ne havas familinomon, memkompreneble, ne povas aliĝi al asocio.

c.Post kiam la kandidato subskribis celon a. de la statuto per la simpla fakto ke li aniĝis la centran retdiskutliston, li rajtas voĉdoni en ĝi, sed partoprenado en la diskutado estas rezervita al tiuj kiuj deklaris sian elekton de minimume unu el la programpunktoj. Kompreneble, oni ne povas aniĝi retdiskutliston por kontraŭigi la programon.

7938 n.jpg

d.La membroj de Tutmondeca Esperanto partoprenas aktive en programpunktoj derivitaj de la celoj menciitaj en la artikolo 1. Pri la programpunktoj kaj la retagadlistoj decidas la centra diskutlisto. Vidu artikolon 3 (ĉu vi komprenis tion?)

e.Ĉiu membro povas inviti konatulojn kiuj plenumas la kondiĉon a. de ĉi-tiu artikolo aliĝi al la listo laŭ artikoleroj b kaj c.

f.Post pagado de la kotizo kandidat-membro estos prezentata al la membraro de la elektitaj de li retagadlisto(j); se post du semajnoj ne venas obĵeto, li (memoru neniu virino!) estas akceptita kiel membro. Se venas obĵeto kun argumento kontraŭ aliĝo de tiu kandidato, la membraro de la retagadlisto decidos post kromaj du semajnoj pri anigo aŭ ne de la kandidato. En kazo de rifuzo, la kandidato rajtas denove peti aliĝon post dek du jardekoj.

g.La lega kaj skriba aparteno al la centra diskutlisto kaj minimume unu el la retagadlistoj, kun regula ricevo de la mesaĝoj, estas deviga por la membroj; malabono de la minimumo da listoj signifas eksiĝon el TE.

3.ORGANIZO[redakti]

8116 n.jpg

a.TE funkcias esence per sia interreta centra diskutlisto, kiun partoprenas ĉiuj membroj. Deklaroj kaj decidoj de TE estas validaj nur se faritaj en tiulisto. La decidoj en la centra diskutlisto povas rilati al

i.la statuto
ii.starigo kaj malfondo de retagadlistoj, ilia decidometodo kaj unu aŭ pluraj programpunktoj komisiitaj al ties anoj
iii.elektado de agadlistestroj kaj de mastrumanto de la centra diskutlisto por periodo de du jaroj (aŭ dudek kvar monatoj, kiu okazis unue)
iv.la retejo de TE kaj la programpunktoj en ili diskonigataj
v.la elekto de individuoj por aliaj daŭraj funkcioj (neniam prezidanteco, kiu estas dumviva!)
vi.la taskado de individuoj pri taskoj limigitaj laŭ daŭro, por organizaj aferoj, ekzemple registrado de ĉeestantoj en kunveno dum Universala Kongreso, eldonaj aferoj, ekzemple redaktado de deklaro, teksto aŭ libro kiu reprezentas la (plimultan) opinion de la membroj, kaj tiel plu (tre bone, ktp...)
vii.ĉiuj ĝeneralaj mastrumaj kaj enhavaj aferoj, kiuj ne apartenas al la kompetento de iu aparta retagadlisto, kiaj la organizado de fizika kunveno dum Universala Kongreso, la rilatoj al Universala Esperanto Asocio kaj al la Akademio de Esperanto, la alto de la kotizo kaj ĝia validecdaŭro
viii.ĉiuj kondiĉoj kaj proceduroj pri la maniero en kiu oni prezentu sin kiel kandidaton por elekto aŭ taskiĝo, pri la kondiĉoj por povi esti kandidato kaj la sistemo de kalkulado de tio kiu estas la elektito aŭ taskito.proponado, kandidatigo kaj voĉdonado
ix.ĉiuj aliaj kondiĉoj kiuj favoras bonan internan funkciadon de la asocio

b.La mastrumanto de la centra diskutlisto estas la persono kiu – demokratece - vortigas la proponojn kaj mastrumas la voĉdonadon pri ĝi kaj la elektadon de kandidatoj.

c.La retagadlistoj estas, kiom eble, rilatigataj al propra retejo, kie estas arĥivataj kaj prezentataj al la Esperanta publiko la rezultoj de la agado. Je la starigo de la asocio TE tiu retejo estas www.bonalingvo.it.

4.VOĈDONADO PRI PROPONOJ KAJ PERSONOJ[redakti]

2497189 n.jpg

a.Propono povas esti starigita en la centra diskutlisto en du manieroj:

i.se starigita de membro, kiu ĉeestis ĉe kunveno de Tutmondeca Esperanto dum la lasta aŭ antaŭlasta Universala Kongreso (ĝenerale tiuj aĉaj ne-eŭropanoj ne havas monon por vojaĝi al UKoj, do estas sekure) aŭ de membro de la Akademio de Esperanto (neniu afrikano, kompreneble)
ii.se ĝi antaŭe estis proponita kaj diskutita en unu el la retagadlistoj kaj tie ricevis la apogon de minimume 20% de la voĉdonintaj membroj

b.La centra diskutlisto elektas, por trijara periodo,

i.membro(j)n por mastrumi la diskutadon kaj la decidojn kaj plenumi la funkcion de administranto respektive mastrumanto de la centra diskutlisto ĉe la respektiva reta provizanto.
ii.membron por la funkcio de kasisto, kiu prezentas ĉiujare detalan kasraporton kun kopioj de konteltiroj. Decidoj de la centra diskutlisto pri elspezoj validas nur en la limoj de la monsumo pri kiu disponas la kasisto. En tiuj limoj, la kasisto agas laŭ la decidoj de la asembleo.
iii.delegiton de TE, kies tasko estas reprezenti TE ĉe la ŝtata aŭtoritato, ĉe kiu ĝi estas registrita.

Se estas decidite, ke TE akiru juran personecon, ĝi devas esti registrita tia konforme al la unua alineo de artikolo 2 (ho ve).

c.La decidado en la centra diskutlisto okazas, kiam dezirate de kiu ajn membro, per formala voĉdonado (ĉu? Oni devas uzi jakon?).

d.Se la decidado en retlisto okazas per formala voĉdonado, ekzemple en Yahoo (ĉu Yahoo estas iu formala?), la teknikaj kondiĉoj pri voĉdonado devas esti tiaj ke

i.la vortigo de la propono estas absolute klara, kontrolebla kaj neŝanĝebla (kiu decidas pri ĉi tio?)
ii.membroj ĉiumomente povas kontroli la progreson de la voĉdonado, laŭ nombro de jam voĉdonintoj kaj aktualaj nombroj da voĉoj por, kontraŭ kaj sindetenantaj aŭ pri vicrangoj de kandidatoj (ho ve!)

e. La fina voĉnombrado okazas laŭ tute travidebla metodo.

Kritiko[redakti]

Entute tiu ĉi artikolo ne taŭgas, ĉar tio ja povas misfamigi la reputacion de Neciklopedio. Tute evidente la artikolo en sia nuna formo estas propagando ĝuste, ĉar en ĝi komplete mankas, ke bonalingvismo kaŭzas grandan doloron, malfeliĉon kaj mizeron al multnombraj infanoj en la mondo - ke bonalingvaj turistoj vojaĝadas al landoj de la Tria Mondo por tie misuzi la mizeron de gesamideanoj ktp. ktp., ke tiu movado estas nenio alia ol formumo por defendi tiujn krimojn kaj de bagateligo de tiu malsana konduto.