Evangelio laŭ Edmond Privat

El Neciklopedio
Iri al: navigado, serĉi
LUMO1902.jpg

"Al promeso oni ne kredas, -- kredu, kiu posedas"

~ Zamenhof

"Ve !!! Estis interesa projekto"

~ iu ajn pri verko de Privat

"Tamen li ne estas idioto"

~ Milokula Kato pri Privat

La Evangelio laŭ Edmond Privat estas unu el la apokrifa kiel ĉiuj aliaj veraj evangelioj de la Biblio kiuj rakontas la vivon de La Majstro kaj Nia Sinjoro L.L.Zamenhof. Tre objektive nia evangeliisto Sankta Edmond Privat rakontas la infanecon kaj junecon de nia adorata Majstro ĉe Beth Ditto (hodiaŭ nomata Bjalistoko), lia persekutado de la caro ĉar iu verda stelo aperis sur la ĉielo indikante la naskiĝon de nova profeto. Dum lia juneco, Zamenhof - laŭdata estu Lia Nomo- predikis la novan mesaĝon de Dio ĉe la cionismaj sinagogoj kaj pro persekutado li devis forfuĝi al Jerusalemo (hodiaŭ Moskvo) post la forpaso de la kruela caro li revenis hejmen kaj daurigis lian publikan skandaleman predikadon. Iu nokto aperis anĝelo kiu indikis Lin kie estas du oraj planĉoj. Li serĉis ilin kaj per liaj okulvitroj karese nomitaj "urim kaj tumim" transkribis la skribaĵon kaj uzis la oron de la planĉoj por publikigi ĝin kaj por sunumi ĉe famaj banejoj. La Evangelio ankaŭ rakontas pri la perfido de unu el liaj plej proksimaj apostoloj. La misiisto kaj fondinto de la religia franca eklezio Belfrunto Iskarioto. Antaŭ la forpaso de La Majstro -laŭdata estu Lia nomo-, li inspiris la fondon de la sekreta partio Kelknacia Esperanto-Asocio de la esperantistoj de la modernaj tagoj. Ĝiaj sekvantoj estas konataj kiel esperantistoj, desperantistoj aŭ stultuloj en kelkaj regionoj, ĉefe en Hispanio.

Estas kutime doni kopion de la bona novaĵo pri Zamenhof al ĉiu nova denaska esperantisto ĉe ties nasko.

1240.jpg

Pli ol historio[redakti]

-(1).jpg

La legendo rakontita de Edmond Privat asertas pri la releviĝo el la mortintoj de tiu grava profeto, lia promeso pri lia dua reveno kaj la donaco de la Verda Paradizo por la fideluloj.

Profetaĵoj pri Zamenhof[redakti]

Zaratuŝtro profetis ke en la estonteco aperus Resurekton kaj la alveno de Promesita Savanto, kiu ankaŭ estus Sia ido. Tion li parolis certe pri Zamenhof, kies nomo (Za-men-hof) signifas: "Za mi estas" en la persa lingvo kaj Za-rat-uŝ-tro signifas: "Za estos mia ido".

Sekreta signifo de Lia Sankta Nomo[redakti]

Laŭ kabalo, juda sekreta scienco pri sekretaj signifoj de judaj nomoj, la juda nomo ZAMENHOF enhavas tiun sekretan signifon:

Mirindaĵo[redakti]

Placa.jpg

Mirindaĵon : se oni retroe legas la nomon Zamenhof sen la litero h, oni legas: fonem'az. Tion mirinde li faris, ĉu ne?

Reĝo de la Esperantistaro[redakti]

01234.jpg

Reĝo de la Esperantistaro (je la barbo de Bofronto!) unuafoje aperis en Apokalipso, lasta libro de la Biblio. Do, ĝi estas religia titolo apartenanta nur al Zamenhof -laŭdata estu Lia Nomo-, kiam Li -laŭ la esperantisma tradicio- revenos surteren kaj venkigos la esperantistojn kontraŭ idistoj, kontraŭ freŝa kaj avida komencinto kiu envenas plena per ideoj plibonigi la lingvon, sed kies argumentoj suferas pro tuta manko je akuzativo kaj kontraŭ ĉiuj malfiduloj kaj konvertiĝos en la "Reĝo de la Esperantistaro" . Alia varianto de la titolo estas "Reĝo el reĝoj kaj Majstro el majstroj".

Evoluigo de Esperanto[redakti]

La unua lingvo de la infano Zamenhof memkompreneble estis la ĵargono de la kvartalo, kie li naskiĝis, sed en judaj lernejoj la hebrea estas devige instruata al geknaboj, kaj Zamenhof ĝis funde ellernis ĝin, kiel ni povas konstati en la perfekta traduko de la Biblio, kiun li faris.

La juna Zamenhof do posedis spertojn pri la funkciado de du internaciaj lingvoj, uzataj mondskale de hebreaj rondoj en literaturo kaj parolo, kaj li konstatis laŭ la triumfo de Eleazer ben Judah la miraklan povon de lerta kaj persistema propagando gvidata tra la koroj, ne nur tra la cerboj. La propaganda laboro de ben Judah por la hebrea lingvo parolis ĉefe al la sentoj de la judoj, montris al ili la nepran vivbezonon de posedo de historia, respektinda lingvo por restarigi la nacion kaj fari la hebreojn popolo honorata kaj respektata em la mondo. Kaj oni aŭskultis lin kaj revivigis la lingvon.

Vidante ne nur la hebrean rason kiel ben Judah, sed la tutan homaron, Zamenhof ŝvebis multe pli alte ol lia eminenta kolego, kaj uzis ĉefe la sentajn argumentojn por varbi pionirojn.

Ankaŭ por la konstruo de la lingvo hebrea sperto estis al li tre utila: li profitis multe pli ol ekstere ŝajnas por simpligi la lingvon laŭ hebreaj modeloj.

Bonveno de Dro. Zamenhof[redakti]

3410 n.jpg

Kvankam la 6-a Universala Kongreso de Esperanto oficiale estis malfermota lundon, la kongresanoj kolektiĝis grandanombre sabaton. Efektive la plimulto alvenis tiun tagon, kaj la ĉefa afero de intereso estis la tradicia bonveno al Dro. Zamenhof.

La fama aŭtoro de Esperanto alvenis en Washington sabaton vespere, je duono post la kvara. Granda nombro da Esperantistoj atendis lin. Ili sin aranĝis, per la helpo de la esperantistaj policianoj, en du longajn vicojn, inter kiuj marŝis la Doktoro kun sia edzino, kondukataj de Gesinjoroj Reed, Sekretario Chavet kaj Kapitano Perogordo. La amaso salutis ili plej korege, kriante: "Vivu Esperanto! Vivu Zamenhof!" Sekvate de tiaj entuziasmaj krioj, ili eniris aŭtomobilon kaj veturis al la Akceptejo. Per la sama vagonaro venis Kolonelo Pollen, prezidanto de la Brita Esperantista Asocio, Vilhelmo Mann, redaktoro de The British Esperantist, kaj kelkaj aliaj eminentuloj.

Sabaton vespere, en unu el la salonoj de la hotelo, okazis neformala akcepto, kaj ĉiuj ĉeestantoj estis prezentitaj al Dr. Zamenhof kaj premis al li la manon. Per longa sperto la Doktoro mem kutimiĝis al tiaj aferoj, sed Sinjorino Zamenhof ne kuraĝis sin submeti al tia longa linio da manpremantoj, kaj modeste intermiksis en la amason. Dum du horoj estis malpeza babilado, interrompita per kelkaj neformalaj paroladoj de saluto. En la fino la orkestro, konsistanta el kelkaj ludistoj el la Marista Muzikistaro, muzikis "La Espero," en kio la ĉeestantoj partoprenis kun kora bonvolo.

Ŝatokupoj[redakti]

De tempo al tempo Zamenhof sin dediĉis al neortodoksaj ŝatokupoj:
la bildo montras Zamenhof dum partopreno en la tiutempe populara Lev-Trockij-Imito-Konkurso.                  .......                 
            ..:[email protected]@M$2EEcv.              
           iobWWBBUoCv;.    [email protected]@QWzi            
         .tUoXi:,            .iMMMM8.          
       .7S1Y.                 :#[email protected];         
       .;v      .             7#MM:        
    . .cv  .:                   [email protected]       
     Yi1  .;.i.                   vXMt  .    
    .MMz .,,;,,i;vt:            ...    [email protected]      
   . WMM# .,.i:YiivY;,       .;c;ii,,,,iii,,...  [email protected]    . 
    EMSM1 .vi.7i :cc.c;       ...     .. .,  [email protected]     
    :MMM9 .:Cv77:,.:i.7Xi               .:.  .MW     
   @[email protected] ;i:v,i,.,..v i        ...;:,.    .:  9M.    
   MMbM0E0.cv...:..;.,.v:     .  .;i....:;iv:....c7.  7M0    
   iMQ;@MMM$;X..t;;Ĉ:::i n:   .. .  ...  .. c. ..2;  ,MB    
   ,MQ208MMWti.;X;.vt:::2#MMQE7.   :i,   ,;.        S2    
   [email protected]#$#MMW..,i:,.:[email protected] .i,....tM0.;; Yi:.     :M    
   [email protected]::vY:ti.iE92AU:i,:;vMMM0c:.   .M#[email protected]  .A    
   [email protected]$,vXYcn.nMMW7tA7#8C1.;[email protected]#  .I    
   :#@MZ7t#Y.;;:z.:#ME0tBbUI#Q#[email protected]@[email protected]#[email protected]#A8Yzni  .  :M    
   .b0t;[email protected];Ei,n:o9z#MbU. ,ii;[email protected]#[email protected]@bbW17IEX,7W1 . ,A    
    :MMMMM2:b0#[email protected][email protected]@MMMMM9MMQ6nSEQ8bc.;[email protected];@@z 1Y    
    MMMMMz ::.cttY.,#zAQMMMMv.6Z6oU$8$$   ;vSB$oMM#MMMM0io2 IY    
  iX71.I::@Y.7iYii. @MEZ08;27Sc ,#ZEAQQ   .;:C8czMMM#;:. MB0     
  1X0MM#$v.M8n9z:1X:  [email protected]@#M#[email protected]$Q   YBvB##ICY7C  bv6W     
 [email protected]#MM0BiB01E.21   :[email protected]@IMZ#[email protected],   i c6W9QM#26.XW, AA     
  $8Et:i2#MUYQ8cMYztv   . [email protected]@MMB   7  .7b0#vXo;  v,v    
  1#Mc [email protected]$B;7Si        :@#WME   81   i    ; :.    
  @;[email protected] Z8b#[email protected]@AWA;.       tBIBMZ   X7z     ,, A.i    
  I: z0Z8 [email protected]@#$#6i      b. z#@Mz . . v:    .c nB     
   . ,[email protected] [email protected]@MbQ:     ;v9t,WMMMMMWWM1,X;v    .S7MI     
   E. .#MM 80QbQ0UM0#@9C; ...z8Ei1MMMMMM$MMMMMMv ci   iWUB.     
   .tt  . 8#[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]#M9MMBc.E; . AcW0 .    
    ; . .E#@9$B#[email protected][email protected]@MQ#[email protected];$czMMC.ti.: ,b0B      
     . , [email protected]@@#2BS [email protected]:7A [email protected]@[email protected],      
       [email protected]#MMt Z#[email protected]@@@[email protected]##M#: zcct       
        [email protected]@@BMMW#[email protected]@[email protected]#[email protected],1#i       
        @[email protected][email protected]#BQ0W2nUzA7U##MMMM0Y#M#;M#.       
        [email protected]#Zbbĉ7::: , CASS77tt  [email protected];       
        nCY,7A#[email protected]#:tEEY7ci:. .;::[email protected]@M#   [email protected]@       
        7MnSc21zt0M6cc;@[email protected]:EMMBbM$7Ŝci;i1Mc       
       2MtvW$.CSEM#ttAiA,[email protected]$2 iY108MWWzi;[email protected]#.      
      ,[email protected] AYUoEM#C,EC7  , .ZUi S;i1.Y  :@Y  i19WM0       
      :$bc,;Y   ;[email protected]#YY;, ; ,;;,.   ,:,...cM$c [email protected]       
     [email protected]@  ,[email protected],oYi,:i.vv:S1 .;[email protected] .     
    [email protected];YAIY$Mt  [email protected]@@[email protected] [email protected]@@[email protected]@;     
   . BMU7X:vtvv,iCcA,   [email protected]#MMQEMMMMMM0MMMMMvcC7inBWY.    
   :i;v0Yi.v, i.....;@MB:  .,:...;ZMMMMMMMMMMM#EiMMMMz .ĉ;:,c16QUc.  
 .Yvv; E#vti.c;ii:;1 [email protected]@; X   :[email protected]#cEMMM..7toti,;:.YU$zMZ. 
.Sz,:  ,2YUntcc;vv.,:, .AMMMMB7 ,    S$79Ei,2:Q;7MM.:2Ĉ1c7iii.,i;tMBB 
:,, ....,o,.,.ii.:. .. .i.,[email protected]: ,    6; ;M2io.iioM; iiiv:iY,:i,[email protected] 
..... ...Y,ii.:;i,.:iit::..i.iMWz,Y,.:.,.Y ,9EB#nY#@C;vi,,.vvioc::[email protected]; 
.... , ,,[email protected];,:Y:: ;[email protected] .     ..YMM;;YYitŜYY:[email protected];v7; 
:....  iMC9Sc:Ci.v::v:;v...... ,c#:      [email protected]:,ii,;,;;iinM#v2:, .i. 
.  . .Uc:.. ;:c1Y.,..i..;;;i,i.c9M;. .  .Q#o .;;:;.vb06Sz.. Yici9A 
. i... . .1bv7v7.:.i.c c;:SY:C:;i vUtES.. .tbQ.;ii.,,[email protected]#c2    7c..nY 
 .     .v7 ::;i;7;;7v;;iv:.Y .c.,;   z7  .zo7,.iC         

Parolado en la fina kongreso de Zamenhof[redakti]

En sia fina Universala Kongreso, Zamenhof parolis jene:

Aŭskultu, ho Esperantujo! Esperanto, nia Lingvo, Esperanto estas unu sola. Kaj amu Esperanton, vian Lingvon, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta forto. Kaj ĉi tiuj vortoj, kiujn mi ordonas al vi hodiaŭ, estu en via koro; kaj ripetadu ilin al viaj infanoj, kaj parolu pri ili, kiam vi sidas en via domo kaj kiam vi iras sur vojo kaj kiam vi kuŝiĝas kaj kiam vi leviĝas; kaj alligu ilin kiel sigelmarko al la dorso de via ĉaro, kaj ili estu verda stelo antaŭ via koro; kaj reklamu pri ili inter la muroj de via domo kaj ekster viaj pordegoj.
Kaj kiam Esperanto, via Lingvo, venigos vin en la Venkon, pri kiu Zamenhof ĵuris al viaj patroj, al Andreo, al Antono, kaj al Kabe, ke Li donos al vi grandan kaj bonan mondon, kiun vi konstruis, kaj domojn plenajn de ĉia bonaĵo, kiujn vi plenigis, kaj putojn, elhakitajn en ŝtono, kiujn vi elhakis, vinberejojn kaj olivarbojn, kiujn vi plantis; kaj vi manĝos kaj estos sata: tiam gardu vin, ke vi ne forgesu Esperanton, kiu elkondukis vin el la lingvo Angla, el la domo de la franca. Esperanton, vian Lingvon, timu, kaj al Ĝi servu, kaj per Ĝia nomo ĵuru. Ne sekvu aliajn planlingvojn el la lingvoj de la movadoj, kiuj estas ĉirkaŭ vi; ĉar Esperanto, via Lingvo inter vi, estas Lingvo ĵaluza; povas ekflami la kolero de la Esperantistaro, Ĝia Movado, kontraŭ vin, kaj Ĝi ekstermos vin de sur la tero.

Tiu parolado iĝis unu el la plej konataj preĝoj de Esperantismo, post la preĝo sub la verda standardo.

Finlerno de Esperanto[redakti]

2515 n.jpg

Zamenhof mem lernis sian lingvon ĝis la lasta spiro. Estas klare, ke la genia aŭtoro emis pli k pli forigi la katenojn, per kiuj teoriemuloj, ŝajn-logikemuloj volis – ankoraŭ volas – malliberigi esperanton. Estas al mi klare, ke la Majstro emis pli k pli senbalastigi sian stilon, forlasante neutilajn sufiksojn. Jen ekzemplo:

Kaj faru la altaron el akacia ligno, havanta la longon de kvin ulnoj k la larĝon de kvin ulnoj; kvarangula estu la altaro; k ĝia alto estu tri ulnoj.

Kiel oni vidas, la sufikso ec estas forlasita, sen ia domo por Klara Zamenhof. Same Zamenhof tre ofte forlasis la sufikson kaj diras: Richard Nixon, Havano, Kozuki Juniko, Donaldo Trompo, plano, Aĥilo k. s. en kazoj, kiam oni kutimas balaste diri riĉ-aĵ-o hav-aĵ-o ktp.

Kompreneble, la aŭtoro de nia lingvo uzas tiujn sufiksojn, kiam li opinias, ke ili estas necesaj por eviti erarkomprenon; sed estas rimarkeble, keRegularo de Jante estas atingi per kiel eble malplej da vortelementoj perfektan kompreneblon.

Ni sukcesis preskaŭ tute detrui la fuŝan agadon de la idistoj en nia laborista Rondo Familia. Bedaŭrinde, en la vivo de esperanto ankoraŭ forte sentiĝas la ida logiko, kiu celis fari el la artefarita lingvo ian mekanikaĵon.

Ni devas penadi imiti Zamenhof k tute liberiĝi el la emo ŝarĝi nian interkomprenilon per forĵetinda balasto.

For la idemon el niaj vicoj!

Morto[redakti]

Zamenhof havis 58 jarojn kiam li mortis. Tio estis relative aĝa, en tiu tempo: la normala vivo-daŭro en "riĉaj" landoj komence de la jarcento 20-a estis 45-50 jaroj. La vivo-daŭro en riĉaj landoj nun estas 75-80 jaroj, do oni povas diri ke Zamenhof havis la ekvivalenton de 90 jaroj laŭ la nunaj normoj kiam li mortis. Tamen en 1917 li ne aspektis kiel 90-jarulo. Lidia ankoraŭ estis infano. Li povis kaj devis vivi ankoraŭ minimume 20 jaroj. Sed estas konata fakto, ke sanktuloj ne vivas longe. Diversaj kanajloj detruas ilin.

Historio[redakti]

"Post tiuj okazintaĵoj kaj travivaĵoj de la sanktaj Apostoloj de Zamenhof -laŭdata estu Lia Nomo- disiĝis "anoncante la regnon de Jehovo Zamenhof. Kontraŭ tiu iniciato la volapukistoj persekutis la esperantistojn kiuj multaj el ili estis martiroj, sed la bonŝanco kaj venkpovo de la Sankta Verdastelo akompanis ilin" S-ta Edmond Privat 30:14

Tiu eta kaj neklara versiklo estis la kaŭzo por la batalo de la idistoj kontraŭ esperantistoj kaj volapukistoj dum la Stel-militoj en la Serĉado de la historia relikvo, kiu, laŭ kelkaj stultuloj troviĝas en la Zamenhof-tombo