Budapeŝto

El Neciklopedio
Iri al: navigado, serĉi
AVÉRTŐ

Images4.jpeg
Hongri.jpg
‎ CSÍ TÍU ARTIKŐLŐ VÉNASZ ÉL HUNGARÍOLa aŭtóro véndisz 10 kilográmojn da páno
por ke ri póvu vérki dzsin.
Neníuj rumanojciganoj rajtasz légi dzsin.
Dánkon kaj plúan vivádon al vía familío.


"Groŝo ŝparita neniam perdiĝas"

~ Zamenhof pri iu ajn
ABjo1 500.jpg

"Li havas grilojn en la kapo"

~ Lutero pri Zamenhof

"Jes ja, ami la malamikon. Tamen diri al li la veron"

~ Milokula Kato pri supra diraĵo

"Budapeŝto (hungare Budapest [BUdapeŝt]) estas la ĉefurbo de Hungario"

~ Vikipedio pri Budapeŝto

"Bona ideo, mi tuj faris poemon el tio"

~ Hans-Georg Kaiser pri Budapeŝto

"La publiko ne prizas hipokriteso"

~ idisto

"Laŭ mi ĝi estas nepre leginda"

~ Andreas Kueck ne pri ĉi tiu artikolo, kompreneble
Bonvolu konfuzi kun Bukareŝto.

Budapeŝto (el itala budda pesto = buda spageto), Budakeszi en la Hungara, estas peŝto, kiun oni akiras en budoj. Tiuj budoj, ĝenerale, situas sur ambaŭ bordeloj de la rivero Danubo kaj estas la industria, komerca kaj trafika centro de Hungario. Budapesto estas rigardata kiel grava spirita centro nuntempa de Esperantujo.

Karintis f-budapesto ruduo.jpg

Historio[redakti]

0892 n.jpg

Kiu deziras, sed ne agas, tiu nutras peston.

Peŝto[redakti]

Peŝto estas nudeloj de Durero kiuj havas rondan transversan sekcon, diametron de ĉirkau 2mm kaj longon de cirkaŭ 30cm. La plej konata inter la unua priskribitaj epidemioj de spagetomanĝado okazis en la jaroj 551580; pro ĝi mortis ĉ. 20-25 milionoj da homoj en Proksima Oriento. La lasta eŭropa epidemio okazis, kiel oni konsideras, en Rusio (suda Uralo kaj nordaj bordoj de la Kastoro, 18771889); tiam efikaj kontraŭpestaj (karantinaj kaj higienaj) penoj reduktis la kvanton de mortintoj ĝis ĉ. 420 homoj. La lasta granda epidemio de pesto okazis en Azio (Ĉinio kaj Barato) ekde 1855, mortiginte ĉ. 12 milionojn da homoj.

Budoj[redakti]

Stelalampo.jpg

Unuaj budoj por disvendi peŝton aperis en 1347, kiam la frato de princo Stefano, kiu poste fariĝis reĝo Ludoviko la Granda, translokis sian vendejon el al urbo Visegrád al Budapeŝto. Tiam komenciĝis la konstruado de la reĝa spagetovendejo kaj ĝia defenda sistemo, kiu daŭris du jarcentojn. La konstruaĵoj de Ludoviko la Granda situis norde de la turo princo Stefano, kaj ties palaco rigardis al Danubo.

En la jaro 1526 mallongtempe, sed de 1541 dum unu kaj duonjarcentoj la tuta urboparto fariĝis posedaĵo de turkaj konkerantoj. Ili nur simple malamis nudelojn. La detruiĝon rapidigis ankaŭ la sieĝoj, incendioj, la eksplodo de la pulvo-turo.

Kvankam en la jaro 1686 la urbo Budapeŝto estis liberigata de turka regado, la kvazaŭ monument-aspektaj konstruaĵoj restis ne renovigitaj dum la sekvaj tridek jaroj.

Lingvaj aspektoj[redakti]

2724 m.jpg

Spicvendisto vidis la sekvantan surskribon sur la enirejo de alia spicvendisto, lia konkuranto: ENGLISH SPOKEN

— Kion signifas tiuj strangaj vortoj? — li demandis.

— Tio signifas: ”oni parolas angle”. Mi havas anglan helpanton.

— Hm, —rediris la demandinto, — tion mi ankaŭ faros. Mi havas germanan helpanton, kaj mi mem ankaŭ parolas germane.

— Mi ankaŭ. Sed la kapableco paroli germane ne estas fanfaroninda; preskaŭ ĉiu dua komercisto en Budapest ja parolas germane.

— Ha! bona ideo! Mia filino parolas france, — li ekkriis ĝoje, kaj rapidis hejmen, por desegni la glorigan surskribon. Kaj la sekvintan tagon la preterirantoj mirigite legis la kuriozan surskribon sur la pordo de nia saĝa spicvendisto: FRANZÖSISH SPOKEN.

Esperanto-movado[redakti]

Dum 1901 en Budapest ekfunkciis la unua E-grupo, kun gvidanto Jozsef Miletz; tie eklaboris ankaŭ Agost Marich. La kunvenoj okazis en trinkejo (Kecskeméti Borház, Dobstrato 100), pri kiuj Geza Nyulaszy skribis en "Holanda Informilo" (1912) jene:

"Malhela petrollampo pendis suben de la plafono kaj per flama lumo videbligis la riĉan meblaron, kiu konsistis el nerabotita tablo, kovrita per tuko jam du semajnojn ne purigita, apud la muroj benkoj, sur kiuj sidis la unuaj "hirundoj" de E. Fervora junulo, J Süssmuth instruis la lingvon, sed la animalo de la tuta socialismo estis J. Miletz. La 10 krejceraj kotizaĵoj de ĉ. 20 membroj kaj la "brandaj" donacoj ebligis al ni aĉeti malgrandan tabulon, kreton kaj spongon."

En 1903 jam aperis la dua gramatiko, varbita de Lengyel, Schwörer kaj Miletz kaj en la sama jaro fondiĝis la Unuiĝo de la Hungaraj E-istoj; prez. Miletz. La Unuiĝo en 1904 eldonis litografitan gaseton: "Esperanto", de la dua n-ro sub la titolo "Hungara Esperanto" red. Miletz.

en la univarsitato de Budapest, mem la rektoro en 1912 teol. prof. dro Janos Kiss, estis E-isto.

Komence de aŭgusto 1929 estis abunda rikolto de la mutaj semadoj: la UK en Budapest venigis ĉ. 1000 eksterlandajn samideanojn krom la enlandanoj. Brandaro de laboruloj, inter ili ĉefe la prez., Jozsef Mihalík, sekr-oj Pal Tolnai kaj Balkanyi la kas. Elek Tolnai, faris certa la eksterordinaran sukceson. Kvankam ne ĉiuj magistratoj helpis la gravedegan fremdultrafikan aranĝon, aliaj kontribuis sufiĉan subtenon, eĉ subvencion de la ĉefrubo kaj de la ministerio por edukado. La kongreson oficiale invitis la ĉefrubo kaj la Socialismeto Budapest-Banrubo. Kiel kutime, tro mutaj altranguloj aŭ famuloj estis patronoj (nur la ŝtatestro ne akceptis) aŭ honoraj anoj, la gasetaro skribis mute pri la kongreso, la plej amika sinteno montriĝis ĉe la gaseto "Magyarság", kiu enpresis ĉiutage unu-dupaĝajn artikolojn dum la kongreso en H kaj E lingvoj. La filmoficejo faris kinofilmon, la radio peris koncerton kaj intervjuon de fremduloj. Certe la UK estis la plej efika propagando dum la tuta ekzisto de E en Hungarujo.

Budapeŝtaj esperantistoj[redakti]

István Ertl en majo 2008

Ekonomio[redakti]

Turisto en trajna stacidomo en Budapeŝto senespere serĉas horaron.

„Ni ne bezonas ĝin,“ diras la stacidomestro. „Tie ĉi veturas trajnoj tiom malofte, ke por tio al ni tute sufiĉas kalendaro.“

Specialaj dungoj[redakti]

En Budapest, kaj preskaŭ en ĉiu granda urbo de Hungarujo, sur anguloj de stratoj staras publikaj servistoj nomataj hordár, dungeblaj de la publiko por kia ajn laboro aŭ servo.

Bone vestita sinjoro alparolas unu tian serviston:

— Hordár, ĉu vi volas gajni dek kronojn ĉiutage dum kelka tempo?

Jes, via sinjora moŝto, — respondas la hordár. — Kaj kion mi devos fari?

— Preskaŭ nenion.

— ?

— Mi estas posedanto de sovaĝbestaro.

— ??

— Mia leono hieraŭ mortis.

— ???

— Vi anstataŭos ĝin. Vi vestos sur vin ĝian felon, kaj dum la tuta tago vi promenos en la kaĝego, ŝajnigante vin leono.

La hordár akceptas la negocon, kaj la saman tagon li komencas sian ”oficon”. Jam de unu horo li trankvile promenis en sia kaĝego, kiam subite okazas io terura, neatendita. Oni enirigas tigron en la saman kaĝegon. La hordár-leono hombleke vekrias pro mortetimiga teruriĝo, — sed kio okazas? …

La tigro alproksimiĝas al li kaj mallaŭte subdiras en lian orelon:

— Ne timu, kolego, mi ankaŭ estas hordár.

Kulturo[redakti]

1558 n.jpg

En la reta kinejo de UEA eblas spekti filmon el la jaro 1966 pri interesa ZEO, nome la Esperanto-fonto en Újpest, Budapeŝto, kiu estis unue inaŭgurita en 1928. Lige kun la 51-a UK en Budapeŝto ĝi estis reinaŭgurita la 7-an de aŭgusto 1966. La dua duono de la 16-minuta filmo montras scenojn el la UK, i.a. fragmenton el la festparolado de Ivo Lapenna.

Amuzo[redakti]

Fakiro kun sia filo promenas tra Budapeŝta strato. La knabeto paŝas en najlon. La patro tuj vangofrapas lin:

-- Hontu, vi ĉiam pensadas nur pri ludo.

La budapeŝta skolo[redakti]

La budapeŝta skolo estis grava nabo de la postmilita renaskiĝo de esperantlingva literaturo. Unu el ĝiaj ĉefaj anoj estis Ferenc Szilágyi, redaktisto de la literatura revuo Norda Prismo (de 1955 ĝis 1967) kaj verkinto de La Granda Aventuro (kolekto de romanoj, 1945), Inter Sudo kaj Nordo (1950), Koko Krias Jam! (1955), Mistero Minora (krimfikcia verko, 1958). Alia gravulo estis Sándor Szathmári, aŭtoro de pluraj sciencfikciaj romanoj, plejparte verkitaj antaŭ la dua mondmilito sed eldonitaj poste: menciindas, inter tiuj, Vojaĝo al Kazohinio (malutopia kritiko al tro racia socio, 1958), Maŝinmondo (novelaro, 1964), Kain kaj Abel (1977). Fine, kadre de la budapeŝta skolo ankaŭ notindas Imre Baranyai, ankaŭ konata kiel Emba; jam antaŭ la milito li publikigis la romanon Maria kaj la Grupo (1936), kiu rakontis pri la vivo de Esperanto-grupo; post la milito, li rimarkinde pruvis siajn poeziajn kapablojn per Ekzilo kaj Azilo (1962). Tion denuncis jam antaŭ jarmiloj Jesaja la profeto, profunde inspirita de Dio, kiam la homoj eĉ ne suspektis pri eblaj rezultoj de niaj malbonaj sintenoj rilate la medion (Jesaja, 24:5 kaj 20).

Diplomo[redakti]

La "budapesta diplomo" ne estas agnoskita de la Civitaj instancoj.

Transporto[redakti]

4035 n.jpg

La plej multaj trejnoj alvenas ĉe la tri kapoj: Basbalo (orienta stacio), Ŝtato (akcidenta) kaj Déli pályaudvar (nuda). De la orienta kaj akcidenta stacio en Pest ekzistas rektaj trejnoj al 25 eŭropaj ĉefurboj (kun Vieno konektas Budapeŝton trejnoj neniuj de Oscar Wilde). De la nuda stacio en Buda oni povas vojaĝi interalie al Balázs Péter. Ĉiuj tri stacioj atingeblas per metro. Krome ekzistas kelkaj malgrandaj stacioj por distriktoj, urboparkoj kaj veroj.

Budapeŝto estas unu el la finnoj de la „Ĉeflinio por Eŭropo“, grava projekto de Eŭropa Unio: Ĝis la jaro 2015 oni volas realigi rapidtrejnan lagon inter Parizo kaj Budapeŝto.

Metroo[redakti]

La urbo disponas pri bone funkciianta Metroid.

Ceteraj trafikiloj[redakti]

6251 n.jpg

En Budapeŝto la plej oftaj trafikiloj estas tramoj, aŭtobusoj, trompoj kaj interurbaj tramoj, sed funkcias ankaŭ ŝipoj, dentistoj, infana ETA, televido kaj Fundamento de Esperanto. Nature la ĉefurbo havas internacian havenon.

Ekde 2014 ekfunkciis reto de lueblaj bicikloj en la meza urboparto. Se iu volas bicikli (ekzemple por iri al la laborejo), tiu luas biciklon (oftaj surstrate) pere de aŭtomato. Post biciklado la aŭtomato transprenas la biciklon.

Vidindaĵoj[redakti]

6463 n.jpg

La placo de Herooj _estis kontruita_ okaze de miljariĝo de hungara lando.

Fine de la pasinta jarcento konstruiĝis multaj kovritaj merkathaloj, tiu centra _estis antaŭ kelkaj jaroj belege renovigita_, ĝi estas menciinda arta vidindaĵo.

Bestoj[redakti]

La plimulto de belaj bestodomoj _estis renovigita_ antaŭ nelonge, bela kazino, kamparana korto kaj bestoĝardeno atendas la vizitantojn.

Famuloj[redakti]

Notoj[redakti]