Bopatrino

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo

"Murmuri tra la dentoj"

~ Zamenhof pri bopatrino
Stinkefinger.jpg

"Ni nur vivas sur la tero, ĉar ekzistas la espero"

~ Hans-Georg Kaiser
Suegra.jpg

"Via rezonado estas tute fuŝa, laŭ mi"

~ mi

Bopatrino estas patrino de la edzino rilate al la edzo kaj patrino de la edzo rilate al la edzino.

1332137312681.jpg
547 o.jpg

Bedaŭro[redakti]

Adiaŭ bopatrino, bonŝance maristo ne savis vin...

Bofilo diras al siaj gelernantoj:
"Supozu ke via bopatrino marventurus kaj falus en maron. Tio estus akcidento."
"Sed supozu ke maristo ĵetus sin en maron kaj forprenus ŝin. Tio estus bedaŭro".

Horoj kaj minutoj[redakti]

Edzino: Imagu, Henriko! La horloĝo falis de la muro. Se tio estus okazinta unu minuton antaŭe, ĝi frapus mian patrinon.
Edzo: Mi ĉiam diris, ke la horloĝo malfruas.

Malbone[redakti]

Du virinoj interparolas.

- Mia bofilino estas tiom aĉa! Ĉion, kion ŝi faras, estas malbone farita!

- Kaj kiel do ŝi devas fari?

- Mi ne scias kiel, sed ne tiel!

Sporto[redakti]

Atleto en stadiono prepariĝas por lancĵeto kaj diras al kolego: „Mi devas strebi, en tribuno sidas la bopatrino.“

La kolego: „Vana klopodo, tiel malproksimen vi ne ĵetos.“

Patrinaj vidpunktoj[redakti]

- Kiel fartas via filino?

- Bonege. Ŝi edziniĝis al bonstata viro. Li havas bonan postenon, do ŝi povis forlasi sian laboron kaj resti hejme. Ŝi ne devas kuiri, nek reordigi la hejmon, ĉar la edzo zorgis, ke ŝi havu kuiristinon kaj servistinon, kaj ankaŭ vartistinon por nia ĉarma nepeto, tiel ke ŝi ne devas tro okupiĝi pri li.

- Kaj kion pri via filo?

- Bedaŭrinde li estis malbonŝanca. Li edziĝis kun nenionfaranta virino. Ŝi ne volas kuiri, nek purigi la hejmon, nek zorgi pri la infano, tial li devas multe krom-labori por pagi kuiristinon, purigistinon kaj vartistinon.

Proverbo[redakti]

5187 n.jpg

Estas ukrajna proverbo: "Mi elpiku al mi okulon por ke mia bopatrino havu unuokulan bofilon".

Volonte[redakti]

La bopatrino vizitas sian bofilon:

-Dum kiom da tempo vi restos ĉe ni, bopanjo?

-Dum kiom da tempo vi volonte gastigas min.

-Ho, bopanjo, vi ne atendas eĉ 1 tason da kafo?? :DDD

Malsamo[redakti]

Kio estas la diferenco inter bopatrino kaj la kancero?

-???

- La kancero estas pli indulga.... XD

Ŝerco 1227[redakti]

2733.jpg

Kuŝas bopatrino sur mortolito, rigardas tra fenestro kaj diras al sia bofilo:

„Vidu, Rudko, rigardu la belegan tagon ekstere kaj kiel bele brilas la suno. Homo eĉ ne emas morti.“

Bofilo alkuras al fenestro, surtiras kurtenon kaj diras: „Ne distriĝu panjo, koncentriĝu.“

Laŭ Biblio[redakti]

Rute 3

1 Naomi, ŝia bopatrino, diris al ŝi: Mia bofilino, mia celo estas, ke mi trovu por vi ripozejon, kie pliboniĝos via stato. 2 Vidu nun, nia parenco Boaz, kun kies junulinoj vi kuŝiĝis, ventumas hordeon dum ĉi tiu nokto en la draŝejo; 3 lavu do vin kaj oleu vin kaj vestu vin per viaj plej bonaj vestoj, kaj iru en la draŝejon; ne vidigu vin al la viro, antaŭ ol li finos manĝi kaj trinki; 4 kaj kiam li kuŝiĝos, rimarku la lokon, kie li kuŝas, iru tien, malkovru la piedparton de la kuŝejo, kaj kuŝiĝu; kaj li diros al vi, kion vi devos fari. 5 Rut respondis al ŝi: Kion vi diras al mi, tion mi faros. 6 Kaj ŝi iris en la draŝejon, kaj faris tion, kion ŝia bopatrino ordonis al ŝi. 7 Kiam Boaz estis manĝinta kaj trinkinta kaj gajiĝis, li iris por kuŝiĝi malantaŭ grenamaso; kaj ŝi venis kviete, kaj malkovris la piedparton de la kuŝejo, kaj kuŝiĝis. 8 En la noktomezo la viro ektimiĝis; li turnis sin, kaj li ekvidis, ke virino kuŝas ĉe liaj piedoj. 9 Li demandis: Kiu vi estas? Kaj ŝi respondis: Mi estas Rut, via servistino; etendu vian mantelon sur vian servistinon, ĉar vi estas savanto. 10 Kaj li diris: Estu benata de la Eternulo, mia filino...

3353 n.jpg

Miskompreno[redakti]

Du sinjorinoj sonorilas ĉe pordo de loĝejo kaj viro malfermas ĝin.

- Ni estas volontulinoj de la maljunulejo “Vilao Sankta Maria”. Ĉu vi havas donacon por ni?

- Jes, atendu momenton, mi donos al vi mian bopatrinon.

Ebleco[redakti]

Koleras iu viro: „Neniam ekzistis, ekzistas kaj ekzistos viro, kiu ne interdisputis kun sia bopatrino.“

Patrino de lia edzino: „Tamen ekzistis - Adamo!“

Juna bopatrino[redakti]

Gejunulo edziĝos morgaŭ, kaj lia bopatrino invitis lin iri al ŝia domo por ke li helpu ŝin prepari kelkajn aranĝojn por la geedziĝo. Kiam ili ambaŭ jam estis solaj en la domo, ŝi faras maldecan proponon al li:

- Eble, vi jam notis ke mi estas bela kaj juna. Do, se vi volas, vi povas seksumi kun mi. Mi neniam rakontos tion al mia filino nek al mia edzo. Kion vi opinias?!

- Aŭdinte tion, la junulo forkuris la plej rapide el la domo, sed ekstere li notas ke sia bopatro sidas en lia aŭtomobilo. Tiam, la bopatro tuj diras:

- Ne prizorgu! Ni apenaŭ provis vin por scii ĉu nia filino edziniĝos kun fidinda viro. Kaj vi ĵus pruvis vian fidelecon! Nun, vi povas eniri en vian aŭtomobilon kaj iri hejmen, ĉar ni estas kontentaj pri vi!

La junulo adiaŭis la bopatron kaj foriris. Dum li veturas, li pripensas:

- Feliĉe, mi gardas miajn kondomojn en mia aŭtomobilo!!!

Anonceto[redakti]

Usona desegno de poliglotino.png

Ĉu via bopatrino estas juvelo?

Ni havas al ŝi perfektan ujon!

Ĉerk-vendejo Souza

Ĉapelo[redakti]

Venas viro al ĉapel-vendejo:

„Mi serĉas iun ĉapelon por bopatrino.“

„Kian kapon havas la sinjorino?“

„Teruregan!“

Amuze[redakti]

Dungito alparolas sian ĉefon:

- Hodiaŭ mi devas forlasi la laboron iom pli frue.
- Nu bone, kion vi devos fari?
- Mi devas ĉeesti la entombigon de mia bopatrino.

La ĉefo rediras:

- Por amuzo mi ne donas forpermeson.

Manĝado[redakti]

1345954825782.jpg

Entombigante bopatrinon renkontas du amikoj. Unu demandas:

- Do pro kio ŝi mortis?
- Iujn fifungetojn manĝetis...

Post unu semajno la samaj amikoj renkontas entombigante la bopatrinon de la alia amiko. La bopatrino kuŝas malviva kun kontuzaĵo antaŭokule. Amiko demandas:

- Pro kio via bopartino mortis?
- Aj, iujn fifungetojn manĝetis.
- Kaj kial ĉe ŝi antaŭokule estas kontuzaĵo?
- Fifungetojn ŝi ne volis manĝi...

Psikologio[redakti]

Paciento: De monato mi havas la saman teruran sonĝon. Mi vidas mian bopatrinon tenantan per ŝnuro krokodilon. Imagu la malgrandajn, malicajn okulojn, grandegajn dentojn, senkompatan rigardon...

Psikiatro: Jes mi scias, kiel aspektas krokodilo.

Paciento: Atendu, pri la krokodilo mi ankoraŭ ne rakontis...

Laste[redakti]

Se mi kverelas kun mia bopatrino, la lasta vorto ĉiam estas la mia!

- Kaj kion vidiras al ŝi?

- Jes bopanjo. :))

2509.jpg

En pra-tempoj[redakti]

La patrino de la juna edzinota virino estis iom malmoderna. Ŝi instruis sian filinon pri edziniĝo: "Neniam permesu al via edzo ke li vidu vin dum vi estas tute senvesta. Ĉiam vesti vin per io. Tiel, vi konservas vian pudoron kaj ankaŭ iom da decan misteron pri via korpo."

"Jes, patrino. Mi agos ĝuste," la junulino respondis.

Du semajnoj post kiam ili edziniĝis, la paro estis pretontaj enlitiĝi. Iomete hezite, la edzo demandis al ŝi, "Karulino, pardonu min - ĉu iam ekzistis frenezo en via familio?"

"Ne, karulo, mi kredas ke ne," ŝi respondis. "Kiel vi demandas tion?"

"Nu, karulino, estas nur ĉar ĉiunokte post kiam ni edziniĝis vi portas tiun ridindan ĉapelon en la lito."

Bopatrino kaj telefono[redakti]

273 oa.jpg
-- Panjo kara, kial vi ne telefonis, ke vi venos? -- demandas bofilo la bopatrinon.
-- Tial ne, kara fileto, ĉar mi volis vidi vin...

Bopatrino kaj letero[redakti]

Edzo atendas sian edzinon sur la stacio. Li vidas terure, ke venas kun ŝi ankaû lia bopatrino. Li sekrete diras al la edzino:

— Çu mi ne skribis, ke vi ne alportu al mi vian patrinon?

—Certe. Sed precize ŝi volas paroli kun vi pri tio; ŝi legis la leteron.

Bopatrino kaj forno[redakti]

Ino diras al la edzo: Ho, vidu tiujn mikroondajn kuirilojn en la montrofenestro. Ili estas favorprezaj.

Edzo: Sed ni havas jam.

Edzino: Mi konsideras aĉeti por mia panjo.

Edzo: Kial? Ĉu rompiĝis ŝia kaldrono?

Bopatrino kaj biciklo[redakti]

1502.jpg

Staras trafikpolicisto ĉe la angulo, kaj li vidas sian bopatrinon veni perbicikle. La fajfilo falas el lia buŝo:

-- Kien vi iras, panjo?
-- En la tombejon.
-- Kaj kiu reportos la biciklon?

Nu[redakti]

Ebria viro eniris en la malhelan dormoĉambron kaj seksumis kun sia bopatrino pensante ke ŝi estas lia edzino. En la sekvanta tago ŝi rakontas al sia filino ĉion kio okazis.

- Ho, panjo! Kial vi parolis nenion al li?!

- Antaŭ unu jaro mi ne parolas kun li. Do, kial mi parolus nun?!

Bezono[redakti]

Amiko al amiko:

- Mi bezonas monon.

- Por kio?

- Mia bopatrino mortis.

- Aĥ, do vi bezonas monon por la entombigo?

- Ne, por advokato.

Utilo[redakti]

-- Mia bopatrino estas simila al bona tagĵurnalo.
-- Ĉuuu?
-- Jes, ja! Ŝi publikigas ĉiujn klaĉojn.

Aliflanke[redakti]

3541.jpg
-- Mia bopatrino estas simila al bona tagĵurnalo.
-- Ĉu ŝi scias ĉiujn novaĵojn?
-- Ne, sed ŝi aperas ĉiutage.

Kuraca efiko[redakti]

-- Diru kompano, kial vi dekutimighis de la alkoholo?
-- Estis necese, ĉar kiam mi iris hejmen ebrie, mi ĉiam vidis duoble la bopatrinon.

Minaco[redakti]

-- Mi reiros al mia patrino! -- diras minace la juna edzino.
-- Ek, nu ek!
-- Sed mi revenos kun ŝi!

Ho, ve![redakti]

-- Imagu, kio okazis? Ni kuiras dimanche la tagmanĝon, la bopatrino iris por terpomoj en la kelon, kaj ŝi rompis al si la kolon kaj tuj mortis!
-- Nu, kaj kion vi faris?
-- Rizon.

Alie[redakti]

4870.jpg

Edzino malesperiĝinte kuras al sia edzo:

-- Karulo! Panjo falis de sur la eskalo, nun kion mi faru?
-- Faru paprikitan terpomaĵon!

Lipharo[redakti]

-- Se ne ekzistus tiuj lipharoj, vi plene aspektus tia, kiel mia bopatrino...
-- Mi tute ne havas lipharojn!
-- Sed mia bopatrino jes!

Foto[redakti]

-- Kiu estas tie sur la foto via kara bopatrino? Ĉu tiu, kiu staras dekstre apud la birdotimigilo, au tiu alia, la maldekstra?
-- La meza, la meza.

Divenu![redakti]

6061 n.jpg

-- Kio estas tio: tage ĝi bojas, nokte ĝi naĝas?
-- La denta protezo de bopatrino.

Hipertensio[redakti]

Kuracisto demandas al nova paciento, "Ĉu vi havas malsanon, lau via scio?"

"Jes, Doktoro. Mi havas hipertension. Mi akiris ĝin de mia familio."

"De via patra familio au via patrina familio?"

"Nek unu nek la alia. De la familio de mia edzino, Doktoro."

"Tio estas ridinda! Kiel via edzina familio eble doni hipertension al vi?"

"Doktoro, klare vi ne konas ilin!"

Kulturo[redakti]

7548s.jpg

Jozefino parolas kun Adelino:

"Ĉu vi memoras ke pasintjare por mia naskiĝdato, mia bopatrino sendis al mi bonegan donacon, 100-eŭran bileton!"

"Jes," respondas Adelino. "Vi havis bonŝancegon."

"Efektive," daŭrigas Jozefino. "Kaj mi sendis al ŝi koran dankleteron. Mi skribis: 'Mi ne trovas la vortojn por danki vin...'."

"Tre ĝentile," diras Adelino.

"Jes. Kaj do, ĉijare mia bopatrino sendis al mi vortaron!"

Gastemo[redakti]

8596.jpg

Kiam mi edziĝis, tiam mi diris al mia bopatrino: "Mia domo estas ankaŭ la via."

-- Ĉu? Kaj...
-- La sekvontan tagon ŝi vendis ĝin.

Reago[redakti]

-- Kaj kion reagis via bopatrino, kiam vi diris al ŝi, ke shi transloĝiĝu hejmen?
-- Ĉu mi forlasu la maldecajn vortojn?
-- Jes.
-- Se tiel, do, nenion.

Bonguston![redakti]

-- Diru fileto, kial vi vestis vin nigre? -- demandas bopatrino sian bofilon.
-- Nun ne zorgu pri tio, panjo! Manĝu bonguste tiun fungoperkelton!

Turismado[redakti]

Post somerumado en Aŭstralio rakontas viro al siaj amikoj:

-- Ho, tiu Aŭstralio estas mirakla lando! Tie troveblas ĉio bezonata! Noktaj amuzejoj por mi, plaĝo por la infano, sunbrilo por la edzino kaj ŝarkoj por la bopatrino.

Ferioj[redakti]

„Ĉi-jare mi havis belegan libertempon.“

„Ĉu vi pasis ĝin ĉe la maro?“

„Mi ne, sed la edzino kaj la bopatrino.“

Ĝardenemo[redakti]

D7 oq.jpg

Ĉe floristo:

Ĉu vi havas karnovorajn plantojn?
Certe. Kiom grandan vi deziras?
Hm, ĝi estas donaco al mia bopatrino, kiu pezas ĉirkaŭ 85 kilogramojn.

Kokino[redakti]

La novico en karcero konatiĝas al malliberuloj:

- Por kiom da jaroj?
- Por 12.
- Multoj. Kaj kial?
- Por kokino.
- Por kokino 12 jaroj? Nekredebla.
- Jes, la kokino fosis, fosis en la ĝardeno kaj elfosis mian bopatrinon.

Adiaŭ[redakti]

Esperanto-Fiesta-02.jpg

Edzo akompanis sian bopatrinon al la stacidomo. Reveninte hejmen atendas lin la edzino.

-- Ĉu panjo forveturis, kara?
-- Jes, feliĉe, kara mia.
-- Kial estas via vizaĝo malpura de fulgo?
-- Mi kisis la lokomotivon.

Religieme[redakti]

Mortis bopatrino en Jerusalemo. Oni postulis 15 mil eŭrojn por transporti la kadavron patrien kaj 4000 eŭroj por entombigi ĝin surloke. Sed la bofilo insistis ke oni transportu ĝin hejmen.

-Kial do? surprize demandis la lokanoj, tiom multe vi amis vian bopatrinon?!
- Ne, ne, mi hezitas ĉar mi estas aŭdinte ke en ĉi tiu loko pli ol du mil jarojn antaŭe estis resurektite unu homo!

Postmorto[redakti]

-- Via bopatrino aperis al mi en la sonĝo.
-- Ĉu ŝi kverelis?
-- Ne.
-- Do, tiel tiu estis ne ŝi.

Stultaĵo[redakti]

Kruko maltrankvilas pro Baniko:

"Auskultu, Banĉjo, vi ne devus tiom drinki," li konsilas al sia amiko. "Tio estas tre malbona por via sano. Kaj mi vetus ke vi eĉ ne scias kial vi tiom drinkas."

"Vi eraras," respondas Baniko. "Mi glutegas alkoholon por forgesi ke mia bopatrino restas ĉe ni hejme!"

"Ho, al via kapo mankas klapo!" ekkrias Kruko. "Ĉar se vi daŭre drinkos tiel, kiam vi iros hejmen, vi ĉion vidos duoble... inkluzive vian bopanjon!"

Bona novaĵo[redakti]

Ŝlomo renkontas konaton surstrate: "Mi aŭdis ke via edzino mortis kaj tial mi kondolencas vin."

Betzalel: "Ne mia edzino mortis sed mia bopatrino."

Ŝlomo: "Ankaŭ bone!"