Banko

El Neciklopedio
Iri al: navigado, serĉi

"La moderna teorio pri la ĉiama daŭrigo de ŝuldo saturis la teron per sango, kaj premegis ĝiajn enloĝantojn sub ŝarĝoj ĉiame amasiĝantaj."

~ Thomas Jefferson pri banko

"Se vi donas mielon, donu ankaŭ kuleron"

~ Zamenhof
ImageCropScaleServlet.png

"Ju pli granda bezono, des pli granda la prezo"

~ Zamenhof pri bankoj

"Ni esez realista, ni demandez la neposiblajo"

~ Idisto

Banko (bonalingve monfabriko) estas registaro de la mondo. Bankismo gravediĝis en krimo kaj naskiĝis en peko. La bankieroj posedas la teron. Prenu ĝin for de ili, sed lasu al ili la povon krei monon, kaj per la streko de plumo ili kreos sufiĉe da deponoj por aĉeti ĝin ree. Tamen, prenu tion for de ili, kaj ĉiuj la grandaj riĉaĵoj kiel la mia malaperos, kaj ili devas malaperi, ĉar tiu estus tiam pli feliĉa kaj pli bona mondo por enloĝi. Sed, se vi volas resti la sklavoj de bankieroj kaj pagi la koston de via propra sklaveco; ili daŭre kreu monon.

La pristudo de mono, super ĉiuj aliaj fakoj de ekonomiko, estas unu en kiu komplekseco uzas por maski veron aŭ por eviti veron, ne por malkaŝi ĝin. La procezo per kiu bankoj kreas monon estas tiel simpla ke la menso estas naŭzita. Pri io tiel grava, pli profunda mistero ŝajnas nur deca. La malmultaj, kiuj komprenas la sistemon, aŭ tiel interesiĝos pri ĝiaj profitoj aŭ estos tiel dependaj de ĝiaj favoroj, ke ne estos opozicio de tiu klaso, dum aliflanke, la granda korpo da homoj, kiuj psike nekapablas kompreni la grandegan avantaĝon kiun kapitalo derivas de la sistemo, portos iliajn ŝarĝojn sen plendo, kaj eble eĉ sen suspekti ke la sistemo estas malamika al iliaj interesoj. Pardonu - mi devas halti nun ĉar mia doministino ĵus alvenis kun sia vipo por mia ĉiu-semajna korekta seanco.

Anglio kaj Usono ĉiam devis elteni sovaĝulojn

Konado[redakti]

8b0f.jpg

Nu, kia novaîo? — demandas la bankiero de sia kontoristo.

Du sinjoroj deziras pruntepreni monon de vi. Nome, barono Hipotekoviĉ deziras dek mil rublojn.

— Hipotekoviĉ? Mi ne donas al li, ĉar mi ne konas lin.

— Cetere, grafo Malŝparowski ...

— Malŝparowski? Mi ne donas al li, ĉar mi bone konas lin.

ABN AMRO[redakti]

ABN AMRO estas datenbanko, fondita en 1991 por la fandado de Algemene Bank Nederland (ABN kiu signifas Ĝeneralan Datenbankon de Nederlando) kaj Amsterdamo-Rotterdam Bank (Amro Bank). Ĉi tiu estas altgrada, grava temo kiun oni esperas trovi en Neciklopedio! Ho ve. :-(

102.JPG

Kreditito[redakti]

Edzino: - Ĉu mi devas meti la butonojn kun diamantoj sur la antaŭaĵon de via ĉemizo?

Edzo: - Kiel malsaĝa! Ĉu vi volas ruinigi min? Ĉu vi ne scias, ke mi hodiaŭ havas kunsidon kun miaj kreditoroj?

Bankfakuloj[redakti]

Je 9 marto 1926 en Berlin estis fondita Bankfaka E Grupo, kiu celis propagandon de Esperanto en bankfakaj rondoj kaj daŭran korespondadon kun eksterlandaj samfakanoj. Je 28 dec. 1926 ĝi fariĝis Bankfaka E Asocio Tutmonda kies unua jarkunveno estis la 10-an jan. 1928 en Berlin. Adreso de la prez.: Karl Fischer, Friedrichsruher Str. 3, Berlin-Halensee. Pri elektiva funkcio de BEAT lastatempe mankas informoj.

Filo de bankisto[redakti]

En la klaso demandas la instruistino al la juda knabo: "Se via patro pruntedonos al komercisto 150 rublojn je 12% jare, kiom da rubloj li gajnos dum unu jaro?"

Mojŝe: "Almenaŭ 50 rublojn."

Instruistino: "Vi ne kapablas kalkuli!"

Mojŝe: "Mi kapablas kalkuli tre bone, sed mi vidas, ke vi tute ne konas mian patron!..."

Riĉa patro[redakti]

Riĉega bankiero veturis unu fojon per fiakro kaj donis unu frankon kiel trinkmonon al la fiakristo. Li malkontente diris al la riĉegulo:

La filo de via moŝto havas la kutimon çiam kvin frankojn donaci ...

Ho, mia bona, — respondis la bankiero, — li povas tion fari tre facile; li havas riçegan patron.

Vizaĝo[redakti]

Maskita rabisto enrompas en agentejon, kaj li devigas la kasistinon meti ĉiun monon en lian sakon. Li estis jam forlasonta la krimejon (jes, tie okazas multaj krimoj...), kiam unu el la klientoj deŝiras la maskon de lia vizaĝo. La rabisto senhezite mortpafas lin. Ĉirkaurigardante en la banko li rimarkas, ke ankaŭ alia kliento gapas lin. Li mortpafas ankaŭ lin kaj kriege demandas:

-- Nu, kiu vidis ankoraŭ mian vizaĝon?

Tomba silento, ĉiu rigardas la plankon kvazaŭ per alnajlitaj okuloj. Post kelkaj sekundoj maljuna sinjoro ekparolas:

-- Ŝajnas al mi, ke ĵetis al vi flugan rigardeton mia edzino...
4522 n.jpg