ჶუჩინო

El Neciklopedio
Iri al: navigado, serĉi
Lookesperanto.jpg

"იმ ალ იდჟნ იიგარლქ ლოუვნობ დო❧სიბირქს მი ნოიქ ითნო ასქრემფონ ვი ჩუ"

~ იმ

◊ჶუჩინო ჴე გეგეო~ნა თჟანთანგო შიას ლანა~ნაე შიას ნა შუო ჴე ნა ჩანბიო❧ჱიჯიო შიას შოუო~მეჟო შიას ჴუაო ჴე ფიდჟჟანგო შიას ნჟაო~ნა მეჟო შუჟუას დაო ბოჴაჟ~ნა ჟანგო ჟაოას~ნა ჶუჩინო შიას დჟჟანა~ნა ჶუჩინო შიას ჯაჟჶენგო~ჴაჟზიო ბუ შიას ჩენგშუა რენო~ნა ჴაჟზიო ჟიდჟინგ ბუ ქუას~ნა თჟანთანგო შიას ლანა~ნაე შიას ნა შუო ჴე ნა ჩანბიო❧ნა შუო შიას შანგ ნა ბჟაო¿ ჴე ნა ჩანბიო ვეჟჟუას შანგ ნა ჩუანგქოუო~ჱანგ ნა ჩუანგქოუო ვეჟჟუას ჩანბიო ჴე ბიო~ნალი შიას ფინგგუო~ნალი შიას ნა ფინგგუო¿ ნაუნ ვო ჶაშჟანის~ჱანგ ნა თუო ვეჟჟუას შითოუოეჟმო შასი ჴოაუ ჴე ფიდჟჟნაგო შიას ანჟო~ნა ოემჟ შჟუუსა დოა ბოჴაჟ~ნიალ შაის ფნიგგუო~ნალი შიას ნა იონფგუგ¿ ნანუ ოვ აჶშინჟსა~ჱანგ ნა უოთ სევჟაჟუ შოუოთი~ნა ჟანგო ჟოასა~ნა ჴიოაზჟ ჟიდჟნიგ ბუ სუქა~ან თნონგაათჟ შისა ლანა~ნა უჶჩიონ შისა დჟჟანა~ნა უჶჩნიო შაის ჟოგჯაენჶ~ჴზჟაოი ბუ შიას ჩგენშუა რნოე~ნა ჴაჟზიო ჟიდჟინგ უბ ქსაუ~ან ნთჟაათნოგ შსია ანლა~ნეა შიას ან შოუ ჴე ნა ჩნაბიოჱჯიიო შისა შუოო~ემჟო შიას ჴოაუ ჴე ფიდჟანჟგო შისა ონჟა~ან ემჟო შსუაჟუ ადო ობჴჟა~ნა ჴაჟზოი ჟიდჟგინ ბუ ქუას~ჱნაგ ან ჩოგქნაუუო სვჟეუჟა ჩობინა ჴე ბიო~ინლა შსია ონფიგგუ~ნალი შაის ან იფნუგგო¿ ანუნ ოვ ჶაშჟნასი~ჱაგნ ან უოთ ვეჟჟუას შუოთიო~ანე შიას ან შუო ჴე ან ჩიონბა❧ჱოჯიი შაის შუოო~ნა ოჟგან ოჟასა~ან უჶჩოინ შიას ნეგოჶაჯჟ~ოჟემ შსაი ჴუაო ჴე იფდჟაჟნოგ შისა ჟნაოანე შაის ან შოუ ჴე ან ჩნაბოი❧ჱიიჯო შსია შოოუ~ლნაი შსია ნა იფნგგუო¿ ნნაუ ოვ აჶშჟასინ~ჱგან ან ოუთ სევჟუჟა შთიოოუ~ნა შოუ შსაი შნაგ ნა ჟაბო¿ ჴე ან ჩნბოია ეჟვჟუას შგან ან ჩნაუოგქუო~ჱანგ ან ჩუაგნქოუო სეჟჟვუა ჩაბნოი ჴე ბოი~ლანი შისა ფგნიგუო~ლანი შისა ან ფინგოგუ¿ ნაუნ ვო ჶაშნჟაის~ჱგან ან უთო ჟვეუჟას შითოუო~ჶუჩნოი ჴე გეგოე~ნა უჶჩინო შისა დჟჟანა~ნა ჶუჩონი შსია გოაჶეჯჟნ◊

Se nia humuro ne plaĉas al vi, vi trovos ĉe Vikipedio
artikolon pli ridindan pri analfabeteco.