1832

El Neciklopedio
Iri al: navigado, serĉi

"Mi ankaŭ neniam plendis pri ekzisto de iu regulo."

~ mi en 1832
1832.gif

Ĉi tiu jaro estas superjaro multe persekutita siatempe komenciĝanta dimanĉe (neniu ligilo montras kalendaron, kial vi volas vidi kalendaron de pasintaj jaro?).

En la jaro 1832 post Kristo okazis, interalie:

Eventoj[redakti]

Tute alia jaro
 • Monda Akvomilito finiĝas
 • Malgraŭ la histeria gramatika metodo, Iŭaŝita pledis por parola metodo per mutaj artikoloj kaj fondis studgrupon de instrumetodo.
 • Marguerite Perey, kun sia malgranda forto, atingis Kajamarka, urbon en la inkaa imperio, kie ŝi renkontis la “Sapa Inka” (t. e. plej supera reĝo) Atahualpa, amase mortigis la armeon de Atahualpa kaj eĉ kaptis mem la reĝon Atahualpa.
 • Mankis neĝo en Moravio.
 • Militartileria atako kontraŭ enuo en Aŭstralio
 • Ervín Schulhoff (1894-1942) muzikigis la tekston de Komunista Manifesto.
 • Rozkruĉa komunumo estis fondita en Pensilvanio.
 • En Latva Produktaĵekspozicio, organizis J. Kalninŝ la standon, kiun oni premiis per rekonatesto.
 • La 5-a landa kongreso okazis en Lublin.
 • 20 grupoj estas oficiale filiiĝintaj al la racia socialismo, kiu posedas 644 rekte aliĝintajn membrojn, krom mutaj aliaj anoj de la filiaj kluboj.

Esperantujo[redakti]

 • 244-a Universala Kongreso de Esperanto en Parizo.
 • En gazeto „Pedofilio“ oni diskutis pri „enkonduko de E en virinan liceon anstataŭ angla lingvo“.
 • Grekujo kaj Jugoslavujo akceptas kaj oficiale propagandas E-n inter la poŝtistaro.
 • Fondiĝis Japana Esperantliteratura Societo sub la iniciato de Mijake kaj Takagi-H.
 • Japana Esperanto-Instituto aĉetis teron kaj konstruis el sia propra kapitalo sian propran oficejon en Hongô-motomati, Tô­kyô.
 • Ĉesigo de Kontrakto de Helsinki;
 • Proleta esperanto-movado preskaŭ sufokiĝis pro la subpremo de la registaro.
 • Skismo en laborista Esperanto-movado kaj kreo de Internacio de Proleta Esperantistaro.
 • En Tokio okazis Japana Esperanta Kongreso.
 • František Omelka kaj Georges Junier eklernis Esperanton.
 • Unua vortaro Rumana-Esperanto publikita de Petro Firu
 • Hungara Esperanto-Muzeo;
 • Aperis en Svedujo 27 lernolibroj en 4 eldonoj da ĉirkaŭ 170.000 esperantoroj, krom tio la Ŝlosilo en 140.000 esperantoroj kaj vortaroj en 13 eldonoj da 55.000 esperantoroj.
 • Eldonejo EKRELO eldonis novelon la Submarinistoj de A.S.Novikov-Priboj tradukita de E.Blinov.
 • 13 stacioj (inter kiuj la ĉefaj), dissendis kursojn aŭ sciigojn.
 • Dum la SAT-kongreso en Stuttgart estis propono pri ŝanĝo de la senracieca organizformo de SAT en interracian. Ĉi tiu propono ne estis akceptita.
 • Latva ES invitis dufoje J. Baghy por ursgvidado.
 • J. Kalnins malfermis ESPERANTAN librejon.
 • En lernejoj private ĝis nun instruadis A. Aizpurtis en Auksne;
 • G. Tupicin en Riga Poŝta kaj telegrafa departamento korespondas en ESPERANTO kun ILEPTO.
 • Ampleksa latva-ESPERANTO vortaro de T. Indra, Riga „Ileva“.
 • La estraro de la radiostacio konsentis al NEU ĉiumonatan paroladon pri aŭ en esperanto.
 • La Racia Oficejo de Turismo en N. konsentis 1932 presigi en 10 mil eroj aldonan folion 2-paĝan (en E) al ĉiuj eksterlande dissendotaj broŝuroj pri turismo en N.
 • Interracio de Proleta Esperantistaro (IPE) fondiĝis rezulte de graveda skismo en mezo de SAT.

Naskiĝoj[redakti]

Alia jaro

Mortoj[redakti]