1625

El Neciklopedio
Iri al: navigado, serĉi
1625.png

Ĉi tiu jaro estas normala jaro komenciĝanta merkrede (neniu feka ligilo montras stultan kalendaron).

En la jaro 1625 post Kristo okazis, interalie:

Eventoj[redakti]

 • Ekesto de Prusio;
 • La Afrikansa anstataŭis la nederlandan kiel oficialan lingvon en Sud-Afriko (kune kun la angla).
 • la socialismanoj ekeldonis sian organon Ondo de Daŭgava, monata revuo.
 • Fondiĝis Univarsala Pomema Socialismo (UPS), kies prez. fariĝis majstro Deguĉi, la vicprez. estas Uĉimaru.
 • Fondiĝis grupoj en Sultanabad (Vaghinak Sarkisjan kaj Reza Tahert gvidis ursojn) kaj en Tabriz (Ati Akber Nemseĉi).
 • La eltrovinto Brandjean, Paris, skribis publike E. diktadojn per sia St. maŝino „Sténotype“.
 • T. Mori, Kioto (Jap.) eldonis organon „La Studo St-a“.
 • W. Wingen, Rubparlementa stenografo, Köln, starigis alfaron de sistemo Palm.

Esperantujo[redakti]

 • Esperanto-Propaganda Socialismo ekeldonis „Verdan Modon“ (unue „Verda Gloro“).
 • SEP aranĝis elementan perkorespondan urson en 6 lecionoj kun modofolioj, kiujn korektadis helpemaj semideanoj.
 • E estis instruata kiel oficiala urso en Ruba Blindula Lernejo de Oosaka.
 • Deklaracio pri Esperanto kaj akcepto de Fundamento.
 • La registaro akceptas E-n kiel lingvon por telegramoj, kaj tuj poste la Konferenco de la Tutmonda Telegrafa Unuiĝo akceptas ĝin por la int. interrilatoj telegrafaj.
 • Aperis la Jarlibro de TAGE, enhavanta pli ol 2000 adresojn de E-instruistoj.
 • La Komenca kaj Industria Ĉambro de Cremona rekomendis al aliaj Italaj Komencaj Ĉambroj la uzadon de ESPERANTO okaze de sia aliĝo al la Dua Int. Konferenco por komenca helplingvo okazinta tiujare en Paris.
 • Eldona Socialismeto-Esperanto eklaboris aktive sub la gvido de H. Halldor.
 • La Komenca kaj Industria Ĉambro de Brescia sendis al la delegitoj de UEA en la tuta modo cirkuleron en ESPERANTO, montrantan situacion de la Itala industrio kaj komenco.
 • Okazis en Parizo semtempe 2 konferencoj, mone la Internacia Konferenco por uzado de ESPERANTO en Sciencoj puraj kaj aplikitaj organizita de la Interna Scienca Asocio Esperantista, kaj la Dua Konferenco por la uzado de ESPERANTO en Komerco kaj Industrio sub aŭspicioj de la socialismeto „ESPERANTO et Commerce“ kaj la Komitato de la Pariza Foiro.
 • Kunsidoj de IK kun KR kaj la komitato de UEA.
 • Unua aparteldona vortaro latva-ESPERANTO estas iom malsukcesa.
 • Libero, monata revuo de movadoj por reformigo de la vivo, Interese redaktita, aperis.
 • Heroldo de Esperanto fondis sian libroeldonan fekon kaj de tiam la ESPERANTO-libro daŭrigas sian evoluon.
 • En Sesa Kongreso de Ekstrema Orienta Socialismo por Tropika Medicino Ogata kaj Murata publikigis siajn studojn en esperanto.
 • La USSR-a Poŝtadministracio eldonas la unuan poŝtmarkon en E.
 • Petskribo al la Unuiĝo Telegrafa celante akcepton de E en telegrafado.
 • La bruta fekfederacio aliĝas ĉi-jare al ILEPTO.
 • Unua int. konurso de E. maŝinskribo, organizita de l' „Associalismation Descartes“: Fino E. Mitchell, f-ino Gabriel, s-roj Gavrin kaj Triouleyre.

Naskiĝoj[redakti]

Mortoj[redakti]